Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Gasfyr

Står du og overvejer at udskifte dit gamle, slidte oliefyr? Hvis det er tilfældet, gør du klogt i at undersøge alternativer. Ældre oliefyr kræver meget vedligeholdelse og er ofte en forholdsvis dyr måde at opvarme dit hjem på. Derfor er din nuværende varmekilde muligvis en af de store syndere blandt dine faste udgifter.

En populær varmekilde til danske hjem finder du i et gasfyr. Først og fremmest vil et gasfyr have en positiv effekt på din økonomi. Overordnet bruger et gasfyr mindre energi på at omdanne energikilden til varme, hvilket gør det billigere at have kørende. Derudover er denne varmekilde tilmed bedre end et oliefyr, da det udleder mindre CO2.

Hvis tiden er inde til at få fingrene i et nyt gasfyr, vil vi her komme ind på nogle emner, der kan gøre dig klogere på denne type for fyr og dets funktioner.

 

Hvad er et gasfyr?

Overordnet er selve konstruktionen ret simpel. Et gasfyr brænder naturgas af for at opvarme dit hus.  Inde i maskineriet er der en gasbrænder og en kedel. Selve brænderen er placeret inde i kedlen. Når gassen brændes af, vil vandet til centralvarmeanlægget blive varmet op. Derved får du varmt vand ud i huset – både til husets radiatorer, gulvarmesystem og i vandhanerne.

På markedet er der adskillige modeller af denne type varmekilde. Funktionaliteten er tæt på ens. Forskellen ser du, når det kommer til kedlen, brænderen, styringen og varmtvandsbeholderen. Her kan det blandt andet være størrelsen på de mange dele af gasfyret, der varierer. Du kan fx vælge at have varmtvandsbeholderen indbygget i selve gasfyret eller have beholderen hængende under eller ved siden af fyret.

Rent funktionsmæssigt mindede de tidligere gasfyr en del om et ældre oliefyr. Direkte på kedlen ville man montere en brænder, der varmede vandet op. I dag er modellerne oftest pakket ind i en firkantet beholder, hvilket gør den mere belejlig at have stående. Udviklingen har taget fart og bliver bedre og bedre for at tilpasse behovet hos både kunder og klimaet.

 

Åbent eller lukket forbrændingskammer

I denne varianttype af fyr finder du to væsentlige forskelle angående fyrets måde at forbrænde på. Nogle gør brug af et åbent forbrændingskammer, mens andre gør brug af et lukket forbrændingskammer. Her har vi lavet en gasfyr sammenligning over de to typer:

  • Lukket forbrændingskammer

Et gasfyr med denne type forbrændingskammer har et separat rør eller et dobbeltrør. Herigennem suger forbrændingen luft, hvilket der skal til under gasforbrændingen. Derefter bliver røggassen ledt ud af det andet rør. Langt størstedelen af konstruktioner har monteret denne type forbrændingskammer.

  • Åbent forbrændingskammer

Denne type af gasfyr gør blot brug af den omkringliggende luft i rummet, som fyret er monteret i. Røggassen bliver derved ledt ud gennem en skorsten eller aftrækskanal. Denne type finder du oftest ved ældre modeller af gasfyr. I dag er det ikke lovligt at montere en konstruktion med et åbent forbrændingskammer. Hvis du allerede har fået monteret og bruger denne type, er det en god idé at få jævnlige eftersyn af fyret.

Hvis du er på udkig efter en energioptimering af din varmekilde, bør du generelt kigge efter et gasfyr med et lukket forbrændingskammer. Teknologien inden for denne type er langt bedre udviklet, hvilket ryster mange fordele af sig i forhold til økonomi, klima og sikkerhed.

 

Gasfyr sammenligning i forhold til oliefyr

Overordnet er det billigere at fyre med gas end med olie. Oliepriser og naturgaspriser følger hinanden. Erfaring viser, at prisen på gas ofte ligger en smule under olie. Dette gælder både, når olieprisen er høj eller lav. I andre tilfælde kan du også fyre op med biogas, hvor priserne kan være anderledes. Overordnet vil du oftest erfare, at du sparer penge ved at skifte over til et gasfyr.

Derudover er der en væsentlig forskel på udledningen af CO2 under afbrænding af gas i forhold til afbrænding af enten kul eller olie. Selve naturgassen består primært af metan. Under afbrænding af gassen bliver der overvejende udledt vand og kuldioxid – bedre kendt som CO2. Naturgas afgiver væsentligt mindre CO2 end olie og kul.

