Elberegner.dk er en annonceside – Sådan tjener vi penge

Forstå din elregning

Pr. 1. januar 2023 er elafgiften sænket til minimumssatsen i 6 måneder. Normalt udgør elafgiften elafgiften en stor del af elregningen. Du kan få det fulde overblik her

Det kan være svært at forstå sin elregning, i og med at der er mange faktorer, der er med til at udgøre den samlede pris. Heldigvis finder du al den information, du har brug for, lige her. Vi hjælper dig nemlig med at forstå, hvad din elregning egentlig består af.

Når du betaler din elregning, går dine penge nemlig ikke kun til selve elselskabet. Vi giver dig et fuldt overblik over, hvem du betaler til, og hvor på din elregning du kan sætte ind, hvis du gerne vil spare penge i fremtiden. 

Sådan er din elregning skruet sammen

I Danmark modtager langt de fleste fire elregninger årligt, i og med at el regnskabet løber kvartalsvist. Nogle elselskaber tilbyder dog også elregninger med månedlig betaling, hvilket er blevet mere almindeligt end tidligere. Når du modtager din elregning, består den af forskellige poster, hvor nogle af posterne går til selve elselskabet, andre til netselskabet og nogle til staten. Dette gør det vanskeligt for mange, at få overblikket over, hvem de forskellige poster på elregningen skal betales til. 

Din elregning består typisk af følgende fire poster:

  • dit elforbrug
  • dit abonnement
  • transport af strøm
  • faste afgifter.

Nogle af posterne på elregningen, kan du påvirke ved at skifte til et andet og billigere elselskab, mens andre er fastlagt af netselskabet eller af staten. Alt det vil vi udspecificere nedenfor. 

Sådan kunne en elregning se ud – forstå elregningens poster

Til højre ses et eksempel, på hvordan din elregning kunne se ud.

Du kan ved at skifte dit elselskab, opnå besparelser på felterne som er markeret med grøn. Felterne der er market med orange er poster du ikke kan påvirke, som er faste omkostninger og afgifter. 

Det er nemlig kun posterne som vedrører dit forbrug samt din aftale med elleverandøren. Du bør derfor være opmærksom på hvilken kWh pris du betaler for din el samt hvilke omkostninger du har til elleverandøren i form af abonnementer. 

Forstå-din-elregning

Det består din elregning af 

hvad-bestaar-elprisen-af

Opdateret 6. september 2022

I diagrammet kan du danne dig et overblik over, hvad delene på din elregning typisk går til. På den måde kan du langt bedre bibeholde overblikket og forstå elregningens poster, næste gang du modtager den. 

Tidligere udgjorde elprisen kun en meget lille del af elregningen, faktisk kun 14 %. Men i takt med stigende elpriser, er denne vokset til at udgøre 57% af den samlede regning.  

Tidligere gik størstedelen af elregningen til transport, PSO og afgifter til staten. 

Du skal altså gå efter den laveste kWh pris samt elselskaber med den laveste abonnementspris, hvis du vil spare på din elregning. 

Forstå elpriserne og sammenlign din elregning

Førhen modtog du en opgørelse på dit elforbrug for det seneste år i slutningen af året. I dag er flere gået over til fjernaflæsning på elmålerne samt timeaflæsning, og derfor bliver forbruget i dag opgjort løbende og typisk faktureret hver tredje måned.

Du kan stadigvæk bruge din elregning til at få et godt overblik over dit forbrug, men også til at sammenligne elpriser hos andre elselskaber.

Der kan måske være mulighed for at spare penge på elregningen, som du i stedet kan bruge på det, du har lyst til. Vi har også skrevet mere om, hvad du i gennemsnit kan spare på dine elpriser.

Forstå om din elregning pris er over gennemsnittet

Det er forskelligt fra hustand til hustand, hvad der er et normalt elforbrug og dermed også hvad normalen er, i forhold til størrelsen på din elregning. Elregningen er dog steget meget for de fleste danskere i starten af 2022, det skyldes en markant stigning i elprisen, hvilket du kan læse meget mere om på siden her

De stigende elpriser ser ud til at forsætte resten af 2022, hvor vi har set nogle rekord høje priser på strømmen. Det gør det endnu vigtigere at du sænker forbruget på elregningen, og undersøger om du har de bedst mulige vilkår ved din nuværende eludbyder. 

Hvis du er i tvivl om din pris på din elregning, er højere end den bør være, er der en række ting du kan gøre for at undersøge det. 

Du kan blandt andet benytte vores service, hvor du gratis og uforpligtende kan indsende din elregning til os her på Elberegner. 

Vi vil herefter gennemgå din nuværende elregning og undersøge om der findes en bedre el-aftale end din nuværende. Langt de fleste vil vi kunne tilbyde en bedre aftale. 

sammenlign din elregning

Elregning eksempel med elpris, afgifter og transport 

Er du i tvivl om hvordan du skal læse din elregning, og hvad du egentlig betaler for din el? 

