Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Mit elforbrug | Sådan får du overblik over dit elforbrug

Det kan være vanskeligt at vide, hvorvidt ens strømforbrug er højt eller lavt, hvis ikke man kender det typiske og gennemsnitlige elforbrug i Danmark.

Dit elforbrug vil afhænge af flere forskellige ting, herunder:

 • boligens størrelse
 • hvor mange i bor i husstanden
 • opvarmningsform
 • dine elektriske apparater
 • dine elvaner

Denne guide vil forsøge at gøre dig klogere på, hvorvidt dit personlige elforbrug ligger i den lave eller høje ende af spektret, men det bliver ud fra estimater og gennemsnit. Her kan du desuden blive klogere på, hvor meget el en husstand bruger i gennemsnit.

 

Hvor meget el bruger en husstand?

Strømforbruget kan variere mellem de forskellige husstande, og det kan derfor være svært at komme med et konkret svar på, hvor meget strøm en husstand bruger. 

Strømforbruget afhænger nemlig af flere faktorer, såsom:

 • Bor du i hus eller lejlighed?
 • Hvor mange bor i husstanden?
 • Jeres strømvaner

Nedenfor kan du læse mere om det gennemsnitlige elforbrug med udgangspunkt i både en lejlighed og et hus.

 

Gennemsnitligt elforbrug i en lejlighed

Har du også undret dig over, hvad det gennemsnitlige elforbrug i en lejlighed er? Nedenfor kan du se en oversigt over det gennemsnitlige elforbrug for henholdsvis 2 og 4 personer i en lejlighed.

Lejlighed (80 kvm) 2 personer 4 personer

Lavt elforbrug

1.685 kWh
2.122 kWh

Elforbrug lidt under gennemsnittet

1.872 kWh
2.358 kWh

Gennemsnitligt elforbrug

2.080 kWh
2.620 kWh

Elforbrug lidt over gennemsnittet

2.496 kWh
3.144 kWh

Højt elforbrug

3.245 kWh
4.087 kWh

Kilde: Egne beregninger med data fra SparEnergi.dk 

Hvor meget el bruger man i en lejlighed?

Ifølge ovenstående tabel er det gennemsnitlige elforbrug for 2 personer i en lejlighed på 80 m2 ca. 2.080 kWh om året. Beregningerne i tabellen tager udgangspunkt i, at husstanden bruger 173 kWh om måneden.

Hvis man derimod bor 4 personer i lejligheden, vil det gennemsnitlige elforbrug stige til 2.620 kWh om året. Det svarer til et strømforbrug på 218 kWh om måneden.

Men hvad koster el om måneden i en lejlighed? Det kommer an på, hvilken elaftale du har. Hvis du gerne vil have en billigere elregning, kan vi anbefale, at du sammenligner elpriserne.

Gennemsnitligt elforbrug i et hus

Hvad er et normalt elforbrug for en husstand? Nedenfor kan du se det gennemsnitlige elforbrug for henholdsvis 2 og 4 personer i et hus.

Hus (150 kvm) 2 personer 4 personer

Lavt elforbrug

2.980 kWh
4.093 kWh

Elforbrug lidt under gennemsnittet

3.311 kWh
4.548 kWh

Gennemsnitligt elforbrug

3.679 kWh
5.053 kWh

Elforbrug lidt over gennemsnittet

4.415 kWh
6.064 kWh

Højt elforbrug

5.739 kWh
7.883 kWh

Kilde: Egne beregninger med data fra SparEnergi.dk 

Hvor meget el bruger man i et hus?

Ifølge ovenstående tabel er det gennemsnitlige elforbrug på 2 personer i et hus på 150 m2 ca. 3.679 kWh om året. Beregningerne i tabellen tager udgangspunkt i, at husstanden bruger 306 kWh om måneden.

Hvis man derimod bor 4 personer i huset, vil det gennemsnitlige elforbrug stige til ca. 5.053 kWh om året. Det svarer til et månedligt strømforbrug på 421 kWh.

