Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Indefrysningsordning

Som resten af Danmark, har du nok mærket de stigende energipriser i det månedlige budget. 

Med indfrysningsordningen er det blevet muligt, at udskyde betalingen af dine el-,varme eller gasregninger. Ordningen omfatter den del af regningen, som er blevet dyrere siden sidste år. 

Gennem indfyrsningsordningen har du mulighed for at få indefrosset en del af din regning fra den 1. november 2022 til og med den 31. oktober 2023.

udskyd-betaling-af-energiregninger

Hvad er indefrysningsordningen?

Ordningen er en midlertidig og frivillig ordning, som giver dig mulighed for at udskyde betalingen af dine energiregninger, herunder el-, varme- og gasregninger. 

Ordningen er en del af en større aftale om vinterhjælp, som folketinget vedtog ved lovgivning d. 29. september 2022.

Indefrysningsperioden er 12 måneder

Sådan fungerer indefrysningsordningen:

Indefrysningsperiode

 • 1. november 2022 – 31. oktober 2023
  I denne periode har du mulighed for at udskyde betalingen af den rene kWh-pris. Det indefryses i stedet som et lån, som du skal tilbagebetale fra 1. november 2024.

Afdragsfriperiode

 • 31. oktober 2023 – 1. november 2024
  I denne periode er der afdragsfrihed, hvilket betyder, at du ikke skal afdrage på det indefrosne beløb. 

Afbetalingsperiode

 • 1. november 2024 – 31. oktober 2028
  I denne periode kan du enten vælge at afdrage på din lån, eller du kan betale lånet helt ud.

Hvor stor en del af min regning kan indefryses?

Det er kun den del af din energiregning, som er blevet dyrere end sidste år som du kan udskyde betalingen af. Det betyder, at der er fastsat en grænse, som prisen skal være over, før du kan få indefrosset noget af din regning.

Grænsen bliver omtalt som prisloftet i ordningen. Der er forskellige prisloft alt afhængig af, om der er tale om indefrysning af elregning, gasregning eller fjernvarmeregning.

 

Prisloft for elregningen 

Du kan få indefrosset den del af elregningen, der overstiger prisniveauet på el i 4. kvartal 2021.

Indefrysning af elregning:

 • Prisloftet for el er 0,8 kr. pr. kWh ekskl. tariffer, afgifter og moms. Det svarer til en typisk forbrugerpris på 2,18 kr. pr. kWh alt inkl.

Du skal være opmærksom på, at forbrugerprisen er opgjort før elafgiften nedsættes til minimumssatsen pr. 1. januar 2023.

Prisloft for gasregningen

På samme måde som med elregningen, kan du få indefrosset den del af gasregningen, der overstiger prisniveauet på gas i 4. kvartal 2021.

Indefrysning af gasregning:

 • Prisloftet for gas er 5,82 kr. pr. m3 ekskl. tariffer, afgifter og moms. Det svarer til en typisk forbrugerpris på 15,45 kr. pr. m3.

Du kan sammenligne priserne på gas her.

Prisloft for varmeregning (fjernvarme)

Ikke alle fjernvarmevirksomheder tilbyder indefrysning af varmeregningen. Det afhænger af selskabet seneste prisanmeldelse til Forsyningstilsynet.

Prisloft for fjernvarme:

 • Du kan få indefrosset den del af din varmeregning, der overstiger 1,44 kr. pr. kWh. Dette er for den samlede pris, for det vand, som skal opvarmes. 

Du finder ud af, om du kan få indefrosset din varmeregning, ved at kontakte dit fjernvarmeselskab.

Hvordan tilmelder man sig indefrysningsordningen? 

Hvis du ønsker at benytte dig af ordningen, skal du tilmelde dig hos dit el-og energiselskab. 

Du kan få overblik over elselskaber i Danmark her.

Det er forskelligt fra energiselskab til energiselskab, hvornår de åbner for tilmelding, men indefrysningsordningen træder i kraft på følgende tidspunkter:

 • El- og gasregninger: 1. november 2022.
 • Fjernvarmeregninger: 1. januar 2023. 

Husk det er frivilligt, om du udskyder betalingen af din energiregninger.

Du kan afmelde dig ordningen igen

Hvis ikke længere det er nødvendigt for dig, at benytte ordningen, kan du altid afmelde dig igen. Du afmelder dig indefrysningsordningen, ved at kontakte din energivirksomhed. Herefter vil virksomheden stoppe med at lave indefrysninger af dine energiregninger.

Når du afmelder dig, skal du tage stilling til om du vil tilbagebetale gælden med det samme, eller om du vil afdrage beløbet når afdragsperioden starter.

Hvad koster det at benytte indefrysningsordningen? 

Inden du vælger at benytte dig af ordningen, skal du tænke over at indefrysningsordningen er et lån, som skal tilbagebetales. Derfor er det også bedst, hvis du har pengene, at du betaler regningerne med det samme. Der skal nemlig betales renter og gebyrer, når du indefryser dine regninger.