Et kondenserende gasfyr udnytter netop den energi, som ellers ville forsvinde ud gennem røret eller skorstenen. Her træder de kondenserende gaskedler i kraft. De genbruger røggasserne fra forbrændingen, hvilket ender ud i ekstra varme og varmt vand. Kondenserende gasfyr er altid med et lukket forbrændingskammer. Selve udvindingen af energi er blevet optimeret og maksimeret i denne type af fyr frem for ved et oliefyr.

Gasfyr sammenligning i forhold til klimaet

Alderen på dit nuværende fyr er klart en af de mest afgørende faktorer, når det kommer til fyrets klimavenlighed. Ældre oliefyr har en væsentlig lavere udvinding af energi i forhold til de nyere modeller. Ældre gasfyr er i langt de fleste tilfælde monteret med et åbent forbrændingskammer. De er baseret på en ældre teknologi, der ikke optimalt udnytter de mange fordele ved afbrænding af naturgas. De er ofte ikke kondenserende, og derfor giver de et unødvendigt, stort gasspild.

Hvis du allerede har et gasfyr, bør du overveje at forny det. En gasfyr sammenligning kan ofte vise, at en investering i en ny model med en ny teknologi hurtigt kan betale sig hjem på den lange bane. Du vil opdage, at optimeringen af din varmekilde vil vise sig på din varmeregning, selvom du blot udskifter dit produkt af ældre dato med en nyere model.

I forhold til klimaet er der også en væsentlig forskel. Alle modeller er ikke lige gode ved klimaet. Alle slags fyr er energimærket fra A-G, hvor A-mærket vil være optimalt. Det viser, at fyret bruger minimalt energi til at opvarme hjemmet. Et produkt med energimærket A udnytter energien bedst muligt, og derved udleder det mindre CO2. Gå derfor altid så vidt muligt efter A-mærket, hvis du vil investere i et nyt fyr.

En kombination af et fyr og andre varmekilder er også en mulighed. Du kan kombinere nogle modeller med et solvarmeanlæg. På den måde kan du spare væsentlig på naturgassen om sommeren, da du får et hybridanlæg til at energioptimere dit hjem og derved formindske CO2-udslip.

  • Hvis du vil hjælpe klimaet endnu mere, kan du overveje grøn strøm.

Hvilket gasfyr skal jeg vælge i forhold til funktioner?

Til tider kan det være uoverskueligt at finde den rette varmekilde til hjemmet. På markedet finder du diverse producenter, produkter og montører. Når det kommer til gasfyret, kan de indre dele være afgørende for, hvorvidt fyret er det rette for dig. Derfor vil vi her liste et par gode råd op, som du passende kan tage med i dine overvejelser, når du skal på udkig efter et nyt gasfyr.

  • Gå efter et kondenserende gasfyr

Nyttevirkningen af dit fyr skal være mindst 96 procent under fuldlast og mindst 104 procent under dellast. Det er et krav, som kun de kondenserende gasfyr kan opfylde. Derudover finder du her den nyeste teknologi inden for emnet.

  • Hold øje med minimum- og maksniveauet

Din varmekilde skal så vidt muligt passe med dit forbrug. Her bør du kigge på minimum- og maksniveauet. Hvis du har valgt en hybridløsning til at energioptimere, skal dit gasfyr helst kunne udlede så lav energi som muligt. I modsatte ende er det også vigtigt at være klar over, hvad maksniveauet er. Du vil såre simpelt spilde for mange kW og penge ved at have et gasfyr, der altid ligger med overkapacitet. Det producerer mere energi, end du bruger.

  • Gå efter den rette kapacitet og kedeleffekt
    Er I mange derhjemme, der går i bad lige efter hinanden? Eller bruger I generelt meget varmt vand på én gang? I det tilfælde bør du gå efter en kedel, der kan klare en høj spidsbelastning. De fleste gasfyr kan klare en høj belastning, men det varierer fra model til model. Størrelsen på varmtvandsbeholderen kan i denne situation også være værd at overveje.
  • Overvej brugervenlighed

Nem og enkel betjening er ikke en selvfølge blandt de mange produkter. Vedligeholdelsen bliver betydeligt lettere at håndtere selv, hvis dit nye fyr er let at gå til. Derved undgår du muligvis at søge hjælp udefra, hvis der skulle opstå problemer med fyret. På den front vil der på sigt være mange penge at spare.

