Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Nord Energi

Nord Energi Net a/s er et netselskab som har ejerskab over kabler, transformerstationer, og elmålere i området omkring Vendsyssel i Nordjylland. Nord Energi er derfor ansvarlige for en stor del af el-netværket omkring de store sommerhusområder som Blokhus og Løkken, samt Skagen, Brønderslev, og Hjørring. Nord Energi er derfor en af de største netselskaber i Danmark. 

Nord energi har stort set hele deres elnet kabellagt og når derfor ud til rigtig mange forbrugere. Faktisk har de omkring 100.000 forbrugere i deres aktive område. Selve Nord Energi hører til i Hjørring, men kan også findes fysisk i Brønderslev og Skagen. De er altså nemt tilgængelige i hele Vendsyssel området.

 

Et forbundet netværk Energi Nord

Nord energi Net er ikke blot ejer af kablerne i Vendsyssel området. Nord energi er også leverandør gennem de miljøvenlige energikilder i området. Det inkluderer vindmøller, større solcelleanlæg, samt decentrale kraftvarmeværker. Som netselskab er Nord energi i samarbejde med Eniig Energi Nord, som er det tilhørende elselskab

Det er altså gennem Eniig, at strømmen bliver købt af forbrugerne, hvorefter strømmen bliver ledt rundt i Vendsyssel området gennem Nord Energis kabler og transformerstationer. Efter regler om særskilt identitet, blev Nord Energi og Eniig adskilte i navn, logo, og lignende, da reglerne sagde, at der ikke måtte være navnesammenfald mellem et netselskab og deres handelsselskab.

 

Nord Energi priser og tariffer

Priserne for Nord Energi bliver betalt som en net-tarif. Det vil som ofte være en variabel tarif, som altså betales i enheden øre/kWh. For Nord Energi vil disse priser være afhængig af ens kundekategori. Det er en betegnelse for, hvor langt ude i elnettet man er tilsluttet. Skal strømmen transporteres over længere afstande, så vil der også være en højere net-tarif for forbrugeren. 

De forbrugere, som er tilsluttet elnettet fra transformerstationer på et højt spændingsniveau vil altså ikke få transporteret strømmen lige så langt ud til deres husstand, som de forbrugere der er længere ude i elnettet. Derfor vil både afstanden og den længde af kabler, som skal vedligeholdes, være afgørende for prisen for forbrugere der er længere ude i elnettet. 

Ligesom for mange andre netselskaber, så bliver Nord Energi priser beregnet efter godkendelse fra Forsyningstilsynet.

Nord Energi er altså det mest oplagte valg af netselskab for beboerne i Vendsyssel. Det er den bedste måde at få leveret strømmen ud til dit hjem. Bor du i Vendsyssel, så vil du sandsynligvis allerede have noget at gøre med Nord Energi Net.

Transportbetaling gruppe C-kunder 

Priser gældende pr. 1. januar 2021

Forbrugskunder 

Aktuelle priser Forbrug under 200.000 kWh
Nettarif ekskl. moms
8,5 øre/kWh
Rådighedstarif ekskl. moms
7,13 øre/kWh
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./året inkl. moms
650 .-

*Gælder abonnement for flexafregnet og timeafregnet kunder. 

Bliv ringet op og få svar på dine spørgsmål

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.