Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Nu stiger nettarifferne – se hvad det betyder for din regning

Som om at elprisens himmelflugt ikke skulle være nok for trængte danskere, så stiger prisen nu også for transport af strøm – og det er ikke småpenge.

Vinteren har for alvor gjort sit indtog i Danmark, og flere danskere kæmper for at holde omkostningerne til energi og varme nede. Men hvorfor stiger prisen på transport af el så egentlig? Og hvilken betydning kommer det til at have for din regning?

Det giver vi dig svar på i denne guide.

Hvorfor stiger prisen for transport af strøm?

Der er flere grunde til at transportprisen for el stiger, men først og fremmest er det vigtigt at forstå, at der er flere aktører i elmarkedet som du betaler til.

Der er dit elselskab, og så er der dit netselskab – og det er netselskabet, som sørger for at strømmen fra producenterne kommer frem til din bolig. Netselskabet står altså for transporten af strømmen.

Den primære årsag til at transportprisen stiger, skyldes den grønne omstilling. Det er nemlig blevet dyrere for netselskaberne at drive og vedligeholde elnettet, og i takt med at der kommer mere grøn energi fra f.eks. vindmøller og solceller, skal det udvides, så det kan håndtere den energi, som skal transporteres frem til forbrugerne.

nettarifferne-stiger

I relation til ovenstående, så påvirker stigende materialepriser til vedligehold og udbygning af elnettet også transportprisen. Derudover har mange netselskaber igennem tidens løb, opkrævet for lidt fra deres kunder.

Endnu en årsag er, at der sker et strømtab undervejs, når strømmen transporteres frem til din bolig. Dette tab skal dækkes af netselskaberne, og ifølge organisationen Green Power Danmark løber tabet op i 1,5 milliarder kroner. Med stigende elpriser i hele landet, kan landets netselskaber se ind i et tab på 4,5 milliarder kroner i 2023.

Prisen på transportbetaling ændres

Prisen på transportbetaling svinger afhængigt af, hvornår på døgnet du bruger strømmen, og det er uanset om du har fast eller variabel strøm.

Pr. 1. januar ændrer flere netselskaber deres tariffer, hvilket betyder at du vil mærke en større prisforskel på transport af strømmen afhængigt af hvornår du bruger den.

Døgnet inddeles nu i tre tidszoner, og du skal forvente en væsentlig lavere transportpris om natten mellem kl. 24-6 sammenlignet med den såkaldte spidsbelastning som er mellem kl. 17 – 21.

I tidsrummet kl. 06:00 – 17:00 og kl. 21:00 – 24:00 vil prisen cirka være tilsvarende den årlige gennemsnitspris. 

Her er de nye tidsintervaller for transport af strøm

kl. 24:00 – 06:00 – Lav

kl. 06:00 – 17:00 – Høj 

kl. 17:00 – 21:00 – Spids 

Til sammenligning var nettariffen i 2022 kun høj i tidsrummet mellem kl. 17:00 – 20:00. Den resterende tid var lavlast.

Formålet med de nye differentierede transportpriser, er at give kunderne en god grund til at flytte elforbruget væk fra tidsrummet mellem kl. 17 og 21, og bruge en større andel i perioderne lav- og høj-last. 

 

Hvor meget stiger prisen på transport af strøm?

Specifikt hvor meget transportprisen stiger, afhænger af hvor i landet du bor og hvem dit netselskab er. Dit netselskab er nemlig forudbestemt af din adresse, og da disse har monopol på at levere strømmen i de respektive områder, kan du ikke selv vælge netselskab. 

Du kan finde din netselskab ved at indtaste din adresse her:

Hvad betyder stigningen i transport for mig?

Tager vi udgangspunkt i en gennemsnitlig husstand, som er kunde hos netselskabet Radius, vil de prisstigningerne på abonnementer og tariffer betyde følgende: 

  • Lejlighed (2.000 kWh årligt): 65 kr. ekstra pr. måned
  • Parcelhus (4.000 kWh årligt): 100 kr. ekstra pr. måned
  • Parcelhus med varmepumpe eller elbil (8.000 kWh): 170 kr. ekstra pr. måned

Hos flere netselskaber sker der en fordobling i transport-tariffen pr. kWh. I nedenstående tabel kan du få overblik over hvilke netselskaber hvor prisstigningen er størst. Sammenligningen tager udgangspunkt i lav- og spidsbelastningen fra 2022 sammenlignet med de kommende priser for transport i 2023.

