Elberegner.dk er en annonceside – Sådan tjener vi penge

Reduceret elafgift – Hvad er reglerne og hvornår kan man få fradrag?

I Danmark betaler vi nogle af verdens allerhøjeste afgifter, og det gælder ikke mindst, når det kommer til el. Derfor er mange danskere også interesserede i at reducere deres elafgifter, og det er faktisk muligt. Du kan nemlig få refusion af strøm, hvis du opvarmer din bolig med elvarme.

Her på siden kan du blive meget klogere på elafgifter, hvad reglerne er og hvordan du bærer dig ad, hvis du vil spare penge på din elregning ved at få reduceret dine elafgifter.

Hvorfor er der afgifter på el?

Reglerne om afgifter på el i Danmark er bestemt på statsligt og europæisk niveau, og det er altså derfor politiske aftaler og ikke dit elselskab, der står bag de afgifter, du betaler. Cirka 50 % af din elregning består af afgifter, og afgifterne inddrages ved hjælp af din elregning. Du betaler altså de afgifter, du skal, når du betaler din elregning.

Elvarme giver dig mulighed for reduceret elafgift

Det er dog muligt at reducere nogle af de afgifter, du betaler, hvis du benytter dig af en særlig form for el, nemlig elvarme. Muligheden for reduktion af elafgifter, såfremt du benytter dig af elvarme, skyldes, at man fra politisk hånd gerne vil skabe et økonomisk incitament til, at du i højere grad forbruger elvarme og grøn energi, frem for andre mindre bæredygtige og klimavenlige alternativer.

Få reduceret elafgift med varmepumpe

Hvis du derfor allerede benytter elvarme eller har planer om at overgå til elvarme, ved f.eks at skift oliefyr til varmepumpe, bør du sætte dig ind i reglerne, da der potentielt kan være mange penge at spare på din elregning. Vi hjælper dig på vej og sætter dig ind i de mest nødvendige forhold og regler.

Reduceret elafgift

Hvad betyder reglerne for reduceret elafgift i praksis?

Reglerne om reduktion af dine elafgifter betyder helt konkret, at du får en billigere pris på dine el udgifter på den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt. I praksis betyder det, at du betaler den samme elafgift som alle andre på de første 4.000 kWh du forbruger, mens du betaler en reduceret elafgift på alt forbrug derover.

Det er forskelligt fra husstand til husstand, hvor mange kWh man forbruger, og derfor er der selvfølgelig også forskel på, hvor store dine besparelser bliver. Du kan med fordel gå dine seneste elregninger efter, og se nærmere på dit forbrug. Måske tilhører du den kategori af danskere, som kan spare en god sum penge på dine elpriser, med tilbuddet om reducerede elafgifter.

Reduceret elafgift i sommerhus eller fritidsbolig

Det er ikke kun på din almindelige helårsbolig, at du kan benytte dig af tilbuddet om reducerede elafgifter, hvis du anvender elvarme. Du kan også benytte dig af tilbuddet, hvis du har et sommerhus eller en fritidsbolig. Reglerne for forbruget er de samme, og det betyder i praksis, at du også først opnår en besparelse, når du forbruger mere end 4.000 kWh årligt i dit sommerhus eller din fritidsbolig.

 

Kravet om de 4.000 kWh gælder pr. bolig for at få el refusion

Selvom du har flere forskellige boliger, hvor du anvender elvarme (for eksempel en almindelig helårsbolig og et sommerhus), gælder tilbuddet og reducering af elafgiften først, når du overstiger et forbrug på 4.000 kWh pr. bolig. Det vil altså sige, at du ikke kan lægge forbruget fra de to forskellige boliger sammen, således at du opnår en større besparelse.

Hvis du skal opnå en besparelse på dine elafgifter i dit sommerhus eller i din fritidsbolig, skal du forbruge mere end 4.000 kWh årligt i den konkrete bolig, mens det samme selvfølgelig er tilfældet, hvis du skal opnå en besparelse på dine elafgifter i din almindelige helårsbolig.

