Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Stor analyse: Forbrugere kan spare mere end nogensinde, ved at tage stilling til deres el-aftale

En omfattende analyse viser, at forbrugere kan opnå betydelige besparelser ved at genoverveje deres el-aftale. Elberegner har foretaget en undersøgelse af prisudviklingen på el-produkter til private forbrugere i perioden fra 2015 til den seneste tilgængelige data fra 2021. 

Undersøgelsen dokumenterer, at prisforskellen mellem forskellige el-produkter på markedet er vokset. Dermed er danskernes potentielle besparelser blevet større end tidligere.

Emner som strøm, elbesparelser og lignende har været omtalt og debatteret heftigt i løbet af det seneste år – og med god grund. Mange danskere har oplevet økonomisk-pressede situationer, grundet stigende elpriser som bl.a. kan tilskrives situationen mellem Ukraine og Rusland.

Den teoretisk maksimale besparelse er mangedoblet

Siden 2017 foreligger der data fra Forsyningstilsynet, om den teoretisk maksimale besparelse, som viser forskellen mellem det dyreste og det billigste el-produkt på markedet. 

Elberegner har foretaget en analyse af disse tal, som viser at den maksimale besparelse er mangedoblet over den seneste årrække. Der er taget udgangspunkt i 3 forbrugsgrupper: lejlighed, parcelhus og parcelhus med elvarme, da prisen pr. kWh afhænger af størrelsen på forbruget. 

Betydelige prisforskelle på markedet

Betragtningen illustrerer betydningen af prisforskellene på markedet, og dataen viser at denne forskel er steget markant over de seneste år. Undersøgelsen viser, at forbrugere i 2021 bosat i en lejlighed kunne spare op til 3.120 kr. ved at skifte fra markedets dyreste produkt til det billigste. En dansker boende i et almindeligt parcelhus vil kunne spare op til 7.910 kr., mens en forbruger i et parcelhus med elvarme, kunne spare helt op til 26.640 kr. 

Nedenstående grafer illustrerer udviklingen i “den teoretisk maksimale besparelse” fordelt på produkttyper, boligtyper og landsdele.

Udvikling i den maksimale besparelse for variable-produkter

 

Udvikling i den maksimale besparelse for fastpris-produkter

Bemærk: Faste aftaler henviser til priser, der forbliver uændrede i en periode på mere end 3 måneder.

Udvikling i den maksimale besparelse for kvartals-produkter

Bemærk: Faste aftaler henviser til priser, der forbliver uændrede i en periode på mere end 3 måneder. 

Det er relevant at påpege, at betragtningen er teoretisk. Det indebærer at besparelsespotentialet for den typiske forbruger, naturligvis er mindre en overstående.

Der er penge at hente for aktive forbrugere 

I undersøgelsen er det ligeledes opgjort, hvor meget en aktiv forbruger vil kunne have sparet. 

Besparelsen er udtryk for, hvad en gennemsnitlig dansker kunne have sparet ved at være aktiv på markedet og undersøge sine elpriser en gang årligt. Forbrugere placeret på et dyrt el-produkt vil naturligvis have en højere potentiel besparelse.

Opgørelsen bygger på antagelsen om, at den aktive forbruger vælger et produkt blandt de 10% billigste, mens den passive forbruger betaler den gennemsnitlige markedspris. Besparelserne relaterer sig kun til skift inden for den samme produkttype, og det er ikke opgjort, hvad en forbruger kunne have sparet ved at skifte fra f.eks. et fastprisprodukt til et variabelt produkt. Afhængig af markedet, vil man kunne forvente at den mulige besparelse vil stige, hvis disse faktorer var inkluderet i beregningerne.

Hvad kunne en aktiv forbruger spare i Vestdanmark?

Bemærk: kvartalsprodukter er ikke opgivet i 2015. Desuden er fastprisprodukter ikke opgivet i 2016. 

 

Hvad kunne en aktiv forbruger spare i Østdanmark? 

 
Bemærk: kvartalsprodukter er ikke opgivet i 2015. Desuden er fastprisprodukter ikke opgivet i 2016. 

Besparelsen ved at foretage et aktivt el-valg i 2021, var generelt størst for fastprisprodukter med et stort elforbrug (15.000 kWh årligt). Ved at vælge et produkt blandt de 10% billigste, vil man kunne have opnået en besparelse på op til 7.480 kr. årligt.