Vær opmærksom på at beregningerne ikke tager højde for elvarme og elbil, som vil være medvirkende til at øge elforbruget betydeligt. 

Elforbrug familie – hvor meget strøm bruger en familie? 

Hvor mange kWh bruger en familie om året? Det kan som sagt være svært at komme med et konkret svar på, hvor meget el en familie bruger, da elforbruget afhænger af flere faktorer – og én af dem er antallet af personer i husstanden. 

En god tommelfingerregel er dog, at en familie på 2 voksne og 2 børn typisk har et strømforbrug på ca. 4.500 – 5.100 kWh om året. 

Hvis man som familie gerne vil sænke sit elforbrug, handler det om at skabe nogle gode energivaner, handler det i høj grad om at være opmærksom på sit strømforbrug. Her kan vi anbefale, at man holder øje med elpriserne time for time, så man kan udnytte strømmen, når den er billigst.

Få gode råd til at slukke for strømslugerne i hjemmet her. 

en familie på 4 bruger typisk 4.500 - 5.100 kWh om året i strøm

Hvor meget strøm bruger en person?

Ifølge Energistyrelsen er elforbruget for en enlig dansker i gennemsnit 1.600 kWh om året. 

 • Man kan derfor sige at et normalt elforbrug for 1 person er på 1.600 kWh om året. 

Ved at lave få ændringer i sine elvaner, burde det være realistisk at reducere dette til 1.000 kWh årligt, uden at gå på kompromis med komforten. 

 • Bor man alene er det dog mere realistisk at sigte efter et forbrug på 1.500 kWh, eftersom strømudgifterne til køleskabet, ovnen og fjernsynet næsten altid vil være konstant uanset husstandens beboerantal.

   

Hvad betaler man i el om måneden?

Men hvor meget betaler man i el om måneden? Det afhænger af, hvilken elaftale man har. Hvis man har en fast elpris, vil man betale en fast pris pr. kWh i en bestemt periode. Har man derimod en variabel elpris, har du mulighed for at udnytte strømmen, når den er billigst – og dermed få en lavere elregning. 

Hvor mange kwh bruger man om dagen?

Hvis man vil undersøge, hvor mange kWh man bruger om dagen i gennemsnit, så kan man tage udgangspunkt i ovenstående tabeller, hvor vi beregnede, hvor mange kWh man bruger om året i de forskellige husstande. 

På baggrund af vores beregninger kom vi frem til følgende resultater:

Hvor mange kWh bruger man om dagen i en lejlighed?

 • 2 personer bruger ca. 5,58 kWh om dagen
 • 4 personer bruger ca. 7.03 kWh om dagen

Hvor mange kWh bruger man om dagen i et hus?

 • 2 personer bruger ca. 9,87 kWh om dagen
 • 4 personer bruger ca. 13,58 kWh om dagen

Hvor mange kWh bruger man om måneden?

På baggrund af overstående, kan vi hurtigt beregne, hvor mange kWh man bruger om måneden i både en lejlighed og i et hus. Beregningen tager udgangspunkt i en måned på 30 dage.

Hvor mange kWh bruger man om måneden i en lejlighed?

 • 2 personer bruger ca. 167,40 kWh om måneden
 • 4 personer bruger ca. 210,90 kWh om måneden

Hvor mange kWh bruger man om måneden i et hus?

 • 2 personer bruger ca. 296,10 kWh om måneden
 • 4 personer bruger ca. 407,40 kWh om måneden

Hvor mange kWh bruger man om året?

Hvis vi tager udgangspunkt i ovenstående oplysninger, kan vi konkludere følgende elforbrug pr. år:

Hvor mange kWh bruger man om året i en lejlighed?

 • 2 personer bruger ca. 2.037 kWh om året
 • 4 personer bruger ca. 2.566 kWh om året

Hvor mange kWh bruger man om året i et hus?

