Elberegner.dk er en annonceside – Sådan tjener vi penge

Vindenergi

Vælg søgekriterier

Forventet kWh forbrug
Bopæl ift. Storebælt
Grøn strøm
Fast eller variabel
Udbydere
Produkt
KVARTAL
Estimeret pris
445 kr. pr. måned 850 kr. pr. måned 1254 kr. pr. måned
267 øre pr. kWh

255 øre pr. kWh

251 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 3 hverdage/arbejdsdage
Estimeret pris
452 kr. pr. måned 863 kr. pr. måned 1274 kr. pr. måned
271 øre pr. kWh

259 øre pr. kWh

255 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 3 hverdage/arbejdsdage
Produkt
OK EL FLEX
Estimeret pris
477 kr. pr. måned 925 kr. pr. måned 1374 kr. pr. måned
286 øre pr. kWh

278 øre pr. kWh

275 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 15 kalenderdage
Estimeret pris
481 kr. pr. måned 927 kr. pr. måned 1373 kr. pr. måned
289 øre pr. kWh

278 øre pr. kWh

275 øre pr. kWh
0 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 15 hverdage/arbejdsdage
Produkt
VARIABEL
Estimeret pris
485 kr. pr. måned 928 kr. pr. måned 1371 kr. pr. måned
291 øre pr. kWh

278 øre pr. kWh

274 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 3 hverdage/arbejdsdage
Produkt
KØR-VEL-EL
Estimeret pris
490 kr. pr. måned 938 kr. pr. måned 1386 kr. pr. måned
294 øre pr. kWh

281 øre pr. kWh

277 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 3 hverdage/arbejdsdage
Produkt
PRISGARANTI
Estimeret pris
491 kr. pr. måned 943 kr. pr. måned 1396 kr. pr. måned
294 øre pr. kWh

283 øre pr. kWh

279 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 3 hverdage/arbejdsdage
Estimeret pris
491 kr. pr. måned 941 kr. pr. måned 1391 kr. pr. måned
295 øre pr. kWh

282 øre pr. kWh

278 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 3 hverdage/arbejdsdage
Produkt
BEVAR-MIG-EL
Estimeret pris
494 kr. pr. måned 946 kr. pr. måned 1399 kr. pr. måned
296 øre pr. kWh

284 øre pr. kWh

280 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 3 hverdage/arbejdsdage
Estimeret pris
498 kr. pr. måned 967 kr. pr. måned 1436 kr. pr. måned
299 øre pr. kWh

290 øre pr. kWh

287 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 15 kalenderdage
Produkt
ELSKOV
Estimeret pris
499 kr. pr. måned 931 kr. pr. måned 1362 kr. pr. måned
299 øre pr. kWh

279 øre pr. kWh

272 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 3 hverdage/arbejdsdage
Produkt
PANDA POWER
Estimeret pris
505 kr. pr. måned 943 kr. pr. måned 1381 kr. pr. måned
303 øre pr. kWh

283 øre pr. kWh

276 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 3 hverdage/arbejdsdage
Produkt
NØDSTRØM
Estimeret pris
507 kr. pr. måned 947 kr. pr. måned 1387 kr. pr. måned
304 øre pr. kWh

284 øre pr. kWh

277 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 3 hverdage/arbejdsdage
Produkt
BLUE FLEX
Estimeret pris
734 kr. pr. måned 1405 kr. pr. måned 2075 kr. pr. måned
441 øre pr. kWh

421 øre pr. kWh

415 øre pr. kWh
6 mdr. binding
Variabel pris
Opstartsperiode: 30 hverdage/arbejdsdage

I løbet af de seneste årtier har der været et globalt og stigende fokus på vedvarende energi. Det udspringer til dels i forlængelse af, at jordens ressourcer bliver tappet i store mængder og derved så småt slipper op. Derudover har miljøet og klimaet fået en væsentlig større plads på den globale dagsorden, hvilket har sat de primære energikilder som kul og olie under en kritisk lup.

Det er her, at vindenergi kommer ind i billedet. Produktion af energi ved hjælp af vindkraft er netop et utroligt godt alternativ til den almindelige energiproduktion på grund af flere parametre. Men hvorfor begynder flere og flere lande mon at fokusere så meget på vindenergi? Og hvordan får du dit hjem til at køre på denne form for vedvarende energi?

Først forklarer vi kort, hvad vindenergi egentlig er. Derefter guider vi dig kort gennem den hæsblæsende udvikling inden for vindenergi i både indland og udland. Afslutningsvis ser vi på, hvad du kan få ud af at få el fra vindenergi.

