Elberegner.dk er en annonceside – Sådan tjener vi penge

Elafgift – Hvad er afgifter på el i Danmark?

I Danmark betaler du afgifter på den el og strøm, du bruger. Afgifterne inddrages gennem din elregning. Elafgifterne er et resultat af både nationale og internationale politiske aftaler og love, og derfor afhænger din elregning i Danmark altså også af politiske aftaler og det politiske fokus på klima og miljø. I de seneste år er den politiske interesse i og fokus på klimaforandringer vokset, og man har både nationalt og internationalt et ønske om at nedbringe det samlede CO2-udslip.

Hvorfor er der afgifter på el?

Den politiske idé bag elafgifterne er at skabe et incitament til, at du skal skrue ned for dit forbrug af el og dermed skrue ned for dit samlede CO2-udslip. Dette til gavn for klimaet og med det formål at forsøge at begrænse de klimatiske ændringer og -udfordringer, som man mener, at vores forbrug af CO2 er årsag til. Der er elafgifter på energi fra kul, olie og naturgas, og udgifterne udgør samlet set en meget stor andel af din elregning.

Træt af høje elregninger?
Find de bedste priser her

Hvad er el, og hvad er afgift? Hvor stor en del af min elregning er elafgifter?

I Danmark har vi nogle af de højeste afgifter på el i verden. Det er faktisk kun cirka 14 % af din elregning, der går til dit elselskab, som betaling for den el, du reelt har brugt, mens cirka 19 % af din elregning går til dit netselskab som betaling for blandt andet transporten af din el fra producent til dit hjem. Afgifter udgør cirka 39 % af din elregning, og dermed udgør elafgifter altså den største del af din elregning. Resten af din elregning er betaling af moms.

Cirka 10 % af dine elafgifter er den såkaldte PSO-afgift. PSO står for Public Service Obligations, og formålet med denne afgift er at bidrage til finansieringen af tiltag, der skal fremme udviklingen af vedvarende energi. Afgiften er midlertidig og udfases frem mod 2022, hvor den ikke længere vil findes.

Kan jeg slippe for min elafgift?

Det er ens for alle borgere i Danmark, at de skal betale elafgift. Derfor er det altså ikke muligt at slippe for dine elafgifter, og den del af din elregning, der består af afgifter og moms, kan du derfor ikke ændre på. Til gengæld kan du ændre på den del af din elregning, der går til betaling til dit elselskab. Det er her, der er penge at spare, og det er her, du skal være opmærksom på, om du kan få en mere fordelagtig elaftale med dit elselskab eller vælge et helt andet elselskab.

En procentdel af de elafgifter, du betaler til staten, går til det offentlige transmissionsselskab Energinet. Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, som ejer det danske el- og gasnet, som transporterer strømmen på tværs af landsdele og hjem til dig. Dine penge går i denne sammenhæng blandt andet til vedligeholdelse af ledningsnettet.

Har du en virksomhed med et tilstrækkeligt forbrug af el, kan du tjekke, om du kan få fradrag på din afgift

Det er i nogle erhvervsmæssige sammenhænge muligt at få et fradrag på din virksomheds elafgifter. Dette kræver, at din virksomhed lever op til en række statsligt bestemte krav. Du kan læse mere om reglerne og kravene for fradrag på elafgifter i virksomheder hos skat.dk.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.