Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Radius Elnet

Din elregning består af flere forskellige delelementer, som tilsammen udgør den samlede elregning. Du betaler både for selve den el, du bruger, for transporten af din el fra producent til dit hjem, din abonnementsaftale, skat samt afgifter.

 

Radius transporterer din el

Radius Elnet er ansvarlige for transporten af din el gennem det såkaldte elnet. Et elnet er et stort netværk af en masse ledninger, kabler og såkaldte transformatorstationer, som forbinder de enkelte kraftværker og elproducenter med hinanden og med forbrugeren.

 

Din elregning

Du betaler for transporten af din strøm gennem din elleverandør. Din betaling går blandt andet til at dække vedligeholdelsen af elnettet, og du er dermed som kunde med til at vedligeholde det system, du bruger.

 

Radius els timetariffer er relevante

Når du betaler for transporten af din strøm, bliver prisen besluttet ud fra såkaldte timetariffer. Det vil sige en fastlagt tabel over prisen på transporten af din el. Med andre ord betyder det, at tariffen bliver afgjort ud fra, hvor stort dit forbrug har været på timebasis i specifikke timer. Prisen på din strøm afhænger derfor af det tidspunkt, du bruger den på.

Priserne er højest i de timer, hvor elnettet er mest belastet, det vil sige i de timer, hvor flest benytter elnettet samtidig. Omvendt er prisen selvfølgelig lavere i de timer, hvor færrest benytter elnettet samtidig.

Træt af høje elregninger?
Find de bedste priser her

Radius el opgør dit forbrug på bestemte tidspunkter af døgnet ud fra din elmåler

Det er statsligt bestemt, at elkunderne i Danmark skal betale for transporten af deres el ud fra en timetarif. Man opgør forbruget af el på bestemte tidspunkter af døgnet ud fra en fjernaflæst timemåler. Dette med det formål at gøre danskerne mere opmærksomme på deres elforbrug og dermed gå et skridt i retning mod en mere grøn omstilling.

 

Hvornår er timetariffen højest?

Timetariffen er højest i vinterhalvåret i tidsrummet 17-20. Dette hænger sammen med, at vores forbrug af el er større i vinterhalvåret, hvor vi tænder mere lys i de mørke timer og underholdes indendørs. Derudover er timeintervallet 17-20 særligt populært, da det er her, mange vender hjem til deres respektive boliger efter en arbejdsdag, laver mad, tænder lys og fjernsyn. Det er derfor også økonomisk en god mulighed at spekulere i at bruge strøm på de mindst populære tidspunkter af døgnet så at sige.

 

Spar penge ved at være opmærksom på timetariffen

Ved at skabe overblik over timetarifferne hos Radius Elnet kan du sørge for at sætte dine elektroniske apparater til ladning på de mindst populære timer, vaske tøj på de mest fordelagtige tidspunkter af døgnet og generelt gøre brug af el, der ikke nødvendigvis er afhængigt af et vist tidspunkt på dagen i de mindst populære timer.

 

Flyt noget af dit elforbrug til andre tidspunkter på døgnet

Hvis du har et gennemsnitligt elforbrug i tidsrummet 17-20, vil du ikke kunne se de store økonomiske gevinster på din elregning. Er du derimod en af dem, som bruger store mængder af strøm fra 17-20, vil der være penge at spare ved at flytte noget af elforbruget til et andet tidspunkt på døgnet. Selvfølgelig kan du ikke undvære lys i tidsrummet, ligesom det kan være svært at flytte madlavningen ud af tidsrummet.

Transportbetaling gruppe C-kunder 

Tilslutningspunkt typisk i 0,4 kV nettet pr. 1. januar 2021 

Forbrugskunder 

Aktuelle priser Lavlast Spidslast
Nettarif ekskl. moms
23,63 øre/kWh
63,07 øre/kWh
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./året inkl. moms
577,5 .-
Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.