Elberegner.dk er en annonceside – Sådan tjener vi penge

Forstå din elregning

Det kan være svært at forstå sin elregning, i og med at der er mange faktorer, der er med til at udgøre den samlede pris. Heldigvis finder du al den information, du har brug for, lige her. Vi hjælper dig nemlig med at forstå, hvad din elregning egentlig består af. Når du betaler din elregning, går dine penge ikke kun til selve elselskabet. Vi giver dig et fuldt overblik over, hvem du betaler til, og hvor på din elregning du kan sætte ind, hvis du gerne vil spare penge i fremtiden.

Sådan er din elregning skruet sammen

I Danmark modtager langt de fleste fire elregninger årligt, i og med at el regnskabet løber kvartalsvist. Når du modtager din elregning, består den af forskellige poster. Det kan gøre det vanskeligt for mange at få overblikket over, hvem de forskellige poster betales til. Din elregning består af følgende poster:
  • dit elforbrug
  • dit abonnement
  • transport af strøm
  • faste afgifter.
Nogle af posterne kan du påvirke ved at skifte til et andet og billigere elselskab, mens andre er fastlagt af staten.

Sådan kunne en elregning se ud

Nedenfor ses et eksempel, på hvordan din elregning kunne se ud.
Du kan ved at skifte dit elselskab, opnå besparelser på felterne markeret med grøn. Felterne der er market med orange er poster du ikke kan påvirke.

Nedenfor giver vi dig et overblik over, hvad delene af din elregning typisk går til. På den måde kan du langt bedre bibeholde overblikket, når du modtager din næste elregning.

Dit elforbrug – 22 %

Først og fremmest skal du betale for dit elforbrug. Denne del består af dit aktuelle strømforbrug for den pågældende periode. Dit strømforbrug bliver afregnet pr. kWh, du forbruger.

Der er forskel på den pris, du betaler pr. kWh, alt efter om du har en elaftale med fast eller variabel pris. Hos Nord Pool Group kan du få et overblik over de aktuelle priser på el, der kan ændre sig på daglig basis, og som har en betydning for din pris, hvis du har valgt en elaftale med en variabel elpris.

Prisen på dit elforbrug afhænger selvfølgelig af dit forbrug. Derudover er dit elselskab også med til at afgøre, hvad du skal betale for dit strømforbrug. Der kan derfor være penge at spare, hvis du skifter til et elselskab, der kan tilbyde dig en lavere pris pr. kWh.

Abonnement til din elleverandør – 16 %

Nogle selskaber opkræver også en månedlig abonnementspris, der kommer ud over dit strømforbrug. Her betaler du altså for at være kunde ved det givne elselskab. Det er ikke alle elselskaber, der kræver et månedligt abonnementsbeløb.

Denne post kan du nemt påvirke ved at vælge et elselskab, der ikke opkræver abonnementsgebyr. Dog er det også vigtigt at have in mente, at du nogle steder betaler en højere pris pr. kWh, fordi du ikke skal betale nogen form for abonnementsgebyr.

Transport og PSO-afgift – 14 %

På din elregning vil der være en post, der dækker noget vedrørende transport. Alt efter hvilket elselskab du har, vil det somme tider fremgå som ”nettarif”. Det dækker den pris, du betaler til et netselskab for at bruge elnettet, hvor strømmen løber igennem. Dit netselskab kan du ikke selv vælge, for det bliver altid forudbestemt ud fra din bopæl. Du kan indtaste din adresse her, og se hvilket netselskab, der leverer til din adresse.

Prisen dækker også over udgifter til driften og vedligeholdelse af elnettet, og den bliver altid opgjort i de kWh, du har brugt. Hos nogle elselskaber vil PSO-afgiften også indgå under transportposten, mens den hos andre selskaber, vil være en særskilt post.

PSO er en forkortelse for Public Service Obligations, hvor prisen fastsættes af Energistyrelsen. Afgiften dækker forskellige tilskud til vedvarende energi og decentral kraft-varme-produktion. Derudover vil den også dække udgifter til forskning og udvikling af en miljørigtig energiproduktion. Prisen fastsættes hvert kvartal, men der er indgået en politisk aftale om, at PSO skal udfases. Derfor forsvinder den fra din elregning i 2022.

Fordi der er tale om fastlagte afgifter, kan du ikke påvirke denne post ved at skifte til et andet elselskab.

Afgifter til staten – 47 %

Den sidste og største del af din elregning er afgifter til staten. Afgifterne dækker over en række lovpligtige formål såsom CO2-afgift og eldistributionsafgift. Denne post kan du ikke påvirke, i og med at det er faste, statslige afgifter. Ifølge forbrug.dk stiger de statslige afgifter hvert år.

Gebyr – 1 %

En lille del af din elregning består også af et mindre gebyr, som mange elselskaber vil opkræve. Det er udelukkende på baggrund af, at du benytter dig af betalingsservice. Af alle de ovenstående elementer betales der 25 % i moms.

Sammenlign din elregning

Førhen modtog du en opgørelse på dit elforbrug for det seneste år i slutningen af året. I dag er flere gået over til fjernaflæsning på elmålerne samt timeaflæsning, og derfor bliver forbruget i dag opgjort løbende og typisk faktureret hver tredje måned.

Du kan stadigvæk bruge din elregning til at få et godt overblik over dit forbrug, men også til at sammenligne elpriser hos andre elselskaber.

Der kan måske være mulighed for at spare penge på elregningen, som du i stedet kan bruge på det, du har lyst til. Vi har også skrevet mere om, hvad du i gennemsnit kan spare på dine elpriser.

Alternativt kan du benytte vores service, hvor du gratis og uforpligtende kan indsende din elregning til os her på Elberegner. Vi vil herefter gennemgå din nuværende elregning og undersøge om der findes en bedre el-aftale end din nuværende. Langt de fleste vil vi kunne tilbyde en bedre aftale. 

Forsyningstilsynets sammenligningsside 

I november 2020 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen omhandler elhandelsvirksomheders regninger, faktering og faktureringsoplysninger til slutkunder. 

Nu er det blandt andet lovpligtigt for elselskaberne, at linke eller henvise til forsyningstilsynets sammenligningsportal på din elregning. Netop til formål med at sikre en større gennemsigtighed på elmarkedet om både priser og vilkår. 

Træt af høje elregninger?
Find de bedste priser her

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.