Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Hvorfor står vindmøllerne stille i blæsevejr?

Har du også undret dig over, at vindmøllerne indimellem står stille selvom det blæser udenfor? Danmark står overfor en energikrise, og har i øjeblikket tårnhøje elpriser – så er det ikke underligt at vindmøllerne er stillestående i en sådan tid? 

Bliv klogere på dette og få svaret på hvorfor vindmøllerne står stille i denne guide.

hvorfor-staar-vindmoellerne-stille-selvom-det-blaeser

4 årsager til at vindmøllerne står stille i blæsevejr

Der er forskellige årsager til, at vindmøllerne står stille selvom vinden blæser kraftigt udenfor. Der er faktisk hele fire forklaringer på, hvorfor de indimellem står stille. 

De første tre kan relateres til vejrforhold og balance i elnettet. Den fjerde skyldes vejrforhold i kombination med flaskehalse i det tyske elnet. 

Derfor står vindmøllerne stille

Lad os uddybe de fire årsager til at vindmøllerne står stille nedenfor. 

 

Overproduktion af strøm

Det lyder måske underligt, men elprisen kan faktisk godt blive negativ. Dette sker i situationer med overproduktion af strøm, hvilket resulterer i at vindmølleejere vælger at slukke for vindmøllen. 

 

Sikkerhedshensyn 

Den anden årsag er at man indimellem er nødt til at slukke for vindmøllerne af drifts- og sikkerhedsmæssige hensyn. Simpelthen fordi det blæser så meget, at vindmøllerne risikerer at gå i stykker. Dette sker dog meget sjældent. 

 

For at opnå balance mellem forbrug og produktion i elnettet

Den tredje årsag er for at opnå balance, mellem det el som bruges og den produktion, der er i elsystemet. 

Du kan prøve at tænke over, hvor ofte du ser røg fra kraftvarmeværker. Ikke særlig tit vel? Over en lang periode, vil kraftvarmeværkerne nemlig slet ikke være i brug, fordi de kun anvendes når der er behov for det. Det er det samme med vindmøller, som kun producerer energi når der er behov for det. 

I Danmark skal vi altid have strøm i stikkontakten, uanset hvordan vores forbrug skifter fra time til time og hvordan det skifter over årstid.

 

Flaskehalse i det tyske elnet

Den fjerde årsag er den som oftest, er skyld i at vindmøllerne står stille i blæsevejr. Forklaringen findes primært i begrænsninger i det tyske elnet i kombination med vejrforhold.

Tyskland betaler danske vindmøller for at standse i blæsevejr

Det er vigtigt at forstå, at vores elsystem er tæt forbundet med elnettet i vores nabolande. Målet er, at energien skal kunne flyde frit på tværs af landegrænser i Europa. 

Men problemet opstår i, at det tyske elnet ikke er lige så veludbygget som det danske. Det er årsag til at der opstår flaskehalse, eftersom det er Tysklands opgave at sikre balance i elnettet, når der produceres mere el end der kan aftages. 

Desuden er de tyske regler skruet en anelse anderledes sammen end de danske. I Tyskland er det nemlig den sidste mulighed, at skrue ned for sin egen produktion af vedvarende energi fra eksempelvis tyske vindmøller. Derfor er det Tyskland, som betaler de danske vindmølle-aktører for at bremse vindmøllerne i Danmark. Ordningen har eksisteret i en del år efterhånden, og kaldes for “specialregulering”. 

Da ordningen først blev indført, var det ikke noget man så særlig ofte. Men i takt med en øget udvikling i den grønne elproduktion i Tyskland, uden man har udbygget elnettet tilsvarende, er specialregulering et fænomen man ser noget oftere i dag. 

I 2021 blev danske vindmølle-aktører betalt 308 mio. kr. for at standse produktionen fra vindmøller selvom det blæste. Det svarer til, at der er blevet slukket vindmøller i et omfang af 7,3% af den samlede produktion.

Har det betydning for elprisen, at vindmøllerne står stille? 

I en tid med stigende elpriser, er der mange, som sætter spørgsmålstegn ved de stillestående vindmøller og om det påvirker elprisen. 

Svaret fra Energinet Danmark lyder “Nej det gør det ikke”. Det har nemlig noget at gøre med, hvordan elprisen fastsættes på den Nordiske elbørs. Når prisen på strømmen skal fastsættes, sker dette dagen før strømmen skal bruges.

Alle producenter skal melde ind, hvor meget strøm de kan levere og til hvilken pris. På samme måde skal forbrugernes elselskaber, melde ind hvor meget strøm de skal bruge og hvilken slags. Herefter parres produktion og elforbrug. Det er altid de billigste produktionsformer, som vælges først. Herefter er det de næstbilligste, indtil produktionen har dækket det samlede elforbrug.

Alle vindmølleproducenter skal således også byde ind, og fortælle hvad de kan levere til elnettet det kommende døgn, og hvad det skal koste. Derved bliver forbrugerens elpris fastsat ud fra at danske vindmølleproducenter, er parate til at levere grøn og billig vindmølleenergi. 

Så når Tyskland ikke kan aftage strømmen pga. det dårlige udbyggede elnet, og de vælger at betale vindmølleproducenterne i Danmark, for at standse vindmøllerne, er prisen på strømmen allerede fastlagt og afregnet.

Derfor bliver elprisen altså IKKE påvirket af at vindmøllerne står stille. 

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor står vindmøller stille selvom det blæser?

Der er flere årsager til at vindmøllerne står stille selvom det blæser. Årsagen kan nemlig enten være overproduktion af strøm, vilde vejrforhold eller balancering af elsystemet. Den primære grund er dog det tyske elnet, som skal aftage noget af strømmen. 

 

Har det betydning for elprisen at vindmøllerne står stille?

Nej det påvirker ikke elprisen, at vindmøllerne står stille. Det har blandt andet noget at gøre med, hvordan elprisen den fastsættes på den Nordiske elbørs.

Bliv ringet op og få svar på dine spørgsmål

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.