Elberegner.dk er en annonceside – Sådan tjener vi penge

Spotpris på el - elaftaler som følger spotprisen

Forventet kWh forbrug

Bopæl ift. storebælt

Vælg om din bolig ligger øst eller vest for storebælt.


Tilbyder månedlig betaling

Bemærk at du i nogle tilfælde skal kontakte elselskabet efter tilmelding online, for at få månedlig betaling.


Grøn strøm

Fast eller variabel

Fast elpris: Betyder at du accepterer en bestemt og fast pris i en given periode. En fast elpris kan give dig tryghed i budgettet.

Variabel elpris: Følger markedsprisen, det giver dig mulighed for at spare penge, når prisen er lav, men også med risiko for at prisen stiger tilsvarende når prisen er høj.


UdbydereGrøn strøm

For at kunne opnå det ene blad, skal eludbyderen kunne fremvise en oprindelsesgaranti, der som minimum svarer til forbrugerens samlede elforbrug. Derudover skal eludbyderen også kunne fremvise dokumentation eller en deklaration, som dokumenterer, at strømmen er fra 100 % vedvarende energikilder.Udbydere

Når det kommer til to blade, er der stadig et krav om, at elproduktet er produceret af 100 % vedvarende energi. Derudover skal producenten også have taget stilling til yderligere klimatiltag. Helt konkret betyder det, at producenten også investerer i at begrænse CO2-udledningen."

Populær
Kun 8 øre i tillæg til spotprisen
Estimeret pris

Baseret på forsyningstilsynets aktuelle priser inkl. alle afgifter.


308 kr. pr. måned 616 kr. pr. måned 924 kr. pr. måned 1233 kr. pr. måned
1,85 kr pr. kWh

1,85 kr pr. kWh

1,85 kr pr. kWh

1,85 kr pr. kWh
6 mdr. binding

Ifølge udbyderens oplyste betingelser, er dette bindingsperioden for hvornår du kan opsige din aftale uden gebyr.

Variabel pris
Mdl. betaling

Der afregnes for et månedligt aconto-forbrug.

Opstartsperiode: 15 hverdage/arbejdsdage
Kendt fra TV
Produkt
VARIABEL
Estimeret pris

Baseret på forsyningstilsynets aktuelle priser inkl. alle afgifter.


315 kr. pr. måned 629 kr. pr. måned 944 kr. pr. måned 1258 kr. pr. måned
1,89 kr pr. kWh

1,89 kr pr. kWh

1,89 kr pr. kWh

1,89 kr pr. kWh
0 mdr. binding

Ifølge udbyderens oplyste betingelser, er dette bindingsperioden for hvornår du kan opsige din aftale uden gebyr.

Variabel pris
Mdl. betaling

Gebyr ved månedlig betaling på 19 kr. pr. måned. Der afregnes for et månedligt aconto forbrug.

Opstartsperiode: 15 hverdage/arbejdsdage
NYT og enkelt produkt
El til børspris + 10 øre/kWh
Estimeret pris

Baseret på forsyningstilsynets aktuelle priser inkl. alle afgifter.


317 kr. pr. måned 634 kr. pr. måned 951 kr. pr. måned 1267 kr. pr. måned
1,9 kr pr. kWh

1,9 kr pr. kWh

1,9 kr pr. kWh

1,9 kr pr. kWh
0 mdr. binding

Ifølge udbyderens oplyste betingelser, er dette bindingsperioden for hvornår du kan opsige din aftale uden gebyr.

Variabel pris
Grøn strøm

Er produktet markeret med et blad, er strømmen baseret på 100% vedvarende energikilder, uden yderligere klimatiltag.

Mdl. betaling

Der afregnes for det faktiske forbrug pr. måned. Du tilknyttes automatisk månedlig betaling ved tilmelding.

Opstartsperiode: Løbende måned + 30 dage
Produkt
OK EL FLEX
Estimeret pris

Baseret på forsyningstilsynets aktuelle priser inkl. alle afgifter.


322 kr. pr. måned 644 kr. pr. måned 967 kr. pr. måned 1289 kr. pr. måned
1,93 kr pr. kWh

1,93 kr pr. kWh

1,93 kr pr. kWh

1,93 kr pr. kWh
6 mdr. binding

Ifølge udbyderens oplyste betingelser, er dette bindingsperioden for hvornår du kan opsige din aftale uden gebyr.

Variabel pris
Mdl. betaling

Betal månedligt efter dit faktiske forbrug.

Opstartsperiode: 15 kalenderdage
Estimeret pris

Baseret på forsyningstilsynets aktuelle priser inkl. alle afgifter.


