Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Biogas

Biogas har fået mere og mere opmærksomhed, da det kan anvendes til rigtig mange ting og på sigt erstatte naturgas. Det hjælper desuden med til at skabe et klimaneutralt samfund. Biogas bliver især brugt til el og varme og også til biler. Biogas produceres i et biogasanlæg, og her nedbryder man gødning til biomasse. Denne masse nedbrydes efterfølgende af nogle bakterier, der laver biomassens kulstof om til biogas.

Herefter renses biogassen, og den får dermed samme egenskaber som naturgas og kommer ud til os gennem naturgasnettet. Her kan du så varme dit hus op og bruge biogassen til strøm uden at belaste miljøet med yderligere CO2. Den afgassede biomasse vender tilbage til markerne og bruges som gødning til planter og som jordforbedringsmiddel. Den er lugtfri og optages nemmere af planterne, hvilket reducerer udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. Der er altså tale om en særdeles miljøvenlig proces.

 

Biogas – en gevinst for miljø og for vores samfund

At producere og anvende biogas er en gevinst for miljøet i det hele taget. Også set i det perspektiv at den afgassede biomasse faktisk er bedre som gødning end rå gylle. Der sker en mineralisering af kvælstoffet, så det lettere optages af planterne. Der er derfor mindre kvælstof, der flyder ud i naturen og ud i vores vandløb, og det er til gavn for vores miljø og ikke mindst for vores drikkevand. Foreningen Biogasbranchen regner med, at vi i 2030 har erstattet halvdelen af gasforbruget til biogas og i 2050 har erstattet al fossil naturgas med biogas.

Altså en fuldstændig omstilling fra naturgas til biogas. Produktionen af vedvarende energi skaber synergi mellem energisektoren, affaldssektoren og fødevareproduktionen. Biogasanlæg er særdeles gode til at sikre recirkulering samt genanvendelse af næringsstofferne. Hermed sikrer anlæggene grundlaget for den fremtidige fødevareforsyning. Nogle af disse næringsstoffer løber verden nemlig tør for engang ude i fremtiden. For eksempel forventes fosfor at slippe op om 60-80 år. Biogas er altså en af de mest effektive og billigste måder at mindske reduktionen af drivhusgasser på.

 

Hvad er biogas?

Biogas er det vi almindelige danskere kender som koprutter. Eller biogassen er i hvert fald produceret på ko- eller griseprutter. Det er husdyrgødning samt restprodukter fra industri og husholdninger, som bliver afgasset. Biogas er egentlig en blanding af metan (CH4) og kuldioxid (CO2). Det er en energirig gas, som dannes, når naturlige tarmbakterier i iltfri miljøer fordøjer organisk materiale. Størstedelen af den biomasse, der bruges herhjemme i de danske biogasanlæg, er husdyrgødning samt organiske restprodukter fra blandt andet husholdninger og industri.

Biogassen produceres ved at disse restprodukter fyldes i biogasanlæg. Et biogasanlæg består af en række tanke, hvortil der ingen ilt kommer. Hermed produceres biogassen, og den kan så anvendes til at generere el og varme i de danske husholdninger, i industrien og i landbruget. Ud over gødning fra landbruget anvendes også restprodukter fra fødevareindustrien, fra eksempelvis slagtere og affald fra husholdninger samt halm fra landbruget.

 

Biogas i Danmark

Biogas anvendes i stigende grad herhjemme som en del det danske gasforbrug og anvendes til el og varme både i de danske husstande og i industrien. Biogassen produceres forskellige steder i Danmark og på forskellige typer anlæg. De første anlæg opstod rundt omkring på de danske gårde tilbage i 1975. Her producerede landmændene biogas ved at afgasse deres egen husdyrgødning. Landmanden genanvendte det meste af denne biogas til sit eget forbrug hjemme på gården men leder også gassen ud til andre gårde og husstande. Disse private anlæg findes stadig i dag.

Der er også opstået mange fællesanlæg rundt omkring på gårdene. Disse anlæg afgasser gødningen fra flere omkringliggende landmænd. Produktionen kan også foregå på rensningsanlæg samt på gamle lossepladser, hvor der kan udvindes biogas. Økologiske jordbrug kan også omsætte for eksempel kløvergræs til energi og gødning. Produktionen af el og varme foregår oftest i kraftvarmeværker.

 

Husdyrgødningsbaserede biogasanlæg

Danmark er mest kendt for sine husdyrgødningsbaserede biogasanlæg, og det er dem, der leverer det meste strøm til de danske hustande, gårde og til industrien. I Danmark har vi også andre biogasanlæg, og der dukker hele tiden flere og flere op rundt omkring i landet. Vi har blandt andet også rensningsanlæg til rensning af kommunalt spildevand. Disse har såkaldte rådnetanke, hvor der produceres biogas. Lossepladser har også anlæg, som udvinder biogas.

I 2012 vedtog Folketinget et energiforlig, som giver produktionen af biogas visse fordele. Fordelene berører både de mindre, lokale biogasanlæg, men er i høj grad også tiltænkt de store biogasanlæg, som leverer biogas til gasnettet via opgradering. Det er det, man kalder rensning for primært CO2.

