Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Alternativ til gasfyr

Det er nok næppe gået nogens næse forbi, at gaspriserne har været på himmelflugt de sidste par år, og særligt Ruslands invasion af Ukraine har betydet, at prisen på russisk naturgas har taget et gevaldigt nyk op. Derudover er naturgas et fossilt brændstof, som er enormt miljøbelastende, og som vi som klode ikke har evig adgang til.

Læser du med videre her på siden, gør vi dig en smule klogere på, hvad du kan gøre, hvis du overvejer et alternativ til dit gamle gasfyr.

Hvad består afkoblingsordningen 2023 af?

Fordi fossile opvarmningsformer som gas og olie er så miljøbelastende, som de er, har der i nyere tid været afsat økonomiske midler i form af forskellige puljer og ordninger, så danske hjem har kunnet været en del af den grønne omstilling.

En af de ordninger er afkoblingsordningen, som siden foråret 2021 har betydet, at man har kunnet ansøge om dækning af den udgift på 8.000 kr., det har kostet at blive koblet af gasnettet. 

Afkoblingsordningen var dog i januar 2023 tømt for penge, men ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forventes det, at der fra midten af maj igen er mulighed for at ansøge om dækning af sin udgift fra puljen, der kommer til at bestå af lidt mere end en kvart milliard kroner.

Kan jeg få tilskud til nedtagning af mit gasfyr?

Hvis du vælger at erstatte dit gamle gasfyr med en varmepumpe på abonnement, er det muligt at få del af den såkaldte skrotningsordning. Her er det din energitjenesteleverandører, der ansøger om tilskud til nedtagning af dit gasfyr for dig. 

Ved at blive kunde med varmepumpe på abonnement er det udbyderen, der står for udgifterne til at installere, drifte og vedligeholde pumpen, mens dine udgifter typisk ligger i en engangsbetaling samt prisen på abonnementet og naturligvis dit faktiske forbrug af varme. 

Læs også vores guide: Hvad er en varmepumpe?

alternativ-til-gasfyr

Hvad kan erstatte et gasfyr?

Herunder får du tre bæredygtige alternativer til gasfyret:

  • Jordvarme – et jordvarmeanlæg er et bæredygtigt alternativ til dit gasfyr, fordi det producerer 3,45 gange mere varme, end det forbruger i kWh. I praksis fungerer et jordvarmeanlæg ved, at der graves slanger ned i jorden omkring dit hus, som udnytter den varme, der er bundet i jordlagene. Du skal dog være opmærksom på, at et jordvarmeanlæg fylder rigtig meget og skal bruge mere end dobbelt så meget plads som det areal, der skal opvarmes.
  • Varmepumpe – varmepumper, som ikke er jordvarmeanlæg, fås i typerne luft-til-luft og luft-til-vand og er bæredygtige alternativer til gasfyret ved at udnytte energien i luften til opvarmning af din bolig. Med en varmepumpe kan du forvente et energiafkast på lidt over tre gange det antal kWh, pumpen selv bruger.
  • Fjernvarme – fjernvarme er et overvejende bæredygtigt alternativ til dit gasfyr, da det fungerer ved at udnytte overskudsvarmen fra vedvarende energikilder samt afbrænding af bl.a. olie og affald. Fjernvarmeselskaberne må pr. lov desuden ikke tjene penge, hvilket betyder, at du kommer til at betale den faktiske kostpris.

Hvad koster det at skifte fra gasfyr til varmepumpe?

Selve engangsbeløbet for at få det bæredygtige alternativ til dit gasfyr er ganske betragteligt. Typisk skal du nemlig punge ud med mellem 90.000-120.000 kr. for at skifte mellem de to opvarmningsformer. Dog skal du have de forskellige tilskud, der kan søges om, in mente, ligesom den voldsomme prisstigning på naturgas gør, at investeringen hurtigt har tjent sig selv ind. 

Hvis du vælger at købe din varmepumpe, kan du søge om tilskud gennem varmepumpepuljen, som er en erstatning for det energitilskud som tidligere kunne søges gennem bygningspuljen

Læs også vores guide: Skift oliefyr til varmepumpe 

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Hvad koster det at få fjernet sit gasfyr?

Hvis du overvejer at få et alternativ til dit gasfyr, skal du være opmærksom på den udgift, der er til at blive koblet af gasforsyningen. Udgiften ligger på 8.000 kr., som du dog har mulighed for at søge tilskud til.

Er der flere penge i afkoblingsordningen?

Pr. 24. januar 2023 var der ikke flere penge tilbage i puljen, men Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forventer, at der vil være 254 mio. kr. at søge om igen i midten af maj 2023.

Bliv ringet op og få svar på dine spørgsmål

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.