Der er desuden en række andre krav, som du skal leve op til, hvis du skal godkendes til at reducere dine elafgifter. Dem introducerer vi dig for længere nede på siden.

Så meget kunne du spare med reduceret elafgift 2021

Det er forskelligt, hvor meget du i sidste ende kan spare på din elregning. Det hele afhænger selvfølgelig af dit forbrug. Nedenfor har vi opstillet en tabel, hvor du kan danne dig et overblik over satserne for 2021: 

Satser for 2021

Inkl. moms

Ekskl. moms

Elafgift med forbrug op til 4.000 kWh/årligt

112 ører pr. kWh

90 ører pr. kWh

Besparelse (efter de første 4.000 kWh)

111,50 ører pr. kWh

89,20 ører pr. kWh

Som du kan se af ovenstående tabel, betaler du altså 112 ører inkl. moms pr. kWh, du forbruger op til 4.000 kWh årligt, mens du kun betaler 1,00 ører inkl. moms pr. kWh, du forbruger over 4.000 kWh.

Når dit forbrug har oversteget 4.000 kWh årligt, vil du altså få en besparelse på hele 111,50 ører pr. kWh inkl. moms. Samlet set kan det give dig store besparelser på sigt, hvis du har et forbrug, der overstiger 4.000 kWh markant hvert år.

Reduceret elafgift 2022 satser

I nedenstående kan du se satserne for reduceret elafgift i 2022. Det er det, du skal betale i afgifter for den strøm der overstiger 4.000 kWh/årligt, hvis du opvarmer med elvarme. 

Reduceret elafgift 2022:

Elafgift ved forbrug over 4.000 kWh/år (øre/kWh) 2021 2022 2023
Ekskl. moms
0,8
0,8
0,8
Inkl. moms
1
1
1

Kilde: Skatteministeriet, 2022

Elafgift satser for 2021, 2022 og 2023

Nedenfor kan du danne dig et overblik over den almindelige elafgift, og dermed hvad du skal betale i afgift for forbruget op til 4.000 kWh/årligt. 
Elafgift (øre/kWh) 2021 2022 2023
-
1/1 - 31/12
1/1 - 30/6
1/7 - 30/9
1/10 - 31/12
1/1 - 30/6
1/7 - 31/12
Ekskl. moms
90
90,3
76,3
72,3
0,8
69,7
Inkl. moms
112,5
112,875
95,375
90,375
1
87,125

Kilde: Skatteministeriet, 2022

Satser for 2022

Inkl. moms

Ekskl. moms

Elafgift med forbrug op til 4.000 kWh/årligt

112 ører pr. kWh

90,3 ører pr. kWh

Besparelse (efter de første 4.000 kWh)

111,875 ører pr. kWh

89,5 ører pr. kWh

Hvor meget kan jeg spare med elvarme og reduceret elafgift?

I praksis vil det betyde, at du får en samlet, årlig besparelse på hele 12.000 kr. Inkl. moms, hvis din elopvarmede husstand forbruger 15.000 kWh til opvarmning årligt. En besparelse på 12.000 kroner årligt er uden tvivl noget, som man vil kunne mærke på bundlinjen i langt de fleste danske hjem.

Effekten bliver kun endnu større, hvis du samtidig har et sommerhus eller en fritidsbolig, hvor du også kan opnå en besparelse.

Er du på udkig efter flere besparelser på el? Så kan du med fordel indsende din elregning her, og få et uforpligtende tilbud på en bedre elaftale end din nuværende.

Hvilke kriterier skal jeg leve op til hvis jeg vil have nedsat elafgiften?

For at leve op til kriterierne for at få reduceret din elafgift er der en række kriterier, du skal leve op til. Kriterierne er centralt bestemte, og de har altså ikke noget med dit elselskab at gøre. Det er de samme kriterier, der gælder for alle.

