Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Forstå elpriserne i 2020

Forsyningstilsynet laver hvert år en prisundersøgelse på alle elprodukter. Den seneste rapport om elpriserne i 2020 udkom i juli måned i år, 2021.

De har undersøgt priserne på alle el-produkter til forbrugere på det danske elmarked i 2020.

Elmarkedet kan for de fleste forbrugere være en kompleks størrelse. Det kan være svært at finde ud af hvilket el-produkt, man skal have. I 2020 var der 308 forskellige elprodukter udbudt på markedet fra 44 forskellige elselskaber

Undersøger man elmarkedet og dets nuværende priser, vil der for mange af os danskere, være penge at spare på elregningen.

Forsyningstilsynets elpris-undersøgelse 2020

I undersøgelsen, som er lavet af forsyningstilsynet, skelnes der mellem aktive forbrugere og passive forbrugere. Den mulige besparelse er nemlig opgjort som forskellen mellem, hvad en aktiv forbruger og en passiv forbruger ville have betalt for strøm i 2020.

En aktiv forbruger er defineret ved, at forbrugeren aktivt undersøger elmarkedet og elpriserne en gang årligt.

En passiv forbruger, kendetegnes ved at de er blevet placeret på et elprodukt, de ikke aktivt selv har valgt. F.eks hvis man har valgt et elprodukt med en introduktionspris i 6 måneder og efter introduktionsprisens udløb, ikke har taget stilling til produktet og den nye elpris.

Prisudviklingen i elpriser for passive forbrugere stiger

Prisudviklingen i elpriser for andelen af passive produkter stiger og i 2019 udgjorde de 62% af det indberettede forbrug. I 2020 udgjorde de passive produkter 64%, hvilket tyder på at flere forbrugere hopper med på bølgen om introduktionstilbud, hvilket i sig selv, kan være en udmærket idé.

Hvad en stigende andel, ikke er opmærksomme på, er at de efterfølgende, når introduktionstilbuddet er slut, vil få en markant højere elpris. De bliver altså placeret på et produkt, som de ikke selv har valgt.

Det er ifølge forsyningstilsynet, en god idé at bruge 10 minutter om året, på at give sine elpriser et eftersyn. Går du efter et godt tilbud, er det en god idé at holde øje med markedet løbende, gerne flere gange årligt.

Vælger du et elprodukt med introduktionstilbud eller et fastprisprodukt (hvor du typisk er bundet 4 måneder eller længere), skal du være opmærksom på hvilken pris du får efter tilbuddets udløb. Tjek derfor hvilket produkt du bliver flyttet til efter ophør og hvordan prisen fastsættes, for at undgå at betale for meget.

Hvad kunne man spare i 2020

Undersøger man elmarkedet aktivt, vil der formentligt være penge at spare. En forbruger med et dyrt elprodukt, vil naturligvis kunne spare mere ved at skifte. Hvor meget du kan spare, afhænger af flere ting. Blandt andet hvilken boligtype du bor i, størrelsen på dig forbrug og din opvarmningsform. Derudover har det også betydning, hvilket el-produkt du har.

Undersøgelsen tager kun højde for hvis man skifter til samme type produkt, så f.eks tager den ikke højde for hvad besparelsen kunne være, hvis man skifter fra et produkt med fast pris til variabel pris. Derfor kan der for nogle, være endnu mere at spare ved at skifte fra én produkttype til en anden.

De beregnede besparelser tager udgangspunkt i tre forbrugsgrupper: Lejlighed, parcelhus og parcelhus med elvarme.

1. Bor i lejlighed med et årligt forbrug på 1.800 kWh og har en elregning på ca. 4.220 kr.

Opgjort besparelse

Du vil kunne spare mellem 170-510 kr. om måneden ved at vælge det 10% billigste produkt.

2. Bor i parcelhus med et årligt forbrug på 4.500 kWh og har en elregning på 8.960 kr.

Opgjort besparelse

Man vil kunne spare mellem 270-980 kr. ved at vælge det 10% billigste produkt.

