Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Veksel a/s

Veksel A/S er Langelands officielle netselskab, som dagligt vedligeholder forsyningsnettet på elforsyningen så tusindvis af husstande på Langeland, Strynø og Sia får strøm. Veksel A/S har tidligere båret navnet Elværket Langelands Elforsyning samt LEF NET, før de skiftede navn til VEKSEL A/S. Veksel a/s har et stabilt og moderne elnet med høj oppetid, så borgere i og omkring Langeland er garanteret en stabil elforsyning

 

Hvilket område dækker Veksel a/s?

Veksel a/s, bedre kendt som Langeland elforsyning dækker i dag cirka 12.500 husstande, sommerhuse, virksomheder og institutioner på Langeland samt småøerne Siø, Strynø og Strynø Kalv.

 

Er Veksel a/s et elselskab?

En udbredt misforståelse er at et elnetsselskab er det samme som et elselskab. Det er det dog ikke. Et elnetsselskab som Veksel a/s er ikke det selskab der producerer strømmen, men dem der står for at transportere strømmen ud til borgerne. Elnetsselskaber som Veksel a/s faciliterer infrastrukturen, herunder de ledninger og kabler som forsyner husstandene med el, mod et mindre andel elselskabernes indtjening. Disse udgifter går her til vedligeholdelse, administration og udvikling af et bedre forsyningsnet, så elforsyningen på Langeland forbliver stabil.

Transportbetaling gruppe C-kunder 

Tilslutningspunkt typisk i 0,4 kV nettet pr. 1. januar 2022

Forbrugskunder 

Aktuelle priser Lavlast Spidslast
Nettarif ekskl. moms
15,96 øre/kWh
49,54 øre/kWh
Nettarif inkl. moms
19,95 øre/kWh
61,63 øre/kWh
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./året inkl. moms
375 .-

Hvad er tarifferne hos Veksel a/s?

Pr. 1. januar 2022 koster det årlige netabonnement hos Langeland elforsyning og VEKSEL a/s 375 kroner om året inklusive moms. Foruden dette netabonnement betaler du ligeledes et beløb for den strøm du bruger, hvilket opgøres i tariffer gældende for henholdsvis lavlast og spidslast. Nettariffen for lavlast ligger i øjeblikket på 15,96 øre pr. kWh (eksklusive moms), samt 49,54 øre pr. kWh i spidslast perioder (eksklusive moms). Nettariffen inklusive moms ligger sammenlignet på 19,95 øre pr. kWh (lavlast) og 61,63 øre pr. kWh (spidslast). 

 

Forskel på lavlast og spidslast

Ligesom infrastrukturen på vejene, er også elnettet særligt belastet i visse perioder. Dette refereres til som spidslast. Spidslast-perioder er det tidsrum hvor der benyttes mest strøm, og elkablerne er hårdest under pres. Dette er det oftest i vinterhalvåret og i de sene eftermiddagstimer til tidligere aftentimer, hvor priserne på dit el derfor vil være højest. Modsat er der lavlast på elkablerne om sommeren og i nattetimerne, hvortil du betaler mindre for din strøm her. Som kunde hos Veksel a/s kan der derfor være gode penge for dig at spare, hvis du for eksempel vasker dit tøj i et tidsrum med lavlast frem for spidslast.

 

Hvad går pengene til?

Når du betaler dit netabonnement og for dit elforbrug, bliver pengene hos Veksel a/s brugt til en lang række ting. Først og fremmest går flere af pengene til administration og lønninger, samt ikke mindst afskrivning og afbetaling på nogle af de mange udgifter der er forbundet med at drive et elnet. Dertil kommer udgifterne til udvikling og vedligeholdelse af elnettet, så elnettet forbliver funktionsdygtig med en høj oppetid.

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.