Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Elproduktion i Danmark – hvor kommer strømmen fra?

Er du interesseret i at vide noget om, hvordan elproduktionen foregår i Danmark? Så er du landet det helt rette sted. Her på siden kan du nemlig læse meget mere om, hvor Danmarks energi kommer fra. 

 

Hvad menes der med elmarkedet?

Hvordan fungerer elmarkedet? Elmarkedet i Danmark består af to dele – engros og detail. Engrosdelen er elproducenterne, der forhandler om prisen for elektriciteten med elhandlerne, fx din elleverandør. Detaildelen er den del af markedet, hvor din leverandør forhandler prisen med dig som forbruger.

For at elmarkedet kan fungere, og du kan få strøm ud igennem din stikkontakt, skal der være et elnet, der kan transportere strømmen. Elnettet består af transmissionsnetværket, som er de store netværk, der bl.a. gør, at netselskaber i Danmark kan importere og eksportere strøm til udlandet. Distributionsnetværket er de mindre kabler, der når ud til dig som slutbruger. 

elproduktion i danmark

Er elproduktionen i Danmark bæredygtig?

Ifølge tal fra Danmarks Statistik bliver elproduktionen i Danmark mere og mere bæredygtig og kommer således i stadig højere grad fra bæredygtige og vedvarende energikilder. Vindkraft trækker klart den største del af slæbet, men fordi vi stadig er ret afhængige af fossile brændstoffer, er det svært at sige, at elproduktionen i Danmark er bæredygtig. For det er den ikke – ikke endnu i hvert fald.

Så hvordan laver man strøm? Innovation og nye måder at tænke på gør, at vi er godt på vej mod at udfase de fossile brændsler, men vi er der ikke endnu. Eksempelvis udgør solenergi stadig en meget lille del af vores samlede elproduktion, men der er ingen tvivl om, at der ligger et stort potentiale her, som kan være med til at gøre os uafhængige af kul, olie og gas.

 

Hvor kommer strømmen fra?

Men hvor kommer vores el egentlig fra? Strømmen kommer fra forskellige energikilder, og som vi også nævnte herover, er den helt store energimuskel i Danmark vinden, som vi er gode til at udnytte med vores mange vindmølleparker. Herefter er det desværre de fossile brændstoffer, der udgør elproduktionen i Danmarks største kræfter. Vi er fortsat nødt til at brænde kul af for at kunne leve op til den stigende efterspørgsel på strøm.

Vedvarende og bæredygtig energi handler ofte om de rigtige vejrbetingelser, så når det ikke blæser nok, eller der ikke falder nok regn til de nordiske vandkraftværker, kan der heller ikke produceres nok strøm til at følge med efterspørgslen. Så hvor får Danmark sin energi fra? 

Heldigvis er vi gode til selv at producere meget af vores strøm, men som alle andre lande i Norden skal vi også forhandle elektricitet på elbørsen Nord Pool, hvor strømmen bl.a. kommer fra vandkraftværker i Norge, atomkraftværker i Sverige samt vindenergi i Holland og Tyskland.

Energiproduktion i Danmark

Har du undret dig over, hvordan vi får elektricitet i Danmark? Og hvilke energikilder bruger vi i Danmark? Nedenfor kan du se, hvor energiproduktionen i Danmark stammer fra og hvordan produktionen af el fordeler sig i dag. 

Kilde: Energinet.dk

Sådan får vi strøm i Danmark

Det kan være noget af en kompliceret opgave at forstå, hvor Danmark får sin strøm fra. Nedenfor har vi prøvet at skabe en overskuelig illustration af Danmarks elproduktion. 

Den strøm, som du får gennem din stikkontakt kan produceres på mange forskellige måder og gennem forskellige energikilder. I Danmark producerer vi hovedsageligt størstedelen af vores egen strøm gennem solceller, vindmøller og kraftvarme. I udlandet producerer de dog også strøm gennem vandkraft og atomkraft. 

Nogle gange kan vi opleve, at vi ikke selv kan producere tilstrækkeligt med strøm i Danmark – og derfor bliver vi nødt til at købe strøm gennem vores nabolande. 

Produktionen af strøm starter ved, at de forskellige strømproducenter producerer strøm, hvorefter strømmen sælges og købes på den nordiske el-børs, som også kaldes Nord Pool. Her har de forskellige elselskaber mulighed for at købe strøm til deres kunder, således vi kan få strøm i stikkontakten derhjemme. 

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvordan elprisen fastsættes, kan du gøre det lige her

hvor_kommer_stroemmen_fra

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Hvor kommer strømmen fra i Danmark?

Hvor kommer strøm fra? Elproduktion i Danmark er betinget af, at vi kan få strømmen afsat. Sådan er det i alle lande. Strømmen i din stikkontakt kan derfor både komme fra produktion her til lands, men kan også være forhandlet andre steder fra på Nord Pool og komme fra fx Tyskland, Norge eller Sverige.

 

Er Danmark selvforsynende med el?

Nej. Store dele af elproduktionen i Danmark står vi selv for, men når produktionen ikke kan leve op til efterspørgslen, handler vi med andre europæiske lande, og det samme gør de.

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.