3. Bor i parcelhus og opvarmer med el. Har et årligt forbrug på 15.000 kWh og har en elregning på 20.150 kr.

Opgjort besparelse

Man vil kunne spare mellem 360-2.290 kr. ved at vælge det 10% billigste produkt.

Grøn strøm

Størstedelen af elhandlerne, giver forbrugerne muligheden for at købe et klima-produkt, når de skal købe strøm. Det bliver typisk tilbudt som et muligt tilvalg, til et af elselskabets traditionelle el-produkter.

Strømmen der kommer ud af stikkontakten vil fortsat være den samme, om du som forbruger, vælger et klima-produkt. Vælger man at købe grøn strøm, er der tale om et el-produkt, som er baseret på køb af oprindelsesgarantier, som elselskaberne køber. Typisk vil de opkøbe garantier som er tilsvarende dit forbrug. Du kan læse mere om Grøn strøm i vores guide her.

Forstå din elregning

Det er kun en lille del af elregningen, du som forbruger har mulighed for at påvirke. Hele 83% af din regning, består af fastlagte afgifter, PSO, moms og betaling for at få transporteret og distribueret strømmen.

Det giver dig mulighed for at påvirke de resterende 17%, som består af prisen på energi. Du kan som forbruger påvirke prisen ved at skifte elprodukt eller elselskab. Og selvom at det kun drejer sig om 17%, så kan der alligevel være stor forskel på prisen fra de forskellige elselskaber.

Den samlede elpris er faldet en smule, hvis man sammenligner med prisen pr. kWh i 2019. Nu i 2020 koster en kWh 2,11 kr. pr. kWh. Prisen for en kWh, er inkl. afgifter, moms, netbetaling og PSO.

Dit forbrug og det valgte abonnement er ikke uden betydning for den endelige pris pr. kWh. Prisen inkl. abonnement vil typisk være lavere for personer med et højt elforbrug, dette skyldes at abonnementsbetalingen vil blive fordelt på flere kWh ved et større elforbrug.

Vil du læse endnu mere om hvordan din elregning er skruet sammen, kan du læse mere i vores guide. 

3 typer elprodukter

 

Som det kunne læses indledningsvist, findes der mange forskellige elprodukter. For at gøre det lidt mere spiseligt, kan de groft inddeles i 3 overordnede produktgrupper.

Det er vigtigt når man sammenligner elpriser, at man sammenligner produkter af samme type, for at få det mest retvisende billede. 

Cirkeldiagrammet viser hvordan andelen af de solgte produkttyper fordeler sig i 2020.

 

fordeling elprodukter danmark

Variabel elpris 43%

Prisen kendes ikke på forhånd, da den afhænger af prisen på engrosmarkedet. Prisen kan altså både gå op og ned og man vil have mulighed for at spare penge, når prisen er lav. Modsat vil der også være risiko for at prisen stiger. Dog vil selv store udsving i energiprisen, for de fleste ikke have den store påvirkning på elregningen i sidste end.

Eksempel: Hvis engrosprisen stiger med 1 kr. vil det medføre en stigning på 78 øre for et parcelhus, som har et årligt energiforbrug på 4.500 kWh.

Kvartals-produkter 48%

Har man et kvartals-produkt, vil man som forbruger kende prisen i indeværende kvartal. Produktet vil få en ny pris hver 3. måned.

Fast elpris 9%

Med en fast pris, kender man prisen på forhånd for en given periode. Typisk vil prisen på strømmen ligge fast i en periode, på mere end 4 måneder og kan ligge fast i helt op til 3 år afhængigt af el-aftalen.

Sådan har forsyningstilsynet lavet undersøgelsen

Forsyningstilsynets rapport skal være med til at understøtte forbrugerens frie og aktive valg af elprodukt. Rapporten skal danne ramme for et mere gennemsigtigt elmarked og gøre det nemmere for forbrugeren at sammenligne priserne på el.

Nemme sparetips til din elregning?
Du skal blot skrive dig på vores liste herunder, og vi sender dem direkte til din indbakke.

Gode råd behøver ikke være dyre, og det gør din elregning heller ikke!
sparetips-el
Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.