Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Ravdex

Ravdex a/s er en dansk netvirksomhed, der er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af elnettet på Nordøstfyn. Ravdex har hovedkontor i Kerteminde, hvorfra de sørger for et stabilt elnet til tusindvis af virksomheder og boliger på Nordøstfyn. 

 

Hvad er en netvirksomhed som Ravdex?

En netvirksomhed, eller en elnetvirksomhed som det også hedder, er de dem der sørger for infrastrukturen der muliggør det at lede el fra producenterne og ud til de danske huse og boliger. En elnetvirksomhed som Ravdex el er med andre ord ikke dem der producerer strømmen, men derimod dem der transporterer den. 

Dette gøres gennem det elnet som Ravdex a/s har opbygget på det Nordøstlige Fyn. Når du ønsker strøm i dit hjem, skal du derfor betale en mindre tarif til elnetselskaber for deres service, som går til blandt andet administration og vedligeholdelse af elnettet.

 

Hvad koster det at være kunde hos Ravdex?

Når du som ny kunde indgår et samarbejde med en elnetvirksomhed som Ravdex el, skal du først og fremmest tegne et abonnement til 516 kroner årligt inklusive moms. Dertil kommer et elinstallations gebyr for installering og tilkobling af en af Ravdex elmålere. Sidst men ikke mindst, skal du også betale for dit Ravdex forbrug – det vil betaling for transporten af den strøm som du bruger.

Her er der forskellige Ravdex priser alt efter hvornår på døgnet du har trækker strømmen. De nuværende aktuelle priser ligger på 22,79 øre pr. kWh i perioder med lavlast, mens prisen er på 68,52 øre pr. kWh i spidslast-perioder.

Transportbetaling gruppe C-kunder 

Tilslutningspunkt typisk i 0,4 kV nettet pr. 1. januar 2022

Forbrugskunder 

Aktuelle priser Lavlast Spidslast
Nettarif ekskl. moms
18,23 øre/kWh
54,82 øre/kWh
Nettarif inkl. moms
22,79 øre/kWh
68,52 øre/kWh
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./året inkl. moms
516 .-

Hvad betyder lavlast og spidslast?

Når elnettet oplever stor trafik er det dyre at transportere strømmen, hvilket har indvirkning på din endelige elpris. Disse tidspunkter refereres til som spidslast. Spidslast er som udgangspunkt om eftermiddagen og de tidlige aftentimer, samt i vintermånederne hvor flere opholder sig indendørs. Modsat er strømmen billigere at få transporteret i lavlast perioder, hvilket blandt andet er om natten og i sommermånederne.

Bliv ringet op og få svar på dine spørgsmål

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.