Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Elafgiften lempes fra 1. juli 2022

Elafgiften indføres igen fra 1. juli 2023

Den midlertidige nedsættelse af elafgiften fratræder den 1. juli 2023. Det betyder, at du pr. 1. juli 2023 igen skal betale den normale elafgift, som lyder på 69,7 øre. 

Elafgiften indføres igen fra 1. juli 2023

Den midlertidige nedsættelse af elafgiften fratræder den 1. juli 2023. Det betyder, at du pr. 1. juli 2023 igen skal betale den normale elafgift, som lyder på 69,7 øre. 

Elafgiften lempes til minimumssatsen i 6 måneder fra 1. januar 2023 

Opdateret november 2022

Folketinget har d. 23. september indgået en aftale om, at elafgiften sænkes til minimumsatsen pr. 1. januar 2023 og 6 måneder frem. Det betyder at afgiften sænkes til 1 øre/kWh inkl. moms. 

Hvad er elafgiften i 2023?

Du kan danne dig et overblik over de gældende elafgift-satser nedenfor. 

Elafgift (øre/kWh) 2021 2022 2023
-
1/1 - 31/12
1/1 - 30/6
1/7 - 30/9
1/10 - 31/12
1/1 - 30/6
1/7 - 31/12
Ekskl. moms
90
90,3
76,3
72,3
0,8
69,7
Inkl. moms
112,5
112,875
95,375
90,375
1
87,125

Sådan udvikler elafgiften sig frem til 2030

I nedenstående kan du se hvordan elafgiften sænkes frem til 2030. 

Elafgift (øre/kWh) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ekskl. moms
71
64,8
64,8
64,8
63,2
61,7
56,1
Inkl. moms
88,75
81
81
81
79
77,125
70,125

Udgivet maj 2022

Der er indgået en politisk aftale om at lempe den omtalte elafgift. Det betyder, at husholdninger kan se frem til en besparelse på 14 øre pr. kWh allerede fra 1. juli 2022. 

Aftalen om at sænke elafgiften, sker som et led i reformpakken “Danmark kan mere I”, som regeringen og de fire partier SF, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er blevet enige om.

Læs med og se hvad ændringen i elafgiften, kommer til at betyde for dig og din økonomi.

Hvorfor sænkes elafgiften?

For at forstå hvorfor det giver mening at sænke elafgiften, bør du først og fremmest vide at afgifter på el, oprindeligt blev indført for at få danskerne til at spare på strømmen. Strømmen kom på daværende tidspunkt, primært fra fossile energikilder som f.eks. kul.

Men i takt med at grøn energi tager over for de fossile brændsler, giver det samtidig god mening også at sænke afgiften på strøm. Elafgiften sænkes derfor i mindre bidder, frem mod 2030, hvor den forventes at være en tredjedel lavere end den nuværende elafgift.

Hvor meget bliver elafgiften lempet?

Den almindelig elafgift betales primært af almindelige husholdninger, der også er dem, som vil få gavn af nedsættelsen. På nuværende tidspunkt betales der 90,3 øre pr. kWh i afgift på strøm. Allerede tilbage i 2018, blev der i den såkaldte “Energiaftale”, vedtaget at sænke elafgiften til 79,9 øre pr. kWh i 2025.

Med den nye politiske aftale kan man dog forvente en lempelse på 14 øre. pr. kWh, allerede fra 1. juli i år. Denne lempelse vil gradvist blive forøget frem mod 2030. Det forventes at elafgiften sænkes med 16 øre pr. kWh fra 2024 – 2029 og igen med 17 øre pr. kWh i 2030.

Du kan danne dig et overblik over, hvordan elafgiften falder frem mod 2030, i nedenstående tabel. Vær opmærksom på at nedenstående er de oprindelige tal fra guiden. Hvis du vil se de akutelle tal frem til 2030, kan du se disse øverst på siden. 

Øre/kWh 2022 2023 2024 2025 2030
Nuværende elafgift
90,3
87,1
86,1
79,9
79,9
Lempelse i elafgift
14
14
16
16
17
Efter lempelse
76,3
73,1
70,1
63,9
62,9

Det kommer den sænkede elafgift til at betyde

En nedsættelse i elafgiften kommer til at fungere som en hjælpende hånd, til forbrugerne i en tid med store prisstigninger på energi- og elpriser. Særligt vil det være en hjælp for de borgere, som har mindst, da posteringen til elregningen fylder mere i deres budget.

Dog skal danskerne ifølge Lars Aagaard fra Dansk Energi, fortsat forvente en højere elregning end normalt, trods de sænkede elafgifter. Lars Aagaard så dog også gerne at lempelsen, havde været endnu større end de 14 øre pr. kWh allerede nu.

Så meget sparer du med den nye sænkede elafgift 

Hvad kommer den nye og sænkede elafgift så til at betyde for dig og din årlige elregning? 

Tal fra Dansk Energi og Skatteministeriet, estimerer at de 14 øre pr. kWh vil betyde en besparelse på cirka 350 kr. i 2022, eftersom lempelsen først træder i kraft midt på året. Fra 2023 kan man se frem til en årlig besparelse på cirka 700 kr. inklusiv moms. Beregningen tager udgangspunkt i en almindelig husholdning med et årligt forbrug på 4.000 kWh. 