 

En enkelt gård kan levere strøm til 1.200 husstande

En helt almindelig dansk gård med et biogasanlæg kan levere fem millioner kilowatt-timer årligt. Dette svarer til strømforbruget i ca. 1.200 husstande. Det er både godt for miljøet og for landmandens pengepung. På en gård som denne opsamles restprodukter fra egen gård og fra andre gårde i lokalområdet. Det er dyrt at sætte et biogasanlæg op, men med diverse støtteordninger og investeringsfonde bliver det en rigtig god investering, og landmændene udskiller væsentlig mindre CO2. Det er godt for fremtiden, for miljøet og for landbrugets omdømme.

 

Biogas priser

Med biogas kan du opvarme din bolig med god samvittighed. Biogas er nemlig et CO2-besparende genbrugsprodukt. Her får vi det meste ud af jordens ressourcer, og vi støtter dermed den grønne omstilling ved at anvende biogas. Biogaspriserne varierer en hel del og ændrer sig også med tiden. Jo bedre vores teknologiske viden og industrialiseringen af biogasanlæggene bliver, des billigere bliver det også at varme ejendomme op med biogas. Biogassen koster omkring 1 kr. mere pr. kubikmeter end naturgas almindeligvis koster – til gengæld kan du med god samvittighed vaske en ekstra tøjvask i maskinen.

 

Kan man købe biogas til opvarmning af sit hus?

Du kan bestille biogas ved forskellige leverandører såsom eniig, Norlys, SEAS-NVE og mange andre. Kig efter en leverandør i dit område. Hos for eksempel eniig fungerer biogas som et tilvalgsprodukt til din almindelige naturgasaftale. Har du allerede naturgas i dit hjem, er det nemt at købe et tilkøb hos din udbyder. Har du ikke naturgas i forvejen, skal du derfor sandsynligvis vælge naturgasaftalen først, og dernæst kan du vælge biogas.

 

Kan biogas anvendes til transport?

Biogas kan også bruges som brændstof i biler. Det er samlet set det billigste brændstof til danske biler, samtidig med at det har den laveste udledning af klimagasser. Så også her er det selvfølgelig en kæmpe gevinst for miljøet men naturligvis også for din pengepung. Priserne varierer også her og ændrer sig hele tiden. Der er set priser på omkring 1 kr. per kilometer i en gennemsnitlig bil. Det er billigere end alle andre brændstoffer, også naturgas og el. Hos for eksempel OK kan du fylde gastanken med biogas. Priserne varierer og ændrer sig over tid, ligesom alt andet brændstof, men ligger på knap 12 kr. per liter.

 

Biogaspejse

Biopejse har vundet mere og mere indpas i de danske hjem. Det er med en biopejs muligt at hygge sig omkring ilden uden at have en skorsten på sit hus. Derfor kan biopejse bruges både i lejligheder og huse. Du kan endda flytte rundt på den, så du kan sidde, hvor du lige lyster, og varme dig foran ilden. De sviner ikke og udleder ikke nogen giftige stoffer eller dampe. Det er dog en god ide at lufte ud efter brug, ligesom når du har slukket dine stearinlys. Biopejse kræver heller ikke brænde som almindelige brændeovne, hvilket slipper dig for en masse besvær og oprydning.

Der findes forskellige typer pejse inden for biopejse, ligesom der findes mange forskellige leverandører. En biopejs kaldes også en ethanolpejs. Det er en slags bioethanol-ovn, også bedre kendt som en biobrænder. Biopejsen laver sin flamme ved hjælp af gassen bioethanol. Der findes ovne, pejse og kaminer inden for denne kategori, men de har alle det til fælles, at de brænder bioethanol af. Og så skaber de selvfølgelig hygge og hæver temperaturen i dit hus med et par grader.

 

Fordele og ulemper ved biogas

Der er langt flere fordele ved biogas end ulemper. De klare og tydelige fordele er selvfølgelig, at det skader miljøet langt mindre end andre brændstoffer, og i forhold til nogle andre brændstoffer er biogas også billigere. Med biogas reducerer vi udslippet af drivhusgasser. Vælger du biogas, er du derfor med til at sikre den grønne omstilling med grøn energi. Så skaber produktionen tilmed synergi mellem forskellige sektorer som energi-, affalds- og fødevaresektoren. Produktionen skaber også synergi mellem økologisk og konventionelt landbrug.

Vi får desuden forholdsvis billig opvarmning og recirkuleret og genanvendt næringsstofferne fra vores affald. Etableringen af biogasanlæggene kan dog have visse ulemper. At placere et biogasanlæg til mindst mulig gene for naboer kræver omtanke, dialog og fokus på design. På den måde kan det lade sig gøre at minimere generne og ulemperne ved et biogasanlæg. Ligesom andre anlæg og virksomheder skal overholde forskellige krav, for eksempel i miljøgodkendelse, skal biogasanlæggene det også, sådan at lugt, støv og støj minimeres for naboer og lokalsamfundet.

Træt af høje elregninger?
Find de bedste priser her

Bliv ringet op og få svar på dine spørgsmål

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.