Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Elafgift – Hvad er afgifter på el i Danmark?

I Danmark betaler du el afgifter på den strøm, du bruger. Afgifterne inddrages gennem din elregning. Elafgifterne er et resultat af både nationale og internationale politiske aftaler og love, og derfor afhænger din elregning i Danmark altså også af politiske aftaler og det politiske fokus på klima og miljø. 

I de seneste år er den politiske interesse i og fokus på klimaforandringer vokset, og man har både nationalt og internationalt et ønske om at nedbringe det samlede CO2-udslip.

Hvorfor er der elafgift på strøm?

Den politiske idé bag elafgifterne er at skabe et incitament til, at du skal skrue ned for dit forbrug af el og dermed skrue ned for dit samlede CO2-udslip. Dette til gavn for klimaet og med det formål at forsøge at begrænse de klimatiske ændringer og -udfordringer, som man mener, at vores forbrug af CO2 er årsag til. 

Der er elafgifter på energi fra kul, olie og naturgas, og udgifterne udgør samlet set en meget stor andel af din elregning.

I Danmark betales de højeste elafgifter i verden

I Danmark har vi nogle af de højeste afgifter på el i verden. Det betyder at danskere er dem, der får mindst strøm for pengene i hele EU. 

Sammenligner man med vores naboland Norge, får man der ca. 77 kWh for 100 kr, mens man i Danmark får 46 kWh for 100 kr.

 

Elafgiftsloven – Se udvikling af elafgift sats

Hvad er elafgiften? Og hvor meget er elafgiften lige nu? Det er skatteministeriet som opgiver de aktuelle satser for energiafgifterne i Danmark.
 
Nedenfor kan du danne dig et overblik over elafgift satserne for 2021, 2022, 2023 samt de seneste elafgift satser for 2024.
Elafgift (øre/kWh) 2021 2022 2023 2024
-
1/1 - 31/12
1/1 - 30/6
1/7 - 30/9
1/10 - 31/12
1/1 - 30/6
1/7 - 31/12
1/1 - 31/12
Ekskl. moms
90
90,3
76,3
72,3
0,8
69,7
76,1
Inkl. moms
112,5
112,875
95,375
90,375
1
87,125
95,1

Er din bolig registreret med el som primær opvarmningsform, har du mulighed for at få reduceret din elafgift for en del af dit forbrug. Den reducerede elafgift gælder for det forbrug af strøm, som overstiger 4.000 kWh årligt både i helårsboliger og sommerhuse. Du kan se de gældende satser i skemaet nedenfor.

Elafgift ved forbrug over 4.000 kWh/år 2021 2022 2023 2024
Ekskl. moms
0,8 øre/kWh
0,8 øre/kWh
0,8 øre/kWh
0,8 øre/kWh
Inkl. moms
1 øre/kWh
1 øre/kWh
1 øre/kWh
1 øre/kWh

Hvor stor en del af min elregning er elafgifter?

I dag udgør selve elprisen ca. 52% procent af din elregning. For nogle år tilbage udgjorde denne post blot 14% af elregningen, men grundet stigende elpriser, udgør posten nu en større andel. Derudover udgør udgifter til dit netselskab omkring 19% af din elregning – det dækker bl.a. over betaling for transporten af din strøm.

elafgift

El transport PSO og afgifter på el

Tidligere bestod cirka 10 % af dine elafgifter er den såkaldte PSO-afgift. PSO står for Public Service Obligations, og formålet med denne afgift var at bidrage til finansieringen af tiltag, som skulle fremme udviklingen af vedvarende energi. Afgiften var midlertidig og er løbende blevet udfaset fra 2016 frem til 2022.

PSO-udgifterne er løbende blevet flyttet til finansloven, hvilket betyder at energiafgiften havde sidste optræden på elregningen i slutningen af 2021.

 

Kan jeg slippe for min elafgift?

Det er ens for alle borgere i Danmark, at de skal betale elafgift. Derfor er det altså ikke muligt at slippe for dine elafgifter, og den del af din elregning, der består af afgifter og moms, kan du derfor ikke ændre på. Til gengæld kan du ændre på den del af din elregning, der går til betaling til dit elselskab. Det er her, der er penge at spare, og det er her, du skal være opmærksom på, om du kan få en mere fordelagtig elaftale med dit elselskab eller vælge et helt andet elselskab.

Hvad går elafgiften til?

En procentdel af de elafgifter, du betaler til staten, går til det offentlige transmissionsselskab Energinet.

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, som ejer det danske el- og gasnet, som transporterer strømmen på tværs af landsdele og hjem til dig. Dine penge går i denne sammenhæng blandt andet til vedligeholdelse af ledningsnettet.

 

Energiafgift på el – mulighed for tilbagebetaling

I visse tilfælde kan du få nedsat din energiafgift, således at du får minimeret udgiften. Det kræver at din bolig opfylder en række krav og at dit forbrug overstiger en bestemt størrelse. Du kan læse mere om muligheden for refusion af strøm her.

Ikke alle har mulighed for at få reduceret deres elafgift, men varmer du f.eks din bolig op med el eller har du elbil og en ladeboks med mulighed for refusion, vil det i visse tilfælde være muligt.

 

Har du en virksomhed med et tilstrækkeligt forbrug af el, kan du tjekke, om du kan få fradrag på din el afgift

Det er også i nogle erhvervsmæssige sammenhænge, mulighed at få et fradrag på din virksomheds elafgifter. Dette kræver, at din virksomhed lever op til en række statsligt bestemte krav. Du kan læse mere om reglerne og kravene for fradrag på elafgifter i virksomheder hos skat.dk.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Hvad er elafgift?

Elafgifter er en stor post på din samlede elregning. Afgifter på el er bestemt af danske og internationale love, som har til formål at skue ned for det samlede CO2-udslip.

 

Hvor meget er elafgiften?

Elprisen er sammensat af flere forskellige elementer, mens cirka 39% af elregningen består af elafgifter til staten.

 

Hvad er afgiften på el?

Hvor høj er elafgiften? Pr. 1. januar 2024 er elafgiften 0,761 kr. pr. kWh ekskl. moms.

 

Er der moms på elafgiften?

Ja, der er moms på elafgiften. Pr. 1. januar 2024 er elafgiften 0,951 kr. pr. kWh inkl. moms.

Nemme sparetips til din elregning?
Du skal blot skrive dig på vores liste herunder, og vi sender dem direkte til din indbakke.

Gode råd behøver ikke være dyre, og det gør din elregning heller ikke!
sparetips-el

Bliv ringet op og få svar på dine spørgsmål

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.