Elberegner.dk er en annonceside – Sådan tjener vi penge

Elforsyning/Netselskab

Bliv klogere på din elforsyning og dit netselskab

Elforsyning og netselskaber er essentielle, men lettere skjulte aktører, der er med til at få din dagligdag til at fungere. Alligevel kan det være svært at finde rundt i de mange termer og forstå, hvor strømmen egentligt kommer fra, og hvad du reelt betaler for og til. Vi bruger hver dag el som aldrig før, og mange af de ting, vi omgiver os af, aktivt bruger og underholder os med, er drevet af el. Derfor er det også helt utænkeligt i dag at leve i en verden, hvor vi ikke har brug for el.

El kan produceres på flere forskellige måder, og der er en række forskellige aktører og systemer, der tilsammen arbejder for, at du altid har adgang til den el, du har behov for.

Hvem leverer min strøm?

El transporteres gennem store kabler fra producent til forbruger. Det selskab, som ejer disse kabler, kaldes dit netselskab. Du er automatisk tilknyttet et netselskab i kraft af din bopæl, og da det er din adresse, der har indflydelsen på, hvilket netselskab du er tilknyttet, har du altså ikke selv muligheden for at vælge dit netselskab. Indtast din adresse, og se hvilket netselskab, som leverer strøm på din adresse.

Du har derimod mulighed for selv at vælge dit elselskab. Dit elselskab er producenten af den strøm, du køber. Din samlede elpris afhænger altså derfor både af et netselskab og et elselskab. Resten af din elregning udgøres af afgifter og moms. Et netselskab er f.eks. Radius Elnet A/S eller Dinel A/S.

Træt af høje elregninger?
Find de bedste priser her

Elforsyning og elforsyningssikkerhed

I Danmark og mange andre steder i verden er vi meget afhængige af at blive forsynet med el. Derfor arbejder en række mennesker også hver dag på at sikre elforsyningen. Dette kaldes elforsyningssikkerhed. Med elforsyningssikkerhed arbejder man på at sikre, at produktionen af el stemmer overens med den efterspørgsel og det behov, der er.

De danske elselskaber og netselskaber arbejder også hver dag for at forsyne din husstand med el. Det kan du læse mere om i de følgende afsnit.

Hvor kommer strømmen fra?

Der er forskellige metoder til at producere strøm. En af de mest velkendte metoder i Danmark er vindmøller. Vindmøller er meget synlige i det danske land, og derfor er mange danskere også meget bevidste om deres eksistens og deres formål. Den strøm, du køber i Danmark, kommer dog ikke kun fra vindmøller.

Danmark producerer dels også andre former for energi, men er også en del af et stort europæisk netværk, som hver især bidrager til den samme fælles pulje af el. Denne pulje fordeles blandt netværkets medlemslande, og når du tænder for din stikkontakt i Danmark, modtager du derfor ikke kun strøm, der er produceret i Danmark.

Det kan være underligt at tænke på, at vi ikke skal mange generationer tilbage i tiden, førend elektricitet i hjemmene var en næsten magisk oplevelse. En luksus, der var de færreste forundt. I dag er strøm en fast og indgroet del af vores hverdag, lige fra tandbørstningen til madlavningen. Noget vi tager for givet i vores dagligdag. Men har du nogensinde spekuleret over, hvor strømmen egentlig kommer fra?

Danmark er et land af beskeden størrelse. Og man kunne måske fristes til at tro, at vi sagtens kan opretholde vores eget brug af strøm gennem blandt andet vindmøller og vores gennerelle store produktion af strøm. Men det er faktisk ikke tilfældet. Faktisk stammer en del af den strøm, som når ud til forbrugerne, fra andre kilder rundt omkring i Europa.

I Danmark er vores strømforsyning en del af et større netværk. Vores strømforsyning er nemlig flettet sammen med andre europæiske lande som Norge, Sverige og Tyskland. Sammen med disse lande indgår vi i et vidtforgrenet fællesskab af elkabler og ledninger, hvor alle lande bidrager med strøm. Det betyder med andre ord, at den strøm, der kommer ud af dine stikkontakter, ikke kun kommer fra eksempelvis danske vindmøller eller naturgas. Det kan også stamme fra tyske kulkraftværker, vandkraft generet af elvene i Norge eller svensk a-kraft.

Ved hjælp af det vidt forgrenede elnet på tværs af landegrænserne transporteres strømmen videre til de enkelte nationale netselskaber. I samarbejde med de enkelte elselskaber sørger netselskaberne for at levere strømmen videre hjem til de danske forbrugere.

Hvad er et elnet?

Et elnet er kort sagt et stort og omfattende netværk, der fordeler el fra de forskellige kilder og producenter ud til forbrugerne. Elnettet er et system, der enkelt forklaret består af en masse kabler og ledninger, som strømmen transporteres igennem. Elnettet består blandt andet også af de transformatorstationer, der forbinder de elproducerende anlæg og kraftværkerne med forbrugerne af strømmen.

Elnet i Danmark

I Danmark deler vi forsyningsnetværk med Tyskland, Sverige og Norge. Tilsammen bidrager landene hver især med produktion af el til den fælles pulje, som derefter fordeles ud til forbrugerne. Når du køber strøm i Danmark, er det altså både dansk, svensk, norsk og tysk produceret.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.