Den mulige besparelse ved et aktivt el-valg, vil være større ved husstande med et stort elforbrug – f.eks. hvis man har elvarme. Der er dog flere faktorer, som er med til at øge besparelsen, herunder et fast abonnement til netselskabet, som udgør en større del af prisen ved et lille forbrug, sammenlignet med et stort. Derudover nedsættes el-afgiften ved et forbrug over 4.000 kWh. 

Ved en samlet betragtning for perioden fra 2015 til 2021, fremgår det tydeligt, at de mulige besparelser ved at træffe et aktivt el-valg, er på sit højeste niveau hidtil, ifølge den tilgængelige data.

Andelen af passive forbrugere er faldet markant 

Ser man på opgørelsen af den andel af det indberettede forbrug, som blev solgt på et passivt produkt, så er denne faldet marked sammenlignet med tidligere år. Fra 2020 til 2021 er andelen af passive forbrugere faldet fra 64% til 13%, hvilket indikerer, at flere forbrugere aktivt tager stilling til deres el-aftale.

Udviklingen i salget af forskellige elprodukter

Der er skelnet mellem tre produkttyper for at undgå sammenligning af priser på forskellige produkttyper. Der er således skelnet mellem produkter med en fast pris på tre måneder og produkter med fastpris over tre måneder. Derudover er der naturligvis variable aftaler. Nedenfor ses udviklingen i salget af forskellige el-produkter fra 2015 frem til 2021.

 

Volumen på solgte el-produkter fordelt på pristyper

 

I 2021 udgjorde kvartals-produkter 41% af den solgte volumen, mens variable produkter udgjorde 51%, og fastprisprodukter udgjorde de resterende 8%. I 2020 udgjorde kvartals-produkter 48%, mens fastprisprodukter udgjorde 9%, og variable produkter udgjorde 43%. Denne udvikling viser, at der er en væsentlig andel, der skifter fra fastpris- og kvartals-produkter til variable produkter.

Hvordan er fremtidsscenarierne? 

Det kan være udfordrende at forudsige, hvordan fremtidsscenarierne ser ud. På baggrund af analysen og de tendenser vi har set i 2021, tror Daniel Østergaard, som er direktør for Elberegner.dk, at vi vil se en øget tendens mod variable el-aftaler i fremtiden. 

“Flere forbrugere har fået øjnene op for muligheden for at påvirke deres egen elpris gennem brugen af apps på markedet. Desuden viser vores data også en stigende tendens blandt brugere, der skifter til et variabelt produkt” 

Denne tendens kan også skyldes, at mange elselskaber har sat deres fastprisprodukter på pause, på grund af markedets usikkerhed. Samtidig er der flere forbrugere, der ønsker at ændre deres el-vaner og få mere indflydelse på deres egen el-aftale. Elberenger har også mærket denne efterspørgsel. 

"Vi har oplevet stor efterspørgsel fra danske forbrugere, som ønsker en app til at hjælpe dem med at få overblik over deres elforbrug. Derfor har vi arbejdet hårdt de seneste måneder på at relancere vores app, så brugerne kan få en bedre forståelse af deres elforbrug og pris.”

I appen vil det blive muligt at sammenligne ens egen elpris, hvis man har en har en variabel aftale, med gennemsnitsprisen, så man kan se, hvor godt man udnytter strømmen, når den er billigst. Derudover kommer der også en række andre tiltag, blandt andet at man kan se den nøjagtige elpris inkl. transportomkostninger baseret på ens adresse. 

pressebillede

Denne udvikling er gavnlig for både forbrugernes økonomi og det danske elnet, især i takt med at det danske samfund bliver mere elektrificeret, med flere varmepumper og el-biler. Den nye 3.0-tarifmodel har til formål at flytte forbruget væk fra de perioder, hvor elnettet er mest belastet, mellem kl. 17.00 og 21.00. Dette gavner ikke kun personer med en variabel el-aftale, men også fastpris aftaler.

I fremtiden kan vi formentlig også forvente en større stigning i den maksimale besparelse, og i besparelsen for aktive forbrugere, da den gennemsnitlige kWh-pris har været højere i 2022 end i 2021. 

“Ser man udelukkende på den rå kWh-pris i 2022, sammenlignet med 2021, er denne mere end fordoblet, hvilket er med til at øge den potentielle besparelse. Derudover er netbetalingen ligeledes steget for langt de fleste netselskaber i Danmark.”

Daniel Østergaard, Direktør Elberegner.dk.

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.