 • 2 personer bruger ca. 3.603 kWh om året
 • 4 personer bruger ca. 4.957 kWh om året

Du kan bruge ovenstående elforbrug som et pejlemærke, som afsepejler et nogenlunde normalt elforbrug for både en familie, et par og en enlig boende. Dog skal du huske på, at der blot er tale om et gennemsnit, da det endelige strømforbrug som sagt afhænger af flere faktorer. 

Hold øje med dit elforbrug

Undersøgelser viser at hvis man øger bevidstheden, og ens opmærksomhed rettet mod sit elforbrug i hverdagen, kan dette give en besparelse i husstandens elforbrug på 7-10% årligt.

Det kan også godt betale sig, at sammenligne dine elregninger fra måned til måned. Hvis der er store udsvingning i dit forbrug, kan det skyldes at du har erhvervet dig et apparat, som bruger en stor andel strøm. Det kan også være at et af dine apparater er gået i stykker og derfor forbruger unødvendige mængder strøm. 

Der findes mange gode råd til hvordan du kan sænke dit elforbrug og spare penge på elregningen. Ved at lave små ændringer i sine vaner, burde man kunne sænke forbruget med omkring 500 kWh om året pr. person.

 

Hvorfor har jeg et større elforbrug end gennemsnittet?

Der kan være flere grunde til, at du har et større elforbrug end gennemsnittet. Nedenfor kan du finde nogle af de typiske årsager, som kan medføre et større elforbrug.

 • Dine gamle el-apparater trænger til at blive udskiftet
 • Du varmer det varme brugsvand op ved brug af el i sommerhalvåret
 • Du har mange el-apparater, som står på standby
 • Du har meget belysning, som ikke er spare- eller LED-pærer
 • Du bruger flere apparater end tidligere
 • Du glemmer at slukke for elvarmen om sommeren
 • Dine børn er blevet større og har fået et større elforbrug

Her kan du blive klogere på, hvilke el-apparater, der bruger mest strøm derhjemme.

strømforbrug familie

Sæt ind der hvor strømforbruget er størst

Det er forskelligt hvad strømmen bruges til rundt om i de forskellige husstande. Tal fra energistyrelsen viser forbruget fordeler sig anderledes, afhængigt af om man er bosat i en lejlighed eller i et parcelhus.

Det er især underholdning, tøjvask, køle-fryseapparater og TV’et, som er med til at trække strømforbruget op. Det vil meget naturligt være lettest at reducere elforbruget de steder, hvor forbruget er størst. 

Nedenfor kan du danne dig et overblik over hvordan strømforbruget fordeler sig i henholdsvis lejlighed og parcelhus.

Sådan fordeler elforbruget sig i et hus

saadan-fordeler-elforbruget-sig-i-en-familie

Sådan fordeler elforbruget sig i en lejlighed

saadan-fordeler-elforbruget-sig-i-en-lejlighed

Som det ses af grafikken ovenfor er der forskel på hvordan strømforbruget fordeler sig i de forskellige typer boliger.

Dette kan der være flere forklaringer på, men det vil altid være individuelt hvor mange kwh man bruger om dagen og hvordan man fordeler sit strømforbrug.

Sammenlign dit elforbrug med gennemsnitsforbruget 

Inden du begynder at sammenligne dit eget elforbrug med gennemsnitsforbruget i Danmark, bør du tænke over om du har nogle installationer i hjemmet, som er med til at give dig et større forbrug end det typiske. 

Dette kan f.eks være hvis du opvarmer med el eller hvis du har en varmepumpe eller oplader elbil. Du kan eventuelt trække disse udgifter fra dit forbrug og på den måde regne ud om forbruget i hjemmet er højere end de 1.600 kWh.

Se dine apparaters årlige strømforbrug på energimærket

Store elektriske apparater står for en stor del af elforbruget i husstanden hos de fleste danskere. Dette er blandt andet tørretumbleren, køleskabet, opvaskemaskinen, fjernsynet og ovnen.