Nye transportpriser bliver dyrest for Øboerne

Landets dyreste transportpriser pr. 1. januar 2023, skal findes hos netselskaberne TREFOR Øst, som er Bornholms netselskab, Radius og netselskabet Cerius. 

Hos kunder ved TREFOR Øst kommer transport af strømmen i spidsbelastningen, som er mellem kl. 17 – 21, til at koste 290,34 øre pr. kWh. Dermed er det landets ultimative dyreste transportpriser, som kommer til at ramme øboerne hårdest.

Til sammenligning har det næstdyreste netselskab, som er Radius Elnet, en pris på 191,35 øre/kWh. Radius elnet dækker store dele af Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland.

Sjællændere med Radius Elnet kommer til at opleve en stigning på ca. 100% i prisen på transport, som bruges i spidsbelastningen.

nye transportpriser bliver dyrest for østboerne

Her betales landets dyreste transportpriser i spidsbelastningen

Netselskab Cerius A/S TREFOR Øst Radius

Område

Østdanmark
Vestdanmark
Vestdanmark

Transportpris 2022

98,56 øre/kWh
51,64 øre/kWh
95,63 øre/kWh

Transport pris 2023

183,36 øre/kWh

290,34 øre/kWh

191,35 øre/kWh

Procentvis stigning

84,8 %

100 %

100 %

Kilde: Data indsamlet fra netselskabernes prisblad

Her stiger transportprisen mest i spidsbelastningen

Ser man på, hvilke netselskaber som har skruet mest op for prisen i 2023 sammenlignet 2022, er det netselskaberne NOE A/S og Nakskov Elnet A/S i henholdsvis Vest- og Østdanmark.

Nedenfor kan du se hvilke netselskaber, som har hævet deres priser mest i spidsbelastningen.

Top 3 største prisstigninger ved netselskaber i Vestdanmark 

 
  1. NOE A/S – hæver sin pris i spidsbelastningen med 273%
  2. KONSTANT Net A/S – hæver sin pris i spidsbelastningen med 192%
  3. TREFOR – hæver sin pris i spidsbelastningen med 133%
Netselskab NOE KONSTANT TREFOR

Transportpris 2022

10,06 øre/kWh
49,79 øre/kWh
67,55 øre/kWh

Transportpris 2023

37,48 øre/kWh

145,62 øre/kWh

157,2 øre/kWh

Procentvis stigning

273 %

192 %

133 %

Kilde: Data indsamlet fra netselskabernes prisblad

Top 3 største prisstigninger ved netselskaber i Østdanmark

 

  1. Nakskov Elnet A/S – hæver prisen i spidsbelastningen med 443% 
  2. Elektrus A/S – hæver prisen i spidsbelastningen med 161% 
  3. Radius – hæver prisen i spidsbelastningen med 100%
Netselskab Nakskov Elnet Elektrus Radius

Transportpris 2022

25,94 øre/kWh
53,14 øre/kWh
95,63 øre/kWh

Transportpris 2023

140,85 øre/kWh

138,93 øre/kWh

191,35 øre/kWh

Procentvis stigning

443 %

161 %

100 %

Kilde: Data indsamlet fra netselskabernes prisblad

Kunder med fastprisaftaler skal også omlægge deres forbrug

Den dyrere transportpris betyder også, at kunder, som har en fastprisaftale fremadrettet får gevinst, ved at flytte deres forbrug til andre tidspunkter på døgnet.

Bemærkninger til undersøgelsen

Data til undersøgelsen er indsamlet fra netselskabernes prisblad. Alle priserne er for 2023, men ikke alle netselskabernes priser træder i kraft pr. 1. januar. Derfor fremgår der priser i sammenligningen, som ved nogle netselskaber først træder i kraft i februar, mart eller april måned.

Vær opmærksom på, at spidsbelastningen tidligere dækkede tidsrummet fra kl. 17 – 20. Den nye tidsinddeling for spidsbelastningen er nu fra kl. 17 – 21.

Der tages forbehold for slåfejl.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

 

Hvorfor stiger prisen for transport af strøm?

Der er flere grunde til prisen stiger. Det skyldes blandt andet den grønne omstilling, herunder udvidelse og vedligeholdelse af elnettet. Derudover skal netselskaberne have dækket deres tab for den strøm der går tabt undervejs i transporten.

Hvad kommer de stigende nettariffer til at betyde for mig?

Hvilken betydning de stigende transportpriser kommer til at have, afhænger af størrelsen på dit elforbrug. Du kan dog forvente at din elregning stiger et sted mellem 65 – 170 kr. pr. måned grundet de stigende priser på transport.

Bliv ringet op og få svar på dine spørgsmål

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.