Hvad er vindenergi?

Kort fortalt står solen bag vindenergi. Det lyder skørt, men der er trods alt mening med galskaben.

Solens energitilførsel til jorden sætter flere processer i gang. Processen vedrørende vindenergi tager grund i, at jorden omsætter omkring to procent af solens tilførsel af energi til bevægelsesenergi. I samarbejde med polerne og energiindstråling sætter selvsamme bevægelsesenergi gang i det globale vindsystem.

Herfra kan vi dykke længere ned og kigge nærmere på luftmængder, hastigheder og kinetisk energi. Det undlader vi, da det går hen og bliver en tør, teoretisk og lang forklaring. I bund og grund betyder det blot, at så længe menneskeheden ikke går ind og påvirker de biologiske processer enten bevidst eller ubevidst, så vil du altid have muligheden for at få vind susende gennem håret eller modvind på cykelstierne.

Hvordan virker vindenergi?

Mennesker har tidligt fået øjnene op for at udnytte det potentiale, som der er i vindkraft. Det gælder blandt andet skibsindustrien og sejlere, der fandt på at bruge vinden til at fremdrive deres skibe. Med tiden har flere forskellige industrier fundet ud af, hvordan de kan bruge vindkraft inden for deres område – heriblandt elproduktion.

I dagens samfund er det svært at sige vindenergi uden at sige vindmølle. Både til vands og til lands rager vindmøller op i luften. Når luften rammer vindmøllens vinge, går vindmøllen i gang med at udnytte vindenergien ved hjælp af møllens rotordiameter, navhøjde og en generator.

I sidste ende fører det til, at vindmøllen kan udnytte omkring halvdelen af den store mængde energi, som vinden bringer med sig. Det betyder, at på blot to timer kan en almindelig vindmølle producere nok el til et årsforbrug for en typisk dansk husstand, hvis vindhastigheden er på 10/ms.

Vindenergi i Danmark

Når vi taler vindenergi og vindkraft i Danmark, så kan vi sagtens klappe os selv på skulderen. Vi er trods alt en slags verdensmester inden for vindmøllestrøm. I 2018 i Danmark stod vindenergi bag strømmen, der dækkede lige over 40 % af det års energiforbrug. Den flotte udvikling er blot blevet bedre med årene, da en kombination af solenergi og dansk vindenergi i dag dækker halvdelen af Danmarks elforbrug.

Helt fra begyndelsen har Danmark været en forløber inden for vindstrøm. Danskeren Poul la Cour var den første til at forsøge sig med en form for vindmølle i Askov tilbage i slutningen af 1800-tallet. Siden da har Danmark været førende inden for vindmølleenergi.

Denne topposition kan vi blandt andet takke det danske firma Vestas for. Vindmøllefirmaet viser til daglig, hvordan en kombination af vind og vindmøller skaber en vedvarende og klimavenlig energikilde. Firmaets store betydning inden for vindmølleindustrien og vedvarende energi har derfor sat et ekstra stort fokus på, at vindkraft er vejen frem til en grønnere verden.

Vindenergi i verden

Selvom vindenergi i Danmark er blevet veletableret, så har resten af verden svært ved at følge med. Danmarks gode eksempel har dog ført til, at flere og flere lande investerer både tid og penge i vindmølleparker. Derfor står vindmøller bag næsten 600.000 MW elektricitet på verdensplan.

Den positive udvikling er tydelig at se, da udnyttelsen af vindenergi på globalt plan bliver bedre år for år. Forhåbningerne blandt klimaeksperter og energiindustrien er også, at vindenergi på sigt bliver den vedvarende energikilde, der står bag en stor del af verdens produktion af elektricitet. Det kræver, at især de største lande i verden får gang i den grønne omstilling, som Danmark håbede på at hjælpe Kina med tilbage i 2017.

De mange fordele ved vindenergi

Det er ikke kun klimaet og verdens samvittighed, der nyder godt af den grønne energikilde i form af vindenergi. Som forbruger kan du også opleve, hvordan succesen med dansk vindenergi kan smitte af på dig.

Først og fremmest gør du en forskel. Vindstrøm er netop ren og fri for drivhusgasser, og derved gør du kloden en tjeneste. Når du køber el produceret af vedvarende energi, kan dit grønne klimahjerte derfor få lov til at boltre sig sammen med din gode samvittighed.