Generelt kan du finde mange forskellige kombinationer af komponenter, hvilket giver dig mulighed for at finde den rette model til dit forbrug og behov. Derfor gør du klogt i at danne dig et overblik over, hvad dit nuværende forbrug ligger på. På den måde bliver det væsentlig lettere for dig at sammenligne gasfyr ud fra de parametre, som du og din bolig vægter højst.

 

Hvilket gasfyr skal jeg vælge i forhold til prisen?

Ved at udskifte dit eksisterende gasfyr vil dit gasforbrug falde med typisk 15-25 procent. Her kan du passende kigge på vores oversigt over gaspriser, hvoraf du kan udregne din besparelse. Du vil højst sandsynligt erfare, at din udgift til din nye varmekilde er tjent hjem efter små 10 år.

Gasfyr har gennemsnitlig en levetid på cirka 19 år. Det afhænger selvfølgelig af forskellige omstændigheder. Nye, moderne og kvalitetsproducerede produkter kan ofte holde op mod 25 år, hvis fyret får den korrekte vedligeholdelse. Her kan du passende holde øje med vandtrykket på selve kassen til fyret. Derved kan du fylde eller fjerne vand fra centralvarmeanlægget, hvis der er behov for dette. Jævnlige eftersyn af enten dig eller en professionel montør giver ydermere en ekstra sikkerhed.

Prisen på et selve fyret varierer selvfølgelig fra model til model. Ofte kan det bedst betale sig at investere i et produkt af høj kvalitet og energimærkning, da det udnytter forbrændingen optimalt og giver dig mange besparelser fremover både angående gas, vedligeholdelse og reparationer.

Derudover afhænger prisen også af, om du tidligere har haft et oliefyr eller gasfyr. Hvis nu dit nuværende fyr gør brug af olieforbrænding, skal du have etableret aftræk til fyret, lave afløb til kondensvandet fra fyret og sørge for at få lagt gasrør ind til huset. Derudover kan der også være en del omkostninger, når du skal skille dig af med dit oliefyr. På den lange bane vil besværet og udgifterne tjene sig selv hjem igen, men processen kræver ekstra god vejledning.

Hvis du allerede har et gasfyr, vil en udskiftning koste omkring 30.000 kroner afhængigt af situationen. Du kan til tider få et energitilskud til opsættelsen af dit nye gasfyr. Nogle gange kan du være heldig, og så kan montøren blot pille det gamle fyr ned og skifte det ud med det nye. Andre gange kommer der uforudsigelige dilemmaer som udskiftning af aftrækket. Her er det en fordel at søge rådgivning hos en ekspert for at vurdere omfanget af udskiftningen og den dertilhørende pris.

 

Hvilket gasfyr er det bedste?

Forskellige boliger kræver forskellige varmekilder. I langt de fleste hjem er det muligt at montere et gasfyr. I nogle områder gælder der dog nogle specifikke regler. Du bør derfor rådgive dig hos din kommune, hvis du gerne vil installere et fyr, der bruger forbrænding af gas som primær varmeudledning. Det formelle skal være på plads, før du gå i gang med din søgen efter det rette produkt.

Din søgen efter det rette produkt bør tage udgangspunkt i dit forbrug, behov og din nuværende løsning. Det vigtigste er, at du er dækket ind med varme og varmt vand året rundt. Jo billigere dette kan gøres, desto bedre vil det selvfølgelig være. Det nye produkt skal derfor passe til dit behov. Et nyt gasfyr er en investering. Du behøver dog ikke bruge flere penge end nødvendigt, da selv billigere modeller kan gøre en kæmpe forskel i forhold til din nuværende løsning.

Der er mange overvejelser, du kan gøre dig, når du vil energioptimere dit hjem. De fleste oplever, at en udskiftning af deres varmekilde resulterer i en stor energioptimering. Her vælger mange at få installeret et gasfyr, da det udnytter energiudvindingen stort set så optimalt som muligt.

Du er forhåbentlig blevet en smule klogere på gasfyr og dets funktioner i løbet af vores uddybning af emnet. Pris, klimavenlighed og besvær varierer fra situation til situation. Der er mange ting at tage højde for. En sammenligning af diverse produkter, producenter og montører er ofte en god måde at komme nærmere på den løsning, der passer dig bedst til dig.

Træt af høje elregninger?
Find de bedste priser her

Bliv ringet op og få svar på dine spørgsmål

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.