Vi har forsøgt at lave et konkret eksempel til dig, som gerne vil have overblik over hvor meget der går til elregningens forskellige poster i kroner og øre. 

Vær opmærksom på, at der i dette eksempel regnes med at elafgiften er nedsat til minimumssatsen i første halvår af 2023.

Du kan læse mere om hvorfor elafgiften lempes her.

Så meget betaler du i afgifter og tariffer på din elregning 

Elpris, afgifter og tariffer pr. kWh

Rå elpris*

2,31 kr./kWh

Abonnement til netselskab**

671,25 kr/år

Transport lavlast **

0,21 kr/kWh

Transport højlast **

0,64 kr/kWh

Transport spidslast **

1,91 kr/kWh

Transmissionstarif

0,095 kr/kWh

Systemtarif

0,084 kr/kWh

Elafgift ***

0,01 kr/kWh

Kilde: Data indsamlet fra nedenstående kilder. Alle tal er inkl. moms

*Tager udgangspunkt i gennemsnitsprisen på Nordpool for december måned. ** Priser fra netselskabet Radius pr. 1 januar 2023. ***Elafgift 

Så meget betaler du om dagen for el, afgifter og transport ved et årligt forbrug på 4.000 kWh. 

 

Har man et årlig forbrug på 4.000 kWh, svarer det til et dagligt kWh forbrug på 10,96 kWh, som er brugt til beregningen i eksemplet. 

Elpris, afgifter og tariffer pr. dag ved et årligt forbrug på 4.000 kWh

Rå elpris*

25,31 kr.

Abonnement til netselskab**

1,84 kr.

Transport lavlast **

0,23 kr.

Transport højlast **

4,19 kr.

Transport spidslast **

6,28 kr.

Transmissionstarif

1,04 kr

Systemtarif

0,92 kr.

Elafgift ***

0,11 kr.

Pris pr. dag

39,92 kr.

Kilde: Data indsamlet fra nedenstående kilder. Alle tal er inkl. moms

*Tager udgangspunkt i gennemsnitsprisen på Nordpool for december måned. ** Priser fra netselskabet Radius pr. 1 januar 2023. ***Elafgift 

Ovenstående eksempel tager udgangspunkt i prisen pr. kWh samt et årligt forbrug på 4.000 kWh svarende til 10,96 kWh om dagen. Derudover er der taget udgangspunkt i, at man har en variabel elpris, og at boligen er beliggende i et område som forsynes af netselskabet Radius. Der er ikke taget højde for, om boligen er opvarmet med elvarme

Vær desuden opmærksom på at prisen for transport afhænger af hvilket tidsrum du bruger strømmen. I eksemplet er der taget udgangspunkt i følgende fordeling af forbruget: 

  • 10% i lavlast perioden (kl. 00.00 – 06.00)
  • 60% i højlast perioden (kl. 06.00 – 17.00 og kl. 21.00 – 24.00)
  • 30% i spidslast (kl. 17.00 – 21.00) 

Derudover er der i eksemplet taget udgangspunkt i vinter tariffer (fra okt. – marts). Vær opmærksom på at vinter tariffer typisk er højere end sommer tariffer, og at din pris derfor kan afvige væsentligt fra ovenstående da det er afhængigt af dit netselskab.

Du kan se Radius’ tariffer som er gældende pr. 1 januar 2023 her. 

Priser i kr/kWh inkl. moms Lavlast Højlast Spidslast

Vintertariffer (okt. - mar.)

0,21

0,64

1,91

Sommertariffer (apr. - sept.)

0,21
0,32
0,83

Forsyningstilsynets sammenligningsside 

I november 2020 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen omhandler elhandelsvirksomheders regninger, faktering og faktureringsoplysninger til slutkunder. 

Nu er det blandt andet lovpligtigt for elselskaberne, at linke eller henvise til forsyningstilsynets sammenligningsportal på din elregning. Netop til formål med at sikre en større gennemsigtighed på elmarkedet om både priser og vilkår. 

 

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

 

Kan jeg få tilskud til min elregning?

Har du modtaget en elregning, som du ikke har mulighed for at betale, findes der nogle forskellige muligheder for at få hjælp til elregningen. Man kan ansøge om det der kaldes enkeltydelser ved kommunen, som vil vurdere om du er berrettiget til at få hjælp. Du kan læse mere i denne artikel.

Hvordan får jeg en lavere elregning?

Elregningen kan være svær at forstå, men de poster som du har mulighed for at påvirke som forbruger, er dem som vedrører dit elforbrug samt abonnementer og gebyrer til elselskabet.  

Træt af høje elregninger?
Find de bedste priser her

Nemme sparetips til din elregning?
Du skal blot skrive dig på vores liste herunder, og vi sender dem direkte til din indbakke.

Gode råd behøver ikke være dyre, og det gør din elregning heller ikke!
sparetips-el

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.