Ved flere af disse apparater kan du planlægge dig ud af, enten at reducere forbruget eller flytte forbruget til andre tidspunkter af døgnet. Har du en variabel el-aftale har du mulighed for at udnytte den billige strøm om natten og f.eks starte opvaskemaskinen inden du går i seng.

Men køleskabet kan du ikke bare slukke for. Derfor er det en god idé at vælge apparater, der har et godt energimærke som A eller A+++, som bruger markant mindre strøm, hvilket betyder, at du kan spare mange kWh om året. 

På energimærket fremgår det også hvor meget apparatets årlige elforbrug energiforbrug er i kWh/årligt.

Du kan læse mere om energimærkning af el-produkter her. 

Hvordan måler man sit elforbrug?

Der findes efterhånden mange smarte måder, hvorpå du kan aflæse dit elforbrug. Det er ikke længere nødvendigt at lave en manuel aflæsning af din elmåler, for at følge med i elforbruget i hjemmet. 

Vi har samlet en lang række smarte metoder, som kan hjælpe dig med at beregne dit elforbrug. 

Læs guiden her: Sådan måler du dit elforbrug

 

Følg dit elforbrug i Elberegner-appen

Hos Elberegner har vi udviklet vores egen elpriser-app, som giver dig mulighed for at følge med i en masse spændende funktioner vedrørende dit strømforbrug derhjemme.

Gennem vores app får du bl.a. mulighed for at tilkoble din elmåler til appen, så du hurtigt og nemt kan følge dit strømforbrug derhjemme – uanset hvilket elselskab, du har. 

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget strøm bruger en person i gennemsnittet?

En gennemsnitsdansker bruger cirka 1.600 kWh om året. Hvis man laver få ændringer kan dette mindskes til 1.000 kWh årligt, hvis du bor flere i samme husstand.

 

Hvordan finder jeg mit elforbrug?

Der findes forskellige forskellige måder at finde ud af sit elforbrug på. Du kan blandt andet kigge på din seneste elregning for at aflæse dit kWh forbrug. Du kan også undersøge hvordan dine apparaters energimærke og dermed deres estimerede kWh forbrug årligt.

 

Hvad er et normalt månedligt elforbrug?

Det er svært at give et konkret svar på, hvad er normalt månedligt elforbrug lyder det, da det afhænger af flere faktorer. Først og fremmest afhænger det af boligens størrelse, antallet af beboer i husstanden, boligens opvarmningsform, dine elektroniske apparater og ikke mindst dine elvaner.

 

Hvor mange mWh bruger en husstand?

Elforbruget kan variere en del mellem de forskellige husstande. Hvis vi tager udgangspunkt i, at en husstand på 2 personer bruger ca. 3.603 kWh om året, betyder det, at husstanden dermed bruger ca. 3,6 mWh om året.

 

Hvor mange kilowatt bruger en familie?

Hvad bruger en familie i strøm? En god tommelfingerregel påpeger, at en familie på 2 voksne og 2 børn i gennemsnit bruger ca. 4.500 – 5.100 kWh om året.

 

Hvor meget strøm bruger jeg?

Hvis du gerne vil holde øje med, hvor meget strøm du bruger derhjemme, så anbefaler vi, at du downloader Elberegner-appen. I vores app kan du tilknytte din elmåler, så du kan følge med i dit strømforbrug.

 

Hvor meget strøm bruger en familie om dagen?

Ifølge vores tidligere beregninger bruger en familie på 2 voksne og 2 børn typisk 4.500-5.100 kWh om året. Det svarer til, at familien bruger omkring 12,3-13,9 kWh strøm om dagen. 

Nemme sparetips til din elregning?
Du skal blot skrive dig på vores liste herunder, og vi sender dem direkte til din indbakke.

Gode råd behøver ikke være dyre, og det gør din elregning heller ikke!
sparetips-el
Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.