330 kr. pr. måned 645 kr. pr. måned 959 kr. pr. måned 1274 kr. pr. måned
1,98 kr pr. kWh

1,93 kr pr. kWh

1,92 kr pr. kWh

1,91 kr pr. kWh
0 mdr. binding

Ifølge udbyderens oplyste betingelser, er dette bindingsperioden for hvornår du kan opsige din aftale uden gebyr.

Variabel pris
Grøn strøm

Er produktet markeret med et blad, er strømmen baseret på 100% vedvarende energikilder, uden yderligere klimatiltag.

Mdl. betaling

Der afregnes for det faktiske forbrug pr. måned.

Opstartsperiode: Løbende måned + 30 dage. Løbende
Timepris og billigt abonnement
Produkt
SPOTEL
Estimeret pris

Baseret på forsyningstilsynets aktuelle priser inkl. alle afgifter.


330 kr. pr. måned 645 kr. pr. måned 959 kr. pr. måned 1274 kr. pr. måned
1,98 kr pr. kWh

1,93 kr pr. kWh

1,92 kr pr. kWh

1,91 kr pr. kWh
0 mdr. binding

Ifølge udbyderens oplyste betingelser, er dette bindingsperioden for hvornår du kan opsige din aftale uden gebyr.

Variabel pris
Mdl. betaling

Der afregnes for det faktiske forbrug pr. måned.

Opstartsperiode: Løbende måned + 30 dage
Kendt fra TV
Produkt
VARIABEL GRØN
Estimeret pris

Baseret på forsyningstilsynets aktuelle priser inkl. alle afgifter.


334 kr. pr. måned 648 kr. pr. måned 963 kr. pr. måned 1277 kr. pr. måned
2 kr pr. kWh

1,94 kr pr. kWh

1,93 kr pr. kWh

1,92 kr pr. kWh
0 mdr. binding

Ifølge udbyderens oplyste betingelser, er dette bindingsperioden for hvornår du kan opsige din aftale uden gebyr.

Variabel pris
Grøn strøm

Er produktet markeret med et blad, er strømmen baseret på 100% vedvarende energikilder, uden yderligere klimatiltag.

Mdl. betaling

Gebyr ved månedlig betaling på 19 kr. pr. måned. Der afregnes for et månedligt aconto forbrug.

Opstartsperiode: 15 hverdage/arbejdsdage
Produkt
OK EL SPOTPRIS
Estimeret pris

Baseret på forsyningstilsynets aktuelle priser inkl. alle afgifter.


336 kr. pr. måned 643 kr. pr. måned 950 kr. pr. måned 1256 kr. pr. måned
2,02 kr pr. kWh

1,93 kr pr. kWh

1,9 kr pr. kWh

1,88 kr pr. kWh
6 mdr. binding

Ifølge udbyderens oplyste betingelser, er dette bindingsperioden for hvornår du kan opsige din aftale uden gebyr.

Variabel pris
Mdl. betaling

Betal månedligt efter dit faktiske forbrug.

Opstartsperiode: Løbende måned + 30 dage
Produkt
FLEX EL
Estimeret pris

Baseret på forsyningstilsynets aktuelle priser inkl. alle afgifter.


338 kr. pr. måned 655 kr. pr. måned 971 kr. pr. måned 1288 kr. pr. måned
2,03 kr pr. kWh

1,96 kr pr. kWh

1,94 kr pr. kWh

1,93 kr pr. kWh
0 mdr. binding

Ifølge udbyderens oplyste betingelser, er dette bindingsperioden for hvornår du kan opsige din aftale uden gebyr.

Variabel pris
Mdl. betaling

Mulighed for månedlig betaling, hvor der afregnes for det faktiske forbrug

Opstartsperiode: Løbende måned + 30 dage
Produkt
TIME
Estimeret pris

Baseret på forsyningstilsynets aktuelle priser inkl. alle afgifter.


338 kr. pr. måned 647 kr. pr. måned 955 kr. pr. måned 1264 kr. pr. måned
2,03 kr pr. kWh

1,94 kr pr. kWh

1,91 kr pr. kWh

1,9 kr pr. kWh
0 mdr. binding

Ifølge udbyderens oplyste betingelser, er dette bindingsperioden for hvornår du kan opsige din aftale uden gebyr.

Variabel pris
Mdl. betaling

Du afregnes automatisk en måned bagud.

Opstartsperiode: 3 hverdage/arbejdsdage
ANNONCE

Spotprisen på el viser den gældende markedspris pr. kWh. Spotprisen viser dermed den ”rå” pris på én kWh, som danner grundlag for den pris, som du betaler for din strøm. I Danmark fastsættes spotprisen på el på den nordiske elbørs Nord Pool, hvor der købes og sælges strøm hver dag.

