Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Vores Elnet

Netselskabet Vores elnet står for at varetage elnettet på stort set hele Fyn. Det vil sige, at selskabet sørger for at overvåge driften, vedligeholde, udvide, og alt i alt holde styr på de kabler og transformerstationer som udgør elnettet på det meste af Fyn. Det inkluderer Odense, Nyborg, Assens, samt hele den vestlige og sydlige del af Fyn. 

Af undtagelser er dog hoveddelen af Svendborg kommune, det meste af Kerteminde kommune, samt enkelte områder i Midtfyns området. Vores elnet er altså det hovedsagelige netselskab for Fyn. Firmaet går ind for at levere driftsikker og stabil forsyning af el til hele deres forsyningsområde og give lige behandling af alle deres kunder. Det bliver også reflekteret i Vores elnet drift og priser.

 

Nettariffer og priser for abonnement

På Vores elnet dk kan man finde mere information omkring selskabets priser og tariffer til Fyn. Nettariffer betegner de omkostninger som netselskabet har til drift, afskrivninger, finansiering af netselskabet, og administration. Disse tariffer er variable og angives i øre pr. kWh. Tariffer ændres med tiden, men de aktuelle tariffer for Vores elnet er 14,10 øre pr. kWh for lavlast og 42,12 øre pr. kWh ved spidslast. Bemærk at disse priser er uden moms. 

Vores elnet tager også penge for et netabonnement på 324 kroner for et år, som er inklusiv moms. Den tekniske og økonomiske effektivitet af Vores elnet bliver målt løbende af Energitilsynet som er med til at sørge for, at begge typer af effektivitet er helt i top.

Transportbetaling gruppe C-kunder 

Tilslutningspunkt typisk i 0,4 kV nettet pr. 1. januar 2022

Forbrugskunder 

Aktuelle priser Lavlast Spidslast
Nettarif ekskl. moms
14,10 øre/kWh
42,12 øre/kWh
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./året inkl. moms
324 .-

Transportbetaling gruppe C-kunder 

Tilslutningspunkt typisk i 0,4 kV nettet pr. 1 april 2022

Aktuelle priser Lavlast Spidslast
Nettarif ekskl. moms
17,32 øre/kWh
49,05 øre/kWh

Oplysninger om elnettet

Udover at dække driften af elnettet i stort set hele Fyn, så kan man også få rigelig information og oplysninger omkring Vores elnet ledningsoplysninger og drift. Det er både i forbindelse med erhvervsmæssigt gravearbejde og generel oplysning omkring de forskellige slags ledningskabler, som Vores elnet sørger for driften af. 

Det inkluderer altså både højspænding-, mellemspænding-, og lavspændingskabler. Gennem Vores elnet kontakt kan man lære mere om elnettet også i forbindelse med gravearbejde, hvor man kan risikere at komme til at skade nedgravet kabler.

 

Et netselskab for udvikling og udbredelse

Vores elnet er et selskab som går ind for at udvikle netværket og kablerne på hele Fyn, med det formål at skabe kabler og energikilder som kan transportere mere miljøvenlig strøm

Det er altså et netselskab som dækker bredt og behandler alle sine forbrugere ens i forhold til drift og de økonomiske omkostninger, uanset hvor man befinder sig henne på deres elnet.

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.