Elberegner.dk er en annonceside – Sådan tjener vi penge

Meld flytning til dit elselskab

Vi ved hvor uoverskueligt det kan være, at stå midt i en flytning. Derfor vil vi forsøge at gøre det mere overskueligt for dig, hvordan du skal melde flytning lige her.

En flytning indebærer for det meste, mange overvejelser: hvad skal med og hvad skal blive? En flytning er også for mange, en mulighed for at starte på en frisk. Det gælder også, når det kommer til dit elselskab. Det kan nemlig godt betale sig at tage stilling. 

Vælger du at skifte til et nyt elselskab, sørger de automatisk for, at tage afsked med dit gamle elselskab for dig. Det gælder uanset om du skifter elselskab i forbindelse med flytning, eller blot skifter for at få en billigere elpris. På den måde er der én bekymring mindre, når du skal melde flytning.

Strøm er strøm – uanset elselskab

Kvaliteten af strøm, vil altid være den samme uanset hvilket elselskab du vælger. Strømmen, der bliver leveret til din bolig, vil altså ikke være anderledes, om du vælger det ene elselskab fremfor det andet. Derfor kan der være gode penge at spare, hvis du skifter elselskab.

Når du flytter, skal du huske at underrette dit elselskab og melde din flytning, ellers risikerer du at betale for andres elforbrug.

Når du flytter ud

Hvis du gerne vil være på forkant, med at underrette dit elselskab om din flytning, har du mulighed for at melde flytning, tidligst 2 måneder før. Du hæfter stadig for elforbruget på adressen, indtil elselskabet har registreret, du er flyttet ud. 

Senest 10 hverdage før du fraflytter din bolig, skal du have underrettet dit elselskab om flytningen. Ellers risikerer du at skulle betale for den nye beboers forbrug.

 

Lejlighed eller solgt bolig

 

Bor du i lejlighed, vil din flyttedato være den sidste dato du hæfter for husleje på din lejekontrakt. Hvis du har en opsigelsesperiode, vil du også hæfte for forbruget i opsigelseperioden. Har du solgt din bolig eller lejlighed, vil flyttedatoen være dagen, hvor boligen overdrages til den nye ejer.

Husk at tjekke dit elselskabs hjemmeside, for den præcise procedure for at melde flytning.

Når du flytter ind

Når du flytter ind i en ny bolig, behøver du ikke vælge det samme elselskab. Du kan frit vælge hvem, der skal levere strømmen til din bolig. Derfor er det en god idé at undersøge mulighederne for at få en bedre el-aftale.

Ligesom du har mulighed for, at være på forkant med at afmelde el, har du også mulighed for at tilmelde el tidligst 2 måneder før, du overtager den nye bolig, til dit nye elselskab.

Du skal senest på dagen, hvor du overtager din nye bolig, have tilmeldt el ved dit nye elselskab. Derudover skal du aflæse elmåleren i den nye bolig og underrette elselskabet herom. På den måde er du sikker på, at du ikke kommer til at betale for den tidligere beboers elforbrug. 

Du skal senest 6 uger efter, du er tilmeldt el på den nye adresse, modtage en slutopgørelse fra dit elselskab. Hvis ikke du gør det, skal du kontakte dit elselskab.

Huskeliste til når du skal flytte: El

 

  1. Meld flytning til dit elselskab
  2. Aflæs din elmåler – på både din nye og gamle bopæl (ikke nødvendigt hvis din mål er fjernaflæst
  3. Undersøg priserne ved elselskaberne
  4. Tilmeld din nye bopæl hos et elselskab

Glemt at tilmelde el, på din nye adresse?

Hvad sker der, hvis du glemmer at tilmelde el på din nye adresse? Mange tror fejlagtigt at man vil stå uden strøm, hvis man glemmer at tilmelde el på sin nye adresse. 

Det er ikke tilfældet. Hvis ikke du foretager dig noget, vil det elselskab, som har leveringspligten til adressen, fortsætte med at levere strøm. Ulempen ved dette, er dog at du ikke er garanteret den bedst mulige el-aftale. 

Der er gode penge at spare, ved at aktivt undersøge elpriserne fra de forskellige elselskaber.

Når du flytter: det skal du gøre med din el

Det er en god idé at starte med at undersøge om dit elselskab, har fjernaflæste målere. Har de det, aflæser elselskabet nemlig selv din elmåler i forbindelse med din flytning. Hvis ikke de har fjernaflæste målere, skal du selv gøre det. Det er vigtigt at du aflæser måleren, den sidste dag du bor på adressen. 

Vi anbefaler dog altid, at du aflæser din elmåler og gemmer tallene, uanset type. På den måde har du en sikkerhed for, at det er de korrekte tal, som fremtræder på den endelige slutopgørelse fra elselskabet.  

Hvorfor er min elregning højere efter jeg er flyttet? 

Nogle oplever at deres elregning er højere efter de er flyttet, uden de har lavet nogle radikale ændringer i deres forbrug. Men det er der en god forklaring på. Det skyldes nemlig at dit forventede forbrug, beregnes på baggrund af den tidligere beboers forbrug, fra foregående år. Du kan dog være sikker på, at du ikke kommer til at betale for mere strøm, end du rent faktisk bruger. 

Når forbruget bliver opgjort, vil du enten få penge tilbage eller skulle betale mere, end det indbetalte a conto-beløb. Dette afhænger af hvor meget du strøm du bruger.

Hvad betyder a conto? 

Når man siger at der betales a-conto, betyder det at noget er betalt delvist eller senere skal følges op på, enten i en ekstra betaling eller en tilbagebetaling. 

Om a conto-betalingen, skal munde ud i tilbagebetaling eller ekstra betaling, afhænger af, om a conto-betalingen har været for stor eller for lille, i forhold til det samlede forbrug.

Hvordan ændrer du din a conto-betaling på din elregning?

Det er muligt at ændre din a conto-indbetaling til din elregning, selvom det i sidste ende ikke ændrer på det faktiske beløb, som du betaler.

I tilfælde af, at du indbetaler mere end dit faktiske forbrug, har du mulighed for at lave en forespørgsel til dit elselskab, om at ændre din a conto-beløb. Elselskaberne er ikke forpligtet til at ændre beløbet, men der er stor sandsynlighed, for at de vil ændre det, hvis de kan se at der er uoverensstemmelse mellem det faktiske forbrug og a conto-beløbet. Det gælder selvfølgelig uanset om du har betalt for meget eller for lidt i a conto.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med flytning

Hvornår skal man opsige el ved flytning?

Du kan tidligst opsige din elaftale 2 måneder før du flytter ud. Senest 10 hverdage før du fraflytter boligen skal du melde flytning til dit elselskab.

Kan jeg selv vælge eludbyder ved flytning?

Siden 2003 har alle elforbrugere frit kunne vælge mellem el-udbydere på markedet. Derfor kan man med fordel undersøge de forskellige udbyderes priser og finde det elselskab, der passer bedst til ens behov.

Koster det noget at skifte elselskab?

Det er gratis for alle i Danmark at skifte elselskab. Uanset om det er i forbindelse med flytning eller blot for at vælge et billigere elprodukt. Du skal dog være opmærksom på, at mange elselskaber har 3-6 måneders introduktionstilbud, hvor du også vil være bundet af aftalen i perioden. Ellers er den typiske opsigelse en løbende måned samt 1 måned. Du vil typisk kunne finde datoen for bindingens ophør ved at logge ind på dit nuværende elselskabs hjemmeside.

Træt af høje elregninger?
Find de bedste priser her

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.