Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Hvad er brændværdi på naturgas?

Naturgas leverer ikke altid den samme mængde energi, da det afhænger af, hvor og hvordan den er produceret. Når man måler, hvor meget energi der rent faktisk leveres af gassen, taler man om naturgassens brændværdi.

Brændværdi er en måleenhed, som benyttes for mange forskellige typer af brændsler til opvarmning af boliger. Derfor kan du udover brændværdi for naturgas også finde brændværdier for mange forskellige træsorter og pillefyr.

Hvor meget er naturgassens brændværdi?

Brændværdien for naturgas måles i energimængden pr. m3 gas, der brændes af. I gennemsnit ligger brændværdien på omkring 10.000 kcal/m3, så brug dette som et referencepunkt. Der vil naturligvis altid være brændværdier, som ligger over eller under dette gennemsnit, og det kommer både an på, hvor i landet du bor, og hvordan de aktuelle driftsforhold ser ud.

Når du tjekker brændværdien for naturgas, er det også en god idé at finde brændværdier for alternative opvarmningsformer, f.eks. for et pillefyr. På den måde kan du sammenligne, hvor effektive de er som kilde til opvarmning af din bolig, så du bedre kan beslutte dig for, hvordan du vil opvarme dit hjem.

En højere brændværdi giver en bedre udnyttelse af energien og dermed en mere effektiv opvarmning af dit hjem. Der gennemføres løbende målinger af brændværdien for naturgas, som bruges til at korrigere afregningen af dit forbrug af gas. 

brændværdi på naturgas

Øvre og nedre brændværdi for naturgas

Når du ser på brændværdi, skelnes der mellem den øvre og nedre brændværdi for naturgas. Den øvre brændværdi måler det samlede energiindhold for gassen. 

Den nedre brændværdi ser bort fra den energimængde, som går tabt under forbrændingen i form af kondenseret vanddamp, som sendes ud gennem skorstenen.

Den nedre brændværdi for naturgas er altså en bedre måleenhed for den reelle energi, der leveres. I dag har de fleste gasfyr dog en kondenserende kedel, hvor energien fra den kondenserede vanddamp udnyttes. Derfor kan du se på, hvad den øvre brændværdi for naturgas er, når du skal måle energiudladning for disse gasfyr.

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Hvor meget energi er der i 1 m3 naturgas?

Der er typisk 10.000 kcal i én m3 naturgas. Dette er et gennemsnit, og det kan variere, alt efter hvor gassen er produceret, og hvordan de aktuelle driftsforhold ser ud.

Hvad er den nedre brændværdi for naturgas?

Den nedre brændværdi for naturgas viser, hvor meget energi der leveres, når energitabet fra kondenserende vanddamp under forbrændingen trækkes fra.

 

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.