Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Biobrændsel

I dag finder du forskellige energiformer i Danmark, og heraf er biobrændsel anvendt i Danmark. Denne energiform er blot én ud af mange, men som er særligt anvendt herhjemme på forskellig vis, og som måske kan være med til at gøre vores klima og jordklode lidt grønnere i fremtiden.

Men hvad kan denne energiform egentlig, og hvorfor kan det være en god måde at skåne miljøet på? Det kan du læse mere om i denne artikel. Her kan du læse om, hvad biobrændsler er, hvordan vi udvinder denne energiform, og hvilke fordele og ulemper der er ved den.

 

Hvad er biobrændsel?

Helt grundlæggende er biobrændsler forskellige brændstoffer, der stammer fra biologiske materialer. Her er der tale om materialer, der for nylig er blevet omdannet til biobrændsel, og dette adskiller netop biobrændsel fra fossile brændstoffer. I stedet er det kendetegnet som en vedvarende energiform, og dette kan eksempelvis være biodiesel, flis, energipil eller bioethanol.

 

Biobrændsel: Typer, Anvendelse og Kilder

I USA er det primært sojabønner og majs, der anvendes til at danne biobrændsel, hvor det derimod er rapsolie i Danmark. Andre kilder er affald fra eksempelvis landbruget såsom halm, gødning eller spildevand.

Biobrændsel kan komme i flydende, fast eller luftform, hvor sidstnævnte er en gasart. Biobrændsel anvendes primært som brændstof i biler og andre køretøjer, og det er også blevet testet som flybrændstof. Derudover anvendes det til opvarmning af boligen, fjernvarmeproduktion og produktion af elektricitet.

Ikke et fossilt brændstof

Vi taler ofte om fossile brændstoffer, og her adskiller biobrændsel sig altså fra denne definition. Biobrændsel adskiller sig i og med, at det ikke består af dødt materiale, der har været lagret i mange millioner år, hvilket er tilfældet med eksempelvis olie. Derimod består biobrændsel af nyligt dødt og biologisk materiale.

Det er ikke kun produktionen, der er anderledes. Også deres udledning af CO2 adskiller sig markant fra hinanden. Hvor fossile brændstoffer udskiller en stor mængde CO2 til atmosfæren, er biobrændsler CO2-neutrale. Når biomassen dyrkes inden produktion af biobrændsler, vil CO2 blive fjernet fra atmosfæren. Denne mængde slipper ud ved produktion, og dermed vil niveauet udlignes.

Der frigives dog nogle former for drivhusgasser ved produktionen af biobrændsler. Derfor gælder det om at udvælge de mest hensigtsmæssige former for materialer for at kunne reducere udskillelsen af stoffer og gasser og dermed passe på klimaet.

 

Produktionen af biobrændsler

Når det kommer til produktionen af biobrændsler, er det udelukkende med det formål at omdanne biologisk materiale til biobrændsler. Som nævnt kan dette være afgrøder eller affald, og mange af disse processer skaber store mængder af affald, der kan anvendes som biobrændsel ved den rette behandling.

I planter bliver der gemt en masse energi, som produceres ved den velkendte fotosyntese. Denne energi udvindes, når mennesker anvender biobrændsel, og dermed er energien også naturligt funderet. Fotosyntesen er også den proces, hvor planter fjerner CO2 fra luften. Dog finder du også biobrændsler, der er baseret på døde dyr.

I dag finder vi ofte anden- og tredjegenerationsbiobrændsler, der udelukkende består af henholdsvis planter, der ikke indgår i fødevareproduktion, og alger. Dette har været nødvendigt i og med, at produktion af planter, som også var menneskeføde, førte til store debatter.

 

Biobrændsel i Danmark

Herhjemme er vi blevet langt bedre til at fokusere på vedvarende og miljørigtige energikilder. Dette har ført til, at bioenergi har fundet vej hjem hos danskerne, og bioenergi er derfor den form for vedvarende energi, som vi bruger mest af i dag.

Biobrændsler bliver anvendt i stor stil herhjemme, og dette sker særligt på baggrund af dens CO2-neutrale profil. Dog holder det ikke helt stik i og med, at det aldrig kan være CO2-neutralt, når der afbrændes træ. Det betyder heldigvis ikke, at biobrændsler ikke er en billig og grøn energiform, og det udleder langt mindre CO2 end afbrænding af fossile brændstoffer. Mere klimavenlige energiformer er især vindenergi.

Dermed er biobrændsel blevet et velkendt brændstof herhjemme, der overtager mere og mere for de fossile brændstoffer. Dette vil både mindske udledningen af CO2 og gøre det muligt for os at arbejde med en energiform, der er vedvarende og kan produceres på langt kortere tid end ved lagring gennem mange millioner år.

 

Fordele og ulemper ved biobrændsel

En fordel ved biobrændsel er, at det som udgangspunkt er CO2-neutralt i og med, at den frigivne CO2 ved afbrænding oprindeligt er blevet trukket ud af atmosfæren af levende planter. Dog bliver der ikke medregnet den energi, der anvendes i forbindelse med både transport, behandling og indsamling af biobrændsler. Dermed er biobrændsler ofte miljøvenlige, hvor afhængigheden af olie og gasser kan reduceres kraftigt.

Dog er en ulempe, at selve produktionen kræver en stor portion energi samtidig med, at perspektiverne for biobrændsel er begrænsede. Arealet til dyrkning er for småt til at kunne forsyne verdens befolkning, og dette er en stor ulempe, da det vil kræve import af materialer.

Biobrændsler kan ligeledes også indebære en etisk ulempe i takt med at anvende menneskeføde, i form af planter og afgrøder, til produktion af biobrændsler. Dette er der heldigvis blevet fundet en løsning på med både en anden og tredje generation af forskellige biologiske materialer, der i dag anvendes til fremstilling.

 

Fremtidens flybrændstof?

Det store spørgsmål er så, om biobrændsel kan være fremtidens brændstof for fly. I og med, at denne energiform produceres af nyligt dødt materiale, er det langt nemmere at få fat på og dermed også en vedvarende energikilde. Med biobrændsler som flybrændstof vil det gøre et stort udslag på klimakontoen på den helt rigtige måde. Derfor arbejdes der på højtryk med at finde en mulig løsning.

Der kan en begrænsning være biomasseressourcerne samtidig med, at Danmark selv skal beslutte, om produktionen skal foregå i Danmark eller være en importvare. For at kunne arbejde med en CO2-neutral produktion er vi derfor nødt til at producere det herhjemme og kunne fremvise, at dette er tilfældet.

Det er dog særligt den begrænsede mængde af biomasse, der kan gøre det udfordrende at anvende biobrændsel til både fragtskibe og fly. Det vil derfor kræve store mængder af biologiske materialer i fremtiden, hvilket kan være én af årsagerne til, at der bliver lagt mere vægt på el og elektrofuels.

Træt af høje elregninger?
Find de bedste priser her

Klogere på grøn energi?

Er du interesseret i at lære mere om energi, og hvordan du kan gøre din bolig mere grøn?
Skriv dig på vores liste herunder, bliv klogere direkte i din indbakke.

klog-paa-groen-energi

Bliv ringet op og få svar på dine spørgsmål

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.