Elberegner.dk er en annonceside – Sådan tjener vi penge

Mit elforbrug | Sådan får du overblik over dit elforbrug

Det kan være vanskeligt at vide om ens strømforbrug er højt eller lavt, hvis ikke man kender det typiske og gennemsnitlige elforbrug i Danmark. Dit elforbrug vil afhænge af flere forskellige ting, herunder din husstandsstørrelse, opvarmningsform, dine elektriske apparater og ikke mindst dine elvaner.

Denne guide vil forsøge at gøre dig klogere på, om dit personlige elforbrug ligger i den lave eller høje ende af spektret.

Hvor meget strøm bruger en familie? 

Én af de faktorer som spiller ind på dit elforbrug, er antallet af personer i den enkelte husstand. Ifølge Energistyrelsen bruger en gennemsnitsdansker 1.600 kWh årligt. Ved at lave få ændringer i sine elvaner, burde det være realistisk at reducere dette til 1.000 kWh årligt, uden at gå på kompromis med komforten. 

Bor man alene er det dog mere realistisk at sigte efter et forbrug på 1.500 kWh, eftersom strømudgifterne til køleskabet, ovnen og fjernsynet næsten altid vil være konstant uanset husstandens beboerantal. 

gennemsnitligt elforbrug lejlighed
gennemsnitligt elforbrug parcelhus

Gennemsnitlig elforbrug i parcelhus

I 2021 var det gennemsnitlige areal for parcelhuse i hele Danmark på 153 m2. 

En familie på fire, med to voksne og to børn i en bolig på en sådan størrelse bruger typisk 4.503 kWh/årligt. Dette er uden at have elvarme eller elbil i husstanden, som vil være med til at øge elforbruget betydeligt. 

*Estimatet tager ikke højde for reducerede elafgift.
Kilder: Statistikbanken, Sparenergi

Gennemsnitlig elforbrug i lejlighed

Den gennemsnitlige størrelse for lejligheder var i 2021 78,9 m2.

Et par i en lejlighed, som har en størrelse på 79,9 m2 bruger ifølge Sparenergi 2.120 kWh/årligt.

Kilder: Statistikbanken, Sparenergi

Det er forskelligt hvad strømmen bruges til rundt om i de forskellige husstande. Tal fra energistyrelsen viser forbruget fordeler sig anderledes, afhængigt af om man er bosat i en lejlighed eller i et parcelhus. Det er især underholdning, tøjvask, køle-fryseapparater og TV’et, som er med til at trække strømforbruget op. Det vil meget naturligt være lettest at reducere elforbruget de steder, hvor forbruget er størst. Nedenfor kan du danne dig et overblik over hvordan strømforbruget fordeler sig i henholdsvis lejlighed og parcelhus.

Elforbrug i hus og lejlighed 

Som det ses af grafikken ovenfor er der forskel på hvordan strømforbruget fordeler sig i de forskellige typer boliger.

Dette kan der være flere forklaringer på, men det vil altid være individuelt hvor mange kwh man bruger om dagen og hvordan man fordeler sit strømforbrug.

Sammenlign dit forbrug med gennemsnitsforbruget 

Inden du begynder at sammenligne dit eget elforbrug med gennemsnitsforbruget i Danmark, bør du tænke over om du har nogle installationer i hjemmet, som er med til at give dig et større forbrug end det typiske. Dette kan f.eks være hvis du opvarmer med el eller hvis du har en varmepumpe eller oplader elbil. Du kan eventuelt trække disse udgifter fra dit forbrug og på den måde regne ud om forbruget i hjemmet er højere end de 1.600 kWh.

Hold øje med dit elforbrug

Undersøgelser viser at hvis man øger bevidstheden, og ens opmærksomhed rettet mod sit elforbrug i hverdagen, kan dette give en besparelse i husstandens elforbrug på 7-10% årligt.

Det kan også godt betale sig, at sammenligne dine elregninger fra måned til måned. Hvis der er store udsvingning i dit forbrug, kan det skyldes at du har erhvervet dig et apparat, som bruger en stor andel strøm. Det kan også være at et af dine apparater er gået i stykker og derfor forbruger unødvendige mængder strøm. 

Der findes mange gode råd til hvordan du kan sænke dit elforbrug og spare penge på elregningen. Ved at lave små ændringer i sine vaner, burde man kunne sænke forbruget med omkring 500 kWh om året pr. person.

mit elforbrug

Se dine apparaters årlige strømforbrug på energimærket

Store elektriske apparater står for en stor del af elforbruget i husstanden hos de fleste danskere. Dette er blandt andet tørretumbleren, køleskabet, opvaskemaskinen, fjernsynet og ovnen.

Ved flere af disse apparater kan du planlægge dig ud af, enten at reducere forbruget eller flytte forbruget til andre tidspunkter af døgnet. Har du en variabel el-aftale har du mulighed for at udnytte den billige strøm om natten og f.eks starte opvaskemaskinen inden du går i seng.

Men køleskabet kan du ikke bare slukke for. Derfor er det en god idé at vælge apparater, der har et godt energimærke som A eller A+++, som bruger markant mindre strøm, hvilket betyder, at du kan spare mange kWh om året. På energimærket fremgår det også hvor meget apparatets årlige elforbrug energiforbrug er i kWh/årligt.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål 

Hvor meget strøm bruger en person i gennemsnittet? 

En gennemsnitsdansker bruger cirka 1.600 kWh om året. Hvis man laver få ændringer kan dette mindskes til 1.000 kWh årligt, hvis du bor flere i samme husstand.

Hvordan finder jeg mit elforbrug?

Der findes forskellige forskellige måder at finde ud af sit elforbrug på. Du kan blandt andet kigge på din seneste elregning for at aflæse dit kWh forbrug. Du kan også undersøge hvordan dine apparaters energimærke og dermed deres estimerede kWh forbrug årligt.
Nemme sparetips til din elregning?
Du skal blot skrive dig på vores liste herunder, og vi sender dem direkte til din indbakke.

Gode råd behøver ikke være dyre, og det gør din elregning heller ikke!
sparetips-el

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.