Men hvad koster det at benytte indefrysningsordningen? Renten er 2 % om året, og betales til dit energiselskab.

 

Hvornår påløber renterne?

Fra den dag hvor energiregningen forfalder, påløber der renter. Dit energiselskab har også lov til, at opkræve et gebyrer for at administrere indefrysningsordningen. Gebyret skal svare til de omkostninger, som energiselskabet har til at håndtere og administrere indefrysningsordningen. 

Som du kan se i nedenstående, kan der være stor forskel på hvor meget hvert enkelt elselskab tager i adminstationsomkostninger. Rækkefølgen viser elselskaberne med flest omkostninger først. 

 

Indefrysningsordningen – De dyreste og billigste elselskaber

Her kan du se, hvad det koster at benytte indefrysningsordningen hos de forskellige elselskaber. 

 

Tabel over elselskabernes gebyrer ved indefrysningsordningen

Elselskab Tilmeldning (kr.) Administrationsgebyr (årligt i kr.) Total (kr.) Afbetalingsperioden
SK Energi
1.181
1.181
-
GNP Energy
99
828
927
-
Modstrøm
239
468
707
-
Bornholms energi & forsyning
490
100
590
-
Nettopower
199
348
547
49 kr. pr. indbetaling
Velkommen
199
348
547
49 kr. pr. indbetaling
B. Energy
199
348
547
-
Grow Energy
199
348
547
49 kr. pr. indbetaling
Clever
250
200
450
-
SEF Energi
200
200
400
-
Elektron
200
180
380
-
Go Energi
150
150
300
-
NRGI
200
60
260
-
Natur Energi
200
60
260
-
Norlys
75
125
200
-
Ewii
200
200
10 kr. pr. mdr.
Verdo
199
199
-
OK
180
180
-
Energi Fyn
100
60
160
-
AURA
50
100
150
-
Andel Energi
50
88
138
-
Jysk Energi
-
Strømlinet
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Vindstød
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst

Kilde: Data er indsamlet fra elselskabernes hjemmesider

Udover overstående omkostninger til adminstation, skal du betale 2% i rente af det indefrosne beløb.

Du skal stadig betale dine regninger, når du benytter ordningen 

Det er vigtigt at du fortsat betaler dine energiregninger, selvom du har tilmeldt dig indefrysningsordningen. Den del af regningen, som er under prisloftet, skal nemlig fortsat betales. Du ser prisloftet for henholdsvis el, gas og fjernvarme længere oppe.

 

Du finder oplysninger om ordningen på din regning

Da indefrysningsordningen administreres af dit energiselskab, vil du kunne finde konkret information på deres hjemmesider. Gælden til energiselskabet vil fremgå af dine regninger, enten direkte på regningen eller i et brev sammen med.

Kan alle bruge indefrysningsordningen?

Ordningen er for alle privatkunder hos el-, gas-, eller fjernvarmevirksomheder. For at kunne benytte sig af ordningen, kræver det at du er direkte kunde hos en energivirksomhed. 

Det betyder, at du i nogle tilfælde, ikke vil kunne tilmelde dig ordningen direkte hos dit energiselskab.

 

I disse tilfælde, kan du ikke tilmelde dig indfrysningsordningen direkte

 • Du bor til leje og betaler dine udgifter for energiforbruget direkte til din udlejer. 
 • Hvis din husstand er medlem af en ejerforening, hvor det er ejerforeningen, som er kunde hos energivirksomheden.
 • Hvis din husstand er medlem af en andelsforening, hvor du betaler energiforbruget via foreningen.

I ovenstående tilfælde, skal foreningen eller udlejer sørge for at tilmelde og implementere ordningen for sine medlemmer eller lejere.

12.235 kunder har tilmeldt sig afdragsordningen

I følge Ritzau er der i starten af november ca. 12.235 kunder, som har tilmeldt sig indefrysningsordningen. Det er lavere end forventet.

Tidligere havde Erhvervsstyrelsen anslået at 10 – 30% af danskerne, ville benytte sig af ordningen. Det svarer til 330.000 – 990.000 privat-og erhvervskunder. 

Den forholdvist lave interesse kan hænge sammen med, at elpriserne er aftaget en smule siden indefrysningsordningen blev vedtaget. Der er dog risiko for at priserne stiger igen, hvorfor ordningen kan blive aktuel for flere danskere. 

 

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvornår træder indefrysningsordningen i kraft?

Det er forskelligt fra energivirksomhed til energivirksomhed. Men ordningen gælder fra d. 1. november for el-og gasregninger og fra d. 1. januar 2023 for fjernvarme.

 

Hvornår skal indefrysningsordningen tilbagebetales?

Indefrysningsperioden er på 12 måneder, herefter er der et års afdragsfrihed, hvor du kan vente med at betale for at udskyde dine energiregninger. Herefter har du 4 år til at betale beløbet tilbage til dit energiselskab.

Bliv ringet op og få svar på dine spørgsmål

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.