Kriterier for reducerede elafgifter

  • Du skal anvende en godkendt elopvarmningsform – det kan enten være jordvarmeanlæg, luft til luft-varmepumpe, luft til vand-varmepumpe, elpaneler eller en anden type elvarme.
  • Din bolig skal være BBR-registreret, og den skal være registreret som enten helårsbolig, sommerhus eller feriebolig.
  • El skal være registreret som din primære varmekilde.
  • Du skal have kontaktet din elleverandør og have gjort opmærksom på, at du benytter dig af elvarme.

Husk at underrette din elleverandør om nedsat elafgift

Hvis du opvarmer din bolig med elvarme, og du ønsker at gøre brug af muligheden for reducerede elafgifter, er det vigtigt, at du husker at underrette din elleverandør. 

På den måde ved din elleverandør nemlig, at du benytter dig af elvarme, og på den måde kan du få del i tilbuddet om de reducerede elafgifter. Hvis ikke du underretter din elleverandør, vil du ikke drage fordel af at opvarme din bolig med elvarme, når det kommer til besparelse på dine elpriser.

Sådan søger du om reduceret elafgift 

Der er en række ting, som du med fordel kan tjekke op nå, inden du giver dig i kast med ansøgningsprocessen. Det er en god idé først at undersøge:

  • Om du allerede gør brug af tilbuddet om en reduceret elafgift uden, at du er bevidst om det. Dette kan du aflæse af din elregning.
  • Om din bolig er korrekt registreret i BBR-registret, og om el ligeledes er registeret som den primære varmekilde i registret.

Når du har undersøgt ovenstående ting, skal du søge om reduceret elafgift hos din elleverandør. Det er forskelligt fra husstand til husstand og fra landsdel til landsdel, hvilken elleverandør, man benytter sig af. De fleste elselskaber har en ansøgningsformular på deres hjemmeside, som du kan udfylde, når du vil søge om reducerede elafgifter.

Du kan søge om reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft

 
Det er muligt at få reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft. Det kræver dog at du kan fremvise dokumentation for, at du har opvarmet din bolig med varmepumpe eller anden form for elvarme, som den primære varmekilde. 


Reglerne for reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft, går dog maksimalt tre år tilbage. Søger du om at for nedsat elafgiften for sommerhuse og fritidsboliger, er dette tilbage til d. 1 februar 2019. 

Sådan har elafgiften har udviklet sig 

År

Afgift sats for elvarmeafgift

2016

88,5 øre/kWh

2017

91 øre/kWh

2018

91,4 øre/kWh

2019

88,4 øre/kWh

2020

89,2 øre/kWh

2021

90 øre/kWh

2022

90,3 øre/kWh

Refunderet elafgift til opladning af elbil 

Er du elbilsejer har du ligeledes mulighed for at få refunderet noget af elafgiften. Det skyldes at der er indgået en aftale om at udskifte fossile benzin og dieselskøretøjer til mere miljøvenlige og eldrevne køretøjer. 

Dette er resulteret i at man kan få refunderet elafgiften på den strøm som man bruger til opladning af elbilen. Der er noget en række krav som gør sig gældende før du kan få elafgiften tilbagebetalt for elbilen. Alt dette kan du blive klogere på via guiden nedenfor. 

Træt af høje elregninger?
Find de bedste priser her

FAQ – Ofte stillede spørgsmål


Hvad koster 1 kWh med reduceret elafgift i 2021?

Hvis man opfyldte kravene for at få refusion af sine elafgifter, vil det i kroner og øre betyde, at man betalte 90,00 øre pr. kWh uden moms, for forbruget op til 4000 kWh./året. Den reducerede elafgift var 0,008 kr. pr. kWh. ekskl. moms. Det giver en besparelse på 0,892 øre/kWh. 

Hvad er elafgiften i 2022?

I 2022 udgør den samlede elafgift 90,3 øre pr. kWh. Sammenligner man med 2021 er elafgiften steget med 00,30 øre/kWh.

Nemme sparetips til din elregning?
Du skal blot skrive dig på vores liste herunder, og vi sender dem direkte til din indbakke.

Gode råd behøver ikke være dyre, og det gør din elregning heller ikke!
sparetips-el

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.