Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Flow elnet

Flow elnet A/S er det lokale elnetselskab for det sydlige fyn med Svendborg i midten. Flow elnet dækker samtidigt de sydfynske småøer Drejø, Hjortø og Skarø. Flow elnet a/s er tidligere kendt under navnet SEF net a/s, men har siden juli 2018 nu gået under navnet Flow elnet a/s.

 

Hvad er et elnetselskab?

Et netselskab er ikke det samme som et elselskab. Hvor et elselskab er dem der producerer strømmen til de mange husstande, er elnetselskaberne dem der gør det muligt at fragte strømmen. Som et elnetselskab er Flow elnet a/s med andre ord med til at facilitere den infrastruktur som gør det muligt, at sende strøm ud til de mange tusinde huse, virksomheder og institutioner på Sydfyn. Elnetselskaberne ejer de kabler og ledninger som forbinder elselskaberne og husstandene, hvilket de betales for. 

 

Hvad koster det at være kunde hos elnetselskaber Flow elnet a/s?

Når du bliver kunde hos et elnetselskab som Flow elnet a/s, skal du først og fremmest betale et tilslutningsgebyr samt et årligt abonnement for dit elnetsabonnement. Prisen på disse afhænger af hvilken type af bolig du ønsker at tilslutte, og hvor du kan læse nærmere om de konkrete priser i Flow elnets prisoversigt. Foruden disse udgifter, skal du samtidigt også betale for den el du får transporteret, hvor priserne dog afhænger af om du skal betale for lavlast, højlast eller spidslast.

Transportbetaling gruppe C-kunder 

Tilslutningspunkt typisk i 0,4 kV nettet pr. 1. januar – 31 marts 2022

Forbrugskunder 

Aktuelle priser Lavlast Spidslast
Nettarif ekskl. moms
14,52 øre/kWh
48,92 øre/kWh
Nettarif inkl. moms
14,52 øre/kWh
48,92 øre/kWh
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./året inkl. moms
552 .-

Transportbetaling gruppe C-kunder 

Tilslutningspunkt typisk i 0,4 kV nettet pr. 1 april 2022

Aktuelle priser Lavlast Spidslast
Nettarif ekskl. moms
15,30 øre/kWh
46,65 øre/kWh
Nettarif inkl. moms
15,30 øre/kWh
46,65 øre/kWh

Hvad er lavlast, højlast og spidslast?

Ligesom almindelige veje kan også elnetselskaber komme under pres. Dette sker når de oplever den største trafik. Priserne for at få transporteret din strøm vil derfor være dyrest i perioder med spidslast, mens du betaler væsentligt mindre for din strøm i perioder med lavlast. Lavlast er ofte i sommerhalvåret og om natten mens færrest personer bruger elnettet, mens de sene eftermiddagstimer og tidlige aftentimer i de kolde vintermåneder ofte er dem der forårsager spidslast på elnettet. Priserne for henholdsvis lavlast, højlast og spidslast opgøres i øre pr. kWh (KiloWatt Time), og findes både med og uden moms på Flow elnet a/s´s hjemmeside.  

 

Hvad går pengene til?

Når du betaler til dit elnetselskab som Flow elnet, går pengene til en lang række ting. Først og fremmest bruges pengene på drift og vedligeholdelse af elnettet, så oppetiden forbliver så høj og stabil som muligt. Dertil går en mindre del af udgifterne til administration og udvikling af elnettet, så Flow elnet a/s elnet kan udvikle sig yderligere til gavn for borgere på hele Sydfyn.

Bliv ringet op og få svar på dine spørgsmål

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.