Ser man længere frem og kigger mod 2030, hvor lempelsen er på 17 øre/kWh, kommer det til at betyde en besparelse på cirka 850 kr. årligt.

mindre elafgift

Sænket elafgift gavner også samfundet

Det er ikke blot en økonomisk gevinst for den enkelte forbruger, ved at man vælger at sænke elafgiften. Det forventes samtidig at medføre en samfundsmæssig gevinst, som kommer til at øge landets BNP.

Der menes nemlig at være stor sammenhæng mellem elafgiften og forbrugeradfærd, som tidligere nævnt, særligt vil påvirke husholdninger med mindre indkomster. Derfor vil nedsættelsen betyde meget i deres månedlige budget.

Danmark betaler nogle af de højeste afgifter i EU

 

Danmark betaler nogle af de højeste elafgifter i Europa, men elafgiften i Danmark skaber konflikt og debat, særligt i takt med at Danmark bliver mere grøn. Ifølge Lars Aagaard fra Dansk Energi, er afgiften fortsat for høj, særligt hvis man ser på hvor lidt CO2, strøm produceret i Danmark udleder.

Det betyder ændringen i elafgiften for dig med elbil

Er du elbilsejer og oplader du derhjemme, vil du naturligt have et højere elforbrug end en normal husstand. Derfor vil ændringen i elafgiften, også have større betydning for dig og din elregning. Selvom 14 øre/kWh måske ikke lyder af meget, så kan det have stor indflydelse på din endelige regning, ved et højt elforbrug.

Som elbilsejer bør du være bekendt med, at der findes forskellige ladeløsninger du kan vælge imellem. Disse vil vi gennemgå nu så du kan få et overblik over, om ændringen i elafgiften kommer til at påvirke din opladning af elbil.

Du har egen lader med mulighed for refusion

Hvis du har en ladeboks med refusion derhjemme, vil den nye og nedsatte elafgift ikke have nogen betydning for dig. Det forventes dog at de pågældende firmaer, som giver mulighed for refusion af elafgiften, får nye refusionssatser fra. 1 juli 2022. Disse kendes endnu ikke, men det forventes at disse nedsættes med et beløb, som er tilsvarende den nedjusteret elafgift.

Du har din egen lader og oplader uden abonnement

Har du en ladeboks uden en serviceaftale eller abonnement, kan du se frem til at dine udgifter til strøm til elbilen, de falder. Det skyldes nemlig at din elpris, falder med 14 øre pr. kWh, hvilket gør at din samlede elregning falder.

Du har  Clever Unlimited og x Power

Du oplever ingen ændring, hvis du har et Clever x Power abonnement som inkluderer “Unlimited, All-in-One eller Mini” eftersom du ikke afregnes for den strøm du bruger, men blot betaler et månedligt abonnement.

Du har Clever Unlimited med nedsat elafgift

Har du et Clever Unlimited som inkluderer “Unlimited, All-in-One eller Mini”, hvor du samtidig modtager refusion af elafgift, skal du forvente at dine månedlige omkostninger kommer til at stige. Den tilbagebetalingssats som du modtager, vil blive nedjusteret med 14 øre/kWh. (ex. moms), som er mindre end den hidtil tilbagebetaling. Derfor vil du opleve en stigning i dine omkostninger når du oplader din elbil.

Du oplader kun på offentlige ladestationer

Oplader du udelukkende på offentlige ladestationer, vil du uanset om du har et abonnement hos Clever eller E.ON, ikke blive påvirket af den nye sænket elafgift. Du skal dog være opmærksom på at udbyderne af de offentlige ladestationer, kan vælge at sætte priserne op på deres abonnementer.

Ladeløsninger Betydning efter sænket elafgift
Egen lader med refusion
Ingen ændring
Egen lader uden refusion

Din udgifter til opladning falder

Clever Unlimited x Power
Ingen ændring
Clever Unlimited med nedsat elafgift

Dine udgifter til opladning stiger

Offentlige ladestationer
Ingen ændring

Får virksomheder også gavn af lempelsen i elafgiften?

Den sænket elafgift, kommer primært de private husholdninger tilgode. Men erhverv som ikke er momsregistrerede, er også omfattet af den almindelige elafgift, hvilket betyder at de også vil kunne mærke en ændring i deres elpriser for erhverv.

Sænket elafgift med elvarme og varmepumpe

Er din boligs primære varmekilde el eller varmepumpe, betaler du en elvarmeafgift på 80 øre/kWh, for den del af forbruget som overstiger 4.000 kWh årligt. Du har altså en reduceret elafgift, sammenlignet med en almindelig husholdning, som betaler 90,3 øre/kWh. 

Når den sænket elafgift træder i kraft pr. 1 juli 2022, bliver det altså endnu billigere at opvarme med vedvarende energi som f.eks en varmepumpe. Dette vil være medvirkende til at fremme elektrificeringen, hvor flere husstande vælger at få installeret elvarme, som en luft til vand varmepumpe eller jordvarmeanlæg.

Få besked når elafgiften sænkes
Skriv dig op og få direkte besked i din indbakke, når elafgiften igen sænkes. Næste gang er i 2023.
mindre elafgift
Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.