En grøn samvittighed er blot en af de goder, som vindenergi tilbyder dig. Selvom det er rart at gøre en forskel for verden, så skal din investering i el fra vedvarende energikilder også vise sig i din dagligdag. For mange forbrugere hjælper den grønne samvittighed trods alt ikke med at få regnskabet i hjemmet til at køre rundt.

Heldigvis er vindstrøm både grønt og billigt. Produktionen af vedvarende energi er langt hen ad vejen billigere end strøm fra fossile brændstoffer, og derfor kan du til tider spare enten en skilling eller kongens halve kongerige ved at skifte over til vindmølleenergi. Forskellen i besparelserne kommer både an på dit nuværende elselskab samt vejrforhold.

Priser og tilbud varierer fra elselskab til elselskab. Derudover er det ikke sikkert, at dit nuværende elselskab er i stand til at levere vindstrøm. Hvis du overvejer at skifte elleverandør og få grøn strøm i hjemmet, så kan du læse vores guide over skifte af elselskab.

Det er dog ikke altid elselskabet, der kan stå til ansvar for dine besparelser. Vejret spiller også en væsentlig rolle for, hvad prisen på strømmen bliver. Vedvarende energi tager udgangspunkt i de biologiske processer, som hverken elselskabet eller vindmøllefirmaer er herre over. Derfor vil du i blæsende perioder opleve store besparelser, mens de vindstille dage øger prisen en smule.

De få ulemper ved vindenergi

Selvom vindenergi er en fantastisk energikilde, så er den ikke fejlfri. Det gælder også i forhold til vindmøllers vej mod bæredygtighed, som fortalere for vindstrøm jævnligt forsøger at male op med den grønne, klimavenlige farve.

I første omgang er det vigtigt at nævne, at din stikkontakt på nuværende tidspunkt kommer til at levere en blanding af el og grøn strøm. Derfor vil dit hjem ikke være fuldstændig drevet af vedvarende energi, hvilket kommer som en overraskelse for nogle. Det gør til gengæld en væsentlig forskel i en positiv retning, hvis du bruger blandingsstrøm fremfor udelukkende el fra fossile brændstoffer.

Et andet argument mod vindmøller er, at produktionen, transporten og installationen af vindmøller udleder CO2. Det er selvfølgelig en overvejelse, som er værd at tage op. Vi kan dog berolige dig med, at udslippet af drivhusgasser er tjent hjem på klimakontoen inden for omkring et halvt år.

Derudover har vindenergi en ulempe, som er svær at overse. Det er en udfordring at lagre store mængder af vedvarende energi. Udfordringen har vakt store frustrationer, men en dansk seniorforsker har muligvis knækket koden til at lagre den grønne energi.

De andre ulemper omhandler primært, hvis du er bosat i nærheden af en vindmølle. Den store maskine kan være til gene for sine naboer. Det gælder både støj, skyggekast og udsigten fra din bolig. Det er dog et fåtal, som oplever gener i et nævnelsesværdigt omfang. Hvis din have er fri for vindmøller, så kan du stort set blot ignorere denne ulempe.

Vindenergi i fremtiden

Stort set alle verdens ledere er enige om, at verden skal et grønnere sted hen. Her skal vedvarende energi være et stort skridt i den rigtige retning, da energikilder som vind og sol kan komme til at dække store mængder af verdens elforbrug. Nogle forskere har endda haft regnearket fremme og kommet frem til, at Europa i sig selv har vindkraft og plads nok til at levere hele verdens elektricitetsbehov inden 2050.

Vi sammenligner elselskaber for dig

Mens forskere, vindmøllefirmaer og lande slår et slag for en grønnere omstilling, slår vi et slag for dig. Vi sammenligner diverse elselskaber på markedet, sådan du har mulighed for at finde den elleverandør, som kan tilbyde dig den bedste løsning i forhold til vindstrøm.

Hvis din bolig ikke kan få gavn af strømmen fra vindmøller, så fortvivl ej! Vi giver dig et overblik over elpriser samt alverdens net- og elselskaber, som kan levere strøm direkte i dine stikkontakter. Når du har fundet det helt rette elselskab til dit budget og behov, så kan du passende kigge nærmere på varmen i dit hjem. Her hjælper vi dig med at blive klogere på gasfyr, biogas, naturgas og meget mere.

Ved hjælp af vores ekspertise og sammenligninger af selskaber kan du træffe en billigere, bedre og grønnere beslutning.

Træt af høje elregninger?
Find de bedste priser her

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.