Spotprisen stiger og falder gennem hele dagen og udvikler sig også, efterhånden som årstiderne skifter. Prisen afhænger nemlig af udbud og efterspørgsel på det samlede elmarked. Hver gang der sker en ændring i enten udbud eller efterspørgsel, vil spotprisen på el stige eller falde. Det kan man se på prisen på Nord Pool DK1 eller DK2. Du kan også se elprisen time for time her

Sådan fungerer en aftale med el-spotpris

El-spotprisen er et udtryk for den markedspris, der er fastsat på elbørsen. Det er også denne pris, som har betydning for den endelige pris pr. kWh, som du kommer til at betale for dit strømforbrug. Hos mange elselskaber kan du vælge en aftale med el-spotpris.

Denne type af elaftale giver dig mulighed for at betale den gældende spotpris på el på det tidspunkt, hvor du bruger strømmen. Hvis du eksempelvis tænder vaskemaskinen klokken 12 på en søndag, skal du betale den spotpris på el, som er gældende på dette tidspunkt. Din pris pr. kWh er altså ikke på forhånd fastlagt, men afhænger af den gældende markedspris.

spotpris-el

Hvad skal du betale for en aftale med flex-el?

En elaftale med variable priser kaldes også for en aftale med flex-el, da prisen altid er fleksibel. Når du vælger en elaftale, hvor du skal betale spotprisen på el, hvad kommer du så til at betale for din strøm pr. kWh?

Du kan selv følge med i spotprisen på el for Nord Pool DK1 og DK2 på elbørsens hjemmeside. Her kan du på alle tidspunkter af døgnet finde den aktuelle markedspris på strøm i Danmark. Dette er dog ikke den endelige pris, som du kommer til at betale for den strøm, som du bruger i hjemmet.

Når du betaler for din strøm, skal du nemlig også betale skatter og afgifter til staten samt distributionstariffer til dit lokale netselskab for transporten af din strøm. Det betyder, at din pris pr. kWh er væsentlig højere end spotprisen på el – faktisk udgør selve spotprisen under halvdelen af den endelige pris.

Hvad påvirker spot-elpriserne?

Spot-elpriserne fastsættes som sagt på den nordiske elbørs Nord Pool, hvor udbud og efterspørgsel efter strøm på hele markedet bestemmer prisen på ethvert tidspunkt. Så hvad kan påvirke udbuddet og efterspørgslen efter strøm?

På udbudssiden spiller vejret ofte en stor rolle. En stadig stigende del af strømmen i Danmark produceres af vedvarende energikilder såsom vindmøller, vandkraftværker og solceller. I perioder med for lidt regn, vind eller sol vil disse energikilder ikke kunne producere strøm nok til at dække vores behov. Derfor skal de centrale kraftværker producere en del af strømmen, og det sender prisen i vejret.

På den anden side spiller efterspørgslen efter strøm også en stor rolle. Hver dag stiger og falder priserne med nogenlunde den samme udvikling. I morgentimerne og i myldretiden fra klokken 17-20 vil spotprisen på el ofte være dyrest, da de danske husholdninger og virksomheder bruger mest strøm her. Når der er større efterspørgsel efter strøm, bliver elnettet mere belastet, og spot-elpriserne skyder i vejret. 

Hvad er Nord Pool?

Nord Pool er Europas førende elbørs, hvor der hver dag købes og sælges strøm i Danmark og i vores nabolande. I alt handler 360 virksomheder fra 20 lande på elbørsen, herunder virksomheder fra de nordiske lande, Baltikum, Storbritannien og centraleuropæiske lande såsom Frankrig, Tyskland og Holland.

På Nord Pools hjemmeside kan du selv tjekke spotprisen på el i Danmark på ethvert tidspunkt. Her vil du støde på to forskellige priser for Danmark, nemlig Nordpool DK1 og Nordpool DK2. Nordpool DK1 er markedsprisen vest for Storebælt, mens Nordpool DK2 viser markedsprisen øst for Storebælt. Det er vigtigt, at du husker på denne forskel, så du ser på den relevante spotpris på el for dig.

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Hvad er el-spotpris?

Spotprisen på el viser den til enhver tid gældende markedspris på el. Den udtrykkes som en pris pr. kWh, så du kan se, hvor meget det koster at bruge én kWh, hvis du har en elaftale med el-spotpris.

 

Hvorfor vælge en elaftale, der følger spotprisen på el?

Når du har en elaftale, hvor din pris pr. kWh følger spotprisen på el, kan du udnytte udsvingene i markedsprisen. Du kan planlægge dit strømforbrug, så du bruger størstedelen af din